Член 1 Дневни търговеДата12.04.2017
Размер24.99 Kb.
Процедура за дневно разпределение

   Член 1 Дневни търгове


 1. Тръжният оператор (ЕСО) провежда дневни търгове за разделяне и предоставяне на дневна преносна способност по междусистемните сечения в контролните зони на ЕСО и MEPSO (MK), EMS (SR) и TEIAS (TR) в двете посоки за 50% от съгласуваната разполагаема преносна способност.

 2. Дневната преносна способност (капацитет) по междусистемните сечения от 00:00 ч. CET to 24:00 ч. CET за всеки час на денонощието за деня D се публикува чрез електронната платформа ECAMT, администрирана от Тръжния оператор, с отчитане на:

 1. Месечната разполагаема преносна способност, която не е разпределена;

 2. Месечната разполагаема преносна способност, която не е заплатена на Тръжния оператор;

 3. Годишна и/или месечна разполагаема преносна способност, върната на Тръжния оператор съгласно чл. 6.02 от Тръжните правила

 1. Крайните срокове за публикуване на предлаганата за разпределение дневна преносна способност са:

 • е 8:00 ч. CET на деня, предшестващ деня на изпълнение (D-1);

 • последния работен ден, преди празнични и неработни дни, за неработните дни и първия работен ден след неработните дни.

 1. Крайният срок за представяне на тръжните оферти е 9.00 ч. CET на деня, предшестващ деня на изпълнение (D-1)

 2. Тръжните оферти се оценяват от 9.00 ч. CET to 9.15 ч. CET

 3. Крайният срок за публикуване на резултатите от дневните търгове е 9.30 CET на деня, предшестващ деня на изпълнение (D-1), чрез електронната платформа на Тръжния оператор

Тръжните участници трябва да съблюдават изискванията за изпращане на офертите, посочени в Тръжните правила.

Търговските права за пренос, предоставени на дневни търгове, се обслужват на принципа „използвай или губиш (use it or loose it principle)”

Тръжният оператор си запазва правото на оперативни промени в режимите на провеждане на дневните търгове – т.е крайните срокове за представяне на тръжните оферти, оценка на резултатите, в обосновани случаи, в съответствие с „Ръководството за използване на ECAMT”, особено при технически проблеми.

При прекъсване на системата на Тръжния оператор и/или на интернет страницата на ЕСО ЕАД, разпределението на дневните преносни способности се анулира. Всички потребители на системата ECAMT ще бъдат информирани незабавно за анулирането на дневните търгове.

Тръжните участници трябва да имат готовност да платят клиринговата цена на търга за разпределените ТПП, в допълнение към останалите мрежови цени, в т. ч., но не само цена за достъп, цена за пренос, или други мрежови цени, посочени в националното законодателство.

   Член 2 Плащане за придобити права за пренос на дневни търгове


Финансовите взаимоотношения с участниците в тръжните процедури, придобили ТПП на дневна база, се уреждат в съответствие с разпоредбите на чл. 8.02 от „Тръжни правила за разпределяне и предоставяне на преносна способност по междусистемните сечения в контролната зона на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) и контролните зони на EMS (Сърбия), MEPSO (Македония) и TEIAS (Турция) за 2011 г. (Тръжни правила)”

   Чл. 3 Други условия


Тази процедура за дневно разпределение е неразделна част от Тръжните правила.

В случай на някакво несъответствие на текстове и/или тълкуване на текстове, регламентираното в Тръжните правила ще има предимство пред тази процедура

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница