Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрациятаДата02.01.2018
Размер373.93 Kb.
ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕГИАЛНИ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА (чл. 3, т. 17)
ред

име и фамилия


дата на

избор/ назначаване

Орган по чл. 19, ал. 4

от Закона за администрацията

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Георги Георгиев Костов

От вст. в длъжност

Председател, ДАГ

04.08.2009 г.

04.08.2009 г.

04.08.2009 г.2

Станимир Димитров Пеев

От вст. в длъжност

Председател, ДАДРВВЗ

26.08.2009 г.
26.08.2009 г.3

Гълъб Спасов Дончев

От вст. в длъжност

Зам.председател ДАДРВВЗ

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г. 07.09.2009 г. във връзка с чл.14 от ЗПРКИ4

Георги Петров Бакалов

От вст. в длъжност

Председател, ДАА

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.5

Даниел Златилов Хаджиев

От вст. в длъжност

Зам.председател, ДАА

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.6

Димитър Аспарухов Иванов

30.07.2009 г.

Изпълнителен директор, НАПИ---7

Божидар Ангелов Йотов

30.07.2009 г.

Зам.изпълнителен директор,НАПИ---8

Орлин Вилхелм Иванов

От вст. в длъжност

Зам.изпълнителен директор,АП

23.09.2009 г.

22.12.2009 г.

23.09.2009 г.9

Надя Рабхат Шабани-Панова

0

2.10.2009 г.Председател, ДАЗД

14.10.2009 г.

14.10.2009 г. 30.11.2009 г.-1бр.приложение за отстраняване на несъвместимост; пощ.клеймо от 30.11.2009г. , нова от 16.02.2010г.

14.10.2009 г. нова от 16.02.2010г. вх.в делов. №02.01-8 16.02.2010г.10

Пламен Димитров Георгиев

02.10.2009 г.

Зам.председател, ДАА

12.10.2009 г.

12.10.2009 г.

12.10.2009 г.

06.11.2009 г.- 3бр.приложения, 10.11.2009 г. 11л.приложения, 26.11.2009 г.

12.02.2010г. вх.в делов. № 02.01-8 17.02.2010г.

11

Анжела Тонева Райкова

16.09.2009 г.

Член, ДКЕВР

02.10.2009 г.
02.10.2009 г.12

Ангел Георгиев Семерджиев

23.09.2009 г.

Председател, ДКЕВР

23.10.2009 г.
23.10.2009 г.13

Ангел Димитров Ангелов

От вст. в длъжност

Председател, ДАМТН

30.12.2009 г.

30.12.2009 г.

30.12.2009 г.

29.01.2010 г. Вх.в делов. 02.02.2010 г.- №02.01-8
14

Калин Ангелов Каменов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАЗД

06.01.2010 г.

06.01.2010 г.

06.01.2010 г.15

Гаврил Методиев Митов

От вст. в длъжност

Изп.директор, НКЖФ

08.01.2010 г.
08.01.2010 г.16

Тодор Костадинов Николов

От вст.в длъжност

Изп.директор, Агенция за приватизация

21.04.2009 г.

17

Димитър Станимиров Дойчинов

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за приватизация

20.01.2009 г.
29.04.2009 г.- нова18

Сабри Галиб Сабри

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за приватизация

27.01.2009 г.
28.04.2009 г.- нова19

Атанаска Колева Бозова

От вст.в длъжност

Изп.директор, Агенция за следприватизац. Контрол

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

20

Соня Тодорова Георгиева

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за следприватизац. Контрол

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

21

Мустафа Сали Карадайъ

От вст.в длъжност

Агенция за следприватизац. Контрол

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

22

Сергей Кирилов Цочев

От вст.в длъжност

Председател, Агенция за ядрено регулиране

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

23

Борислав Кирилов Станимиров

От вст.в длъжност

Зам.председател, Агенция за ядрено регулиране

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

24

Лъчезар Крумов Костов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Агенция за ядрено регулиране

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

25

Катерин Стефанов Катеринов

От вст.в длъжност

Председател, Български институт по метрология

14.01.2009 г.

14.01.2009 г.


26

Боряна Евлогиева Бужашка

От вст.в длъжност

Председател, ДА „Архиви”

Вх.в делов. 02.02.2009 г.

27

Лидия Асенова Букарева

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА”Архиви”

Вх.в делов. 04.02.2009 г.

28

Димитър Огнянов Владимиров

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за бежанци

15.01.2009 г.

29

Светослав Колев Мичев

От вст.в длъжност

Председател, ДА за бежанците

12.01.2009 г.

30

Красимир Руменов Косатев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за бежанци

28.01.2009 г.

31

Димитър Николов Димитров

От вст.в длъжност

Председател, ДАБЧ

09.07.2009 г.

32

Йордан Дойчев Янев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за българите в чужбина

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.
07.01.2009 г.
33

Стефан Илиев Юруков

От вст. в длъжност

Председател, Държавна агенция по горите

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

34

Йордан Радославов Радославов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

35

Росен Савов Попсавов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

36

Илия Боянов Симеонов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

Вх.в делов. 29.01.2009 г.

37

Ширин Хасан Местан

От вст.в длъжност

Председател, ДАЗД

Вх.в делов. 24.04.2009 г.

Вх.в делов. 24.04.2009 г.

Вх.в делов. 24.04.2009 г.38

Христо Цветанов Монов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАЗД

Вх.в делов. 24.04.2009 г.

Вх.в.делов. 24.04.2009 г.

Вх.в.делов. 24.04.2009 г.39

Николай Ангелов Буршуков

От вст.в длъжност

Председател, ДА”ДРВВЗ”

23.01.2009 г

07.01.2009 г.
07.01.2009 г.
40

Чавдар Янков Христозов

От вст. в длъжност

Зам.председател, ДА”ДРВВЗ”

22.01.2009 г.

07.01.2009 г.
07.01.2009 г.
41

Красимир Йорданов Симонски

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

12.01.2009 г., пощ.клеймо от 15.01.2009 г.

42

Димитър Станчев Станчев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

12.01.2009 г.

43

Стойчо Недялков Стойков

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.
44

Пламен Иванов Вачков

От вст.в длъжност

Председател, ДАИТС

30.01.2009 г.


30.01.2009 г.

45

Весела Николаева Лечева

От вст.в длъжност

Председател, ДАМС

Вх.в делов. 24.03.2009 г.- 2броя

46

Ихсан Халил Хаккъ

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.
27.01.2009 г.
47

Веселин Желязков Маргаритов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.
48

Михаил Стефанов Балабанов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

Получ.на 03.01.2009 г.

Получ.на 03.01.2009 г.


49

Петко Гаврилов Сертов

От вст.в длъжност

Председател, ДА”Национална сигурност”

Вх.в делов. 03.02.2009 г.

50

Николай Трайков Николов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА”Национална сигурност”

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

51

Николай Методиев Георгиев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА”Национална сигурност”

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

52

Анелия Михайлова Крушкова

От вст.в длъжност

Председател, Държавна агенция по туризъм

08.01.2009 г.

53

Станислав Райнов Новаков

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по туризъм

06.01.2009 г.

54

Христо Иванов Христов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по туризъм

06.01.2009 г.

06.01.2009 г.
06.01.2009 г.
55

Стела Иванова Баятова

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по туризъм

06.01.2009 г.

56

Константн Найденов Шушулов

От вст.в длъжност

Председател, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г., с приложение

57

Люцкан Илиев Далакчиев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

58

Валентин Въчев Кирчев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

59

Тома Методиев Гьорчев

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

60

Марин Енчев Маринов

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

61

Миладин Ангелов Лазаров

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

62

Димитър Петров Гривеков

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

63

Кирил Великов Козаров

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

64

Марияна Кирилова Жекова

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

65

Пламен Димитров Денчев

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

66

Орфей Цветков Малчев

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

67

Николай Михайлов Павлов

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

68

Исмет Яшаров Саралийски

От вст.в длъжност

Член, ДКЕВР

Вх.в делов. 30.01.2009 г.

69

Цвета Тодорова Маркова

От вст.в длъжност

Председател, ДКСИ

Вх.в делов. 21.01.2009 г.
29.04.2010 г., вх.в делов. 30.04.2010 г. – настъпила промяна70

Илия Ангелов Ганев

От вст.в длъжност

Член, ДКСИ

Вх.в делов. 15.01.2009 г.

71

Митхат Неджати Мехмед

От вст.в длъжност

Член, ДКСИ

Вх.в делов. 15.01.2009 г.

72

Захари Иванов Захариев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДКСИ

Вх.в делов. 21.01.2009 г.

73

Мария Петрова Видолова

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДКСИ

Вх.в делов. 21.01.2009 г.

74

Христо Петров Миленков

От вст.в длъжност

Председател, ДКСБТ

Вх.в делов. 22.01.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.
Вх.в делов. 22.01.2009 г.
75

Владимир Иванов Иванов

От вст.в длъжност

Член, ДКСБТ

Вх.в делов. 22.01.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.,
Вх.в делов. 22.01.2009 г.
01.03.2010 г.
нова от 01.03.2010 г.

01.03.2010 г.
76

Пламен Стойков Добрев

От вст.в длъжност

Член, ДКСБТ

Вх.в делов. 22.01.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.
Вх.в делов. 22.01.2009 г.
77

Стефан Кирев Димов

От вст.в длъжност

Член, ДКСБТ

29.04.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.- предприел действия

29.04.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.- предприел действия
78

Иван Ангелов Иванов

От вст.в длъжност

Член, ДКСБТ

Вх.в делов. 22.01.2009 г.

Вх.в делов. 22.01.2009 г.
Вх.в делов. 22.01.2009 г.
79

Дамян Лазаров Лазаров

От вст.в длъжност


Председател, Комисия за защита на потребителите

Вх.в делов. 29.04.2009 г.


80

Васил Стоянов Стоянов

От вст.в длъжност

Член, Комисия за защита на потребителите

Вх.в делов. 29.04.2009 г.

81

Милка Христова Христова

От вст.в длъжност

Член, Комисия за защита на потребителите

Вх.в делов. 29.04.2009 г.

82

Огнян Христов Данаилов

От вст.в длъжност

Член, Комисия за защита на потребителите

Вх.в делов. 29.04.2009 г.

83

Селман Мустафов Делиибрамов

От вст.в длъжност

Член, Комисия за защита на потребителите

Вх.в делов. 29.04.2009 г.

84

Стоян Илиев Кушлев

От вст.в длъжност

Председател, КУИППД

Вх.в делов. 14.01.2009 г., 14.01.2010 г.

Вх.в делов. 14.01.2009 г.


85

Мария Атанасова Мургина

От вст.в длъжност

Изп.директор, НАП

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.
08.01.2009 г.
86

Красимир Неделчев Стефанов

От вст.в длъжност

Изп.директор, НАП

29.04.2009 г.

87

Иван Панайотов Иванов

От вст.в длъжност

Председател, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

88

Данаил Лазаров Данаилов

От вст.в длъжност

Зам.председател, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

89

Иван Николаев Радев

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.90

Димитър Брайков Мичев

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

91


Йордан Славков Калайков

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

92

Илия Димитров Гюдженов

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

93

Димитър Трендафилов Йончев

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

94

Николай Русев Николаев

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

95

Румяна Георгиева Радкова

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

96

Марко Марков Тодоров

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

97

Георги Русев Маринов

От вст.в длъжност

Член, НАОА

09.04.2009 г.- к.сл.

98

Мария Асенова Антова

От вст.в длъжност

Зам.председател, НАПОО

28.01.2009 г.

28.01.2009 г.


99

Деян Георгиев Пушкаров

От вст.в длъжност

Председател, НАПОО

05.03.2009 г.

Вх.в делов. 06.03.2009 г., 11.03.2009 г.

Вх.в делов. 11.03.2009 г.100

Цветан Маринов Нанов

От вст.в длъжност

Член на НС, НА пътна инфраструктура

15.01.2009 г., 29.04.2009 г.- нова

101

Милош Александров Поцков

От вст.в длъжност

Член на НС, НА пътна инфраструктура

28.01.2009 г., няма дата-нова

102

Трайчо Иванов Попов

От вст.в длъжност

Член на НС, НА пътна инфраструктура

29.01.2009 г.

103

Иван Асенов Атанасов

От вст.в длъжност

Председател, НА пътна инфраструктура

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

23.02.2009 г.- подмяна

23.02.2009 г.- подмяна
104

Асен Антонов Антов

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, НА пътна инфраструктура

30.01.2009 г.

105

Христо Тодоров Славчев

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, НА пътна инфраструктура

26.01.2009 г.

106

Янко Марков Янков

От вст.в длъжност

Изп.директор, НА пътна инфраструктура

17.02.2009 г.

107

Цвета Иванова Каменова

От вст.в длъжност

Член на НС, НА пътна инфраструктура

28.01.2009 г.

108

Вася Тодорова Илиева

От вст.в длъжност

Председател, Национално бюро за правна помощ

09.01.2009 г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г.


109

Вилма Петкова Василева-Георгиева

От вст.в длъжност

Зам.председател, Национално бюро за правна помощ

09.01.2009 г.

Вх.в делов. 10.01.2009 г.


110

Тошко Костадинов Пейков

От вст.в длъжност

Изп.директор, НДФ”13 века България”

26.01.2009 г.

111

Иван Павлов Павлов

От вст.в длъжност

Член на УС, НДФ „13 века България”

08.01.2009 г.

08.01.2009 г.
08.01.2009 г.
112

Кирил Станимиров Милчев

От вст.в длъжност

Член на УС, НДФ „13 века България”

29.01.2009 г.

113

Антонина Бончева Бонева

От вст.в длъжност

Член на УС, НДФ „13 века България”

29.01.2009 г.

114

Гаврил Методиев Митов

От вст.в длъжност

Изп.директор, НКЖФ

15.01.2009 г.

115

Костадин Чанев Манев

От вст.в длъжност

Председател, Патентно ведомство

19.01.2009 г.

19.01.2009 г.
19.01.2009 г.
116

Иван Борисов Леков

От вст.в длъжност

Зем.председател, ДАМС

26.05.2009 г.

26.05.2009 г., чл.107а КТ


117

Николай Личков Георгиев

От вст.в длъжност

Директор, Институт по отбрана- МО

17.02.2010 г.
17.02.2010 г. вх.в делов. №02.12-16 17.02.2010г.118

Греди Хаим Асса

От вст.в длъжност

Изп.директор, НДФ „13 века България”

08.02.2010 г.

08.02.2010 г.

08.02.2010 г.-2 броя119

Маргарита Иванова Недялкова-Мечева

От вст.в длъжност

Зам.председател, патентно ведомство на РБ

20.01.2009 г.

20.01.2009 г.

20.01.2009 г.

20.01.2009 г.
120

Никола Петков Казаков

17.02.2010 г.

Председател, Държавна Агенция за бежанците

22.02.2010 г.

22.02.2010 г.

22.02.2010 г.121

Стоян Василев Петров

17.02.2010 г.

Зам.-председател, Държавна Агенция за бежанците

17.02.2010 г.

17.02.2010 г.

17.02.2010 г.122

Дарин Ангелов Ангелов

01.03.2010 г.

Член ,ДКСБТ

01.03.2010 г.

01.03.2010 г.

01.03.2010 г.123

Едуарт Иванов Стойчев

01.03.2010 г.

Управител, ДКСБТ

01.03.2010 г.

01.03.2010 г.

01.03.2010 г.124

Александър Милев Масларски

01.04.2010 г.

Член на Комисия за защита на потребителите

01.04.2010 г.

01.04.2010 г. вх.в делов 07.04.2010 г.

06.04.2010 г.125

Огнян Луканов Варадинов

01.04.2010 г.

Член на Комисия за защита на потребителите

01.04.2010 г.

06.04.2010 г. вх.в делов. 07.04.2010 г.

06.04.2010 г. вх.в делов. 07.04.2010 г.126

Дамян Лазаров Лазаров

01.04.2010 г.

Председател на Комисия за защита на потребителите

01.04.2010 г.

06.04.2010 г. вх.в делов. 07.04.2010 г.

06.04.2010 г. вх.в делов. 07.04.2010 г.127

Александър Найденов Димитров

21.04.2010 г.

Зам.-председател, Държавна Агенция за бежанците

21.04.2010 г.

21.04.2010 г. вх.в делов. 22.04.2010 г.

21.04.2010 г. вх.в делов. 22.04.2010 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница