Членове на висш съдебен съвет 1 върховна касационна прокуратураДата04.01.2018
Размер78.25 Kb.
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ИЗБРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО

ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1 ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

1 АСЕН ТОДОРОВ АРСОВ

2 АТАНАС ЙОРДАНОВ ЦЕНОВ

3 ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

4 ВАНЯ МАРИНОВА САВОВА - ЦВЕТАНОВА

5 ВЕЛИЧКА МИЛЧОВА СМИЛЯНОВА

6 ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЕВА - ДАЧЕВА

7 ДАНИЕЛА ИЛИЕВА МАШЕВА

8 ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

9 ЕВГЕНИ ДИКОВ ДИКОВ

10 ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА ПЕНЕВА

11 ИРИНА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА

12 ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ

13 МАРИЯ ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА - ЖЕЛЕВА

14 НЕЛИ ЙОРДАНОВА ДЕЧЕВА

15 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

16 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОЛАПЧИЕВ

17 ПЛАМЕН МАРИНОВ ПАЧЕВ

18 СВЕТЛА КИРИЛОВА ГЕРГИНОВА

19 ХРИСТО МАНЧЕВ СТОЯНОВ


2 ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

1 АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

2 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

3 ИВО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ

4 ЛИЛЯНА КРЪСТАНОВА КРЪСТАНОВА

5 МАРИНЕЛА ПАНКОВА ТОТЕВА

6 МЕРИ ДЕСЮВА НАЙДЕНОВА

7 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КОЖАРЕВ


3 АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

1 БОНКА ГАНЕВА ВЕЛИКОВА

2 БОРИСЛАВ БОБИ САРАФОВ

3 ВИЧО КОЛЕВ ВИЧЕВ

4 ГАЛЯ ТОДОРОВА ГУГУШЕВА

5 МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА - ПРОДАНОВА

6 НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

7 СТОЙЧО ТОДОРОВ НЕНКОВ


4 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

1 АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ВУТОВА

2 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

3 БОРИСЛАВА ИВАНОВА БАРБОЛОВА

4 ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

5 ЗЛАТКА ИВАНОВА КЛЮНКОВА

6 ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МЕДАРОВ

7 ИСКРА ТРАЙКОВА БИЛЯРСКА

8 КИРИЛ БОРИСОВ ХРИСТОВ

9 НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

10 НИНА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
5 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БЛАГОЕВГРАД

1 ВАСИЛ КИРИЛОВ ЧЕКАНСКИ

2 ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА - САГРЕВА

3 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ

4 ЕЛКА ЖИВКОВА АТАНАСОВА

5 ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА АСПАРУХОВА - КАЦАРОВА

6 МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗОТЕВА - ПЕШЕВА

7 НЕЛИ ТОМОВА ВЪЛЧЕВА

8 НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ЗАХМАНОВ

9 СНЕЖАНА КРУМОВА КАЦАРСКА

10 ХРИСТО ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
6 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН

1 КРАСЕН ЗЛАТОМИРОВ КАЙЗЕРОВ

2 ЛЮДМИЛ АНТОНОВ ЕЛЕНКОВ

3 МАРУСЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА - НАСЪР

4 ПРОЛЕТКА ВЕЛКОВА БОРИСОВА
7 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА

1 ВЕСЕЛИН ВИКТОРОВ ВЪТОВ

2 ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИЛКОВ

3 ГЕРГАНА ПАВЛОВА КЮРКЧИЙСКА

4 МАРИН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

5 НИНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

6 РОСЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ

7 СВЕТОЗАР НАЙДЕНОВ ЛОЗАНОВ

8 СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИЛЕНКОВА
8 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЮСТЕНДИЛ

1 АНГЕЛ ВАСИЛИЕВ БАЙРАКТАРСКИ

2 ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИЦОВ

3 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

4 КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА

5 КАМЕН ПЕТРОВ ПЕШЕВ

6 СВЕТЛА ДИМИТРОВА РИЗОВА

7 ЮЛИЯН КИРИЛОВ КРУМОВ


9 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОНТАНА

1 ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РАНОВА

2 ЕМИЛ ЙОСИФОВ АЛЕКСАНДРОВ

3 ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

4 ОЛЕГ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

5 РОСЕН ПЕТКОВ РУСИНОВ

6 СОНЯ ДИМИТРОВА КАМАРАШКА
10 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЕРНИК

1 АЛБЕНА МИХАЙЛОВА СТОИЛОВА

2 АНИТА БЛАГОЕВА ДЖАМАЛОВА

3 БИСЕР ИГНАТОВ КОВАЧКИ

4 ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

5 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ НАЙДЕНОВ


11 СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

1 АНГЕЛ БОЖИКОВ ИЛИЕВ

2 АНГЕЛ АТАНАСОВ ПОПКОЛЕВ

3 АНДРЕЙ ИВАНОВ ЯНКУЛОВ

4 АННА МАРИЯНОВА АЛЕКСОВА

5 АННА КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА

6 АНТОН ДИМИТРОВ ЕФТИМОВ

7 АНТОН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛЕВ

8 АНТОНИЯ ДОНЧЕВА БОГДАНОВА - ДЕЛЧЕВА

9 АХМЕД ХЮСМЕНОВ КОКОЕВ

10 БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ БАЙРАКОВ

11 БОГДАН СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ

12 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

13 ВАЛЕНТИН ДАНЧЕВ ОРТАКЧИЕВ

14 ВИКТОР БОРИСЛАВОВ ТАРЧЕВ

15 ВИКТОР БИСЕРОВ ЧАУШЕВ

16 ВИОЛЕТА МАРЧЕВА МИХАЙЛОВА - ТОНЕВА

17 ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПИРОНЕВА

18 ДЕТЕЛИНА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

19 ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЙОТОВА

20 ДЕЯН САШОВ ЗАХАРИЕВ

21 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУРТОВ

22 ДОЙЧО ИЛИЕВ ТАРЕВ

23 ЕВГЕНИ БОРИСОВ СТОЯНОВ

24 ИВАН СТОИМЕНОВ ГЕШЕВ

25 ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

26 ИВАН ЛЮБЧОВ ТАСКОВ

27 ИЛИЯН ГОРАНОВ РАНГЕЛОВ

28 ИРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

29 ЙОРДАН КИРИЛОВ ГРАМОВ

30 КАЛИН ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ

31 КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЖАРОВ

32 КРАСИМИР ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ

33 КУМАН АТАНАСОВ КУМАНОВ

34 ЛЮБКА ДИМИТРОВА КАБЗИМАЛСКА

35 ЛЮБОМИР ЦАНКОВ РУСЕВ

36 МАРИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА - ВЕЛИКОВА

37 НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ВЪЛЧЕВ

38 НИКОЛАЙ АНЕСТИЕВ КОКИНОВ

39 ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПАНОВ

40 ПЕТЪР БОЖИДАРОВ БЕЛЧЕВ

41 РАДОСЛАВ ДИМОВ ДИМОВ

42 РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

43 РУСИ ВИКТОРОВ АЛЕКСИЕВ

44 СВЕТЛОМИР НИНОВ ХИКОВ

45 СЕРГЕЙ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

46 СИЛВИЯ ЛУКАНОВА СОКОЛОВА

47 СНЕЖАНА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА

48 СОНЯ МИХАЙЛОВА РАДОЕВА

49 СПАСКА ИВАНОВА КИНЧЕВА

50 СТЕФАН ЕМИЛОВ МИЛЕВ

51 ЧАВДАР ТОНЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

52 ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ПАСТОВАНОВ

53 ЮЛИАНА СИМЕОНОВА РАДОЙКОВА

54 ЮЛИАНА ЕМИЛОВА СИЛЯНОВА
12 АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

1 ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИАМАНДИЕВ

2 ЕМИЛ ЗЛАТЕВ ХРИСТОВ
13 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС

1 АНГЕЛ СЛАВОВ АНГЕЛОВ

2 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

3 АНДРЕЙ ОБРЕТЕНОВ ЧЕРВЕНЯКОВ

4 ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА

5 ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОБРЕВ

6 ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧИНЕВ

7 ДЕЯН ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ

8 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

9 ДИМО ЯНЧЕВ МАДЖАРОВ

10 ЕЛКА РУСЕВА ДОБРИКОВА

11 ИВАН НИКОЛОВ КИРКОВ

12 КАЛИНА СТЕФАНОВА ЧАПКЪНОВА - КЮЧУКОВА

13 КЕРКА СТАНКОВА ДЮЛГЕРСКА

14 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАТЕЛИЕВА

15 РАДОСТ СТОИЛОВА БОШНАКОВА

16 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДАПЧЕВА

17 ТОНИ ИВАНОВА ПЕТРОВА - ИГНАТОВА


14 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН

1 ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ГАНГАЛОВ

2 ДИАНА ИВАНОВА СТОЕВА

3 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

4 ХРИСТО ДЕНЧЕВ ХРИСТОВ

5 ХРИСТО ЛЮБЕНОВ КУКОВ


15 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

1 ВАНЯ КОЛЕВА БАРАКОВА - ИЛИЕВА

2 ВЕСКА ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА

3 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХАНДЖИЕВ

4 ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

5 МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

6 СТОЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ
16 АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

1 ИЛИЯ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

2 РУЖА МИХАЙЛОВА ГОЛЕМАНОВА
17 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

1 ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ СТАНКОВ

2 ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОМОВ

3 ГЕОРГИ ИВАНОВ БАНКОВ

4 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КАЙРЯКОВ

5 ЙОЛАНДА ВЕСЕЛИНОВА ЯНЕВА

6 КРАСИМИР МАРИНОВ КОНОВ

7 МИЛЕН ВАСИЛЕВ СТАВРЕВ

8 МИЛЕНА БОЕВА ДАСКАЛОВА

9 МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

10 РАДОСЛАВ БОГОМИЛОВ ЛАЗАРОВ

11 РОСИЦА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

12 СВЕТЛАНА ИВАНОВА ДАНЕВА

13 СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ

14 ЦВЕТАНКА ТИНКОВА ГЕТОВА
18 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ

1 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ВИЧЕВ

2 ГАЛИН ИЛИЕВ ГАВРАИЛОВ

3 ЗЛАТКО ВЕЛКОВ ТОДОРОВ

4 МАРИНЕЛА ИВАНОВА МАРЧЕВА

5 МИЛЧО АТАНАСОВ КАМЕНСКИ


19 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД

1 ВЕСЕЛИН ЯКИМОВ МИНКОВ

2 ОГНЯН ПЕЕВ ДАМЯНОВ

3 ПЕНЧО ИВАНОВ МИНКОВ

4 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
20 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА

1 ЕМИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛАЕВ

2 ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ ЧАФАЛАНОВ

3 ТЕОДОР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ


21 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ТЪРГОВИЩЕ

1 ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

2 ДРАГОМИР ПЕНЧЕВ СЯРОВ

3 МАРТИН КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСАНДРОВ


22 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

1 АСЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

2 АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

3 ВАЛЕНТИНА ДУШКОВА ВАСИЛЕВА - МАДЖАРОВА

4 ДЕЛЯН АРКАДИЕВ ДИМИТРОВ

5 КАЛОЯН ОГНЯНОВ ВЪЛКОВ

6 МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
23 АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1 СТОЯН ИЛИЕВ ВАРАДЖАКОВ


24 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА

2 ДАНИЕЛА МАРИНОВА ЙОВЧЕВА

3 ЕМИЛ ИВАНОВ ДЕНЕВ

4 ЙОРДАН МАРИНОВ КОЖУХАРОВ

5 КАЛИНКА ВЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

6 РУМЯНКА ИРМАНОВА ХИНЧЕВА

7 ТОДОР ИВАНОВ БАЛАНОВ

8 ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
25 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

1 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ

2 ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

3 МИЛЧО ИВАНОВ ГЕНЖОВ

4 СТОЯН ДЕНЕВ ПЕТКОВ
26 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

1 ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛОВА КУЛЕВА

2 ГЕОРГИ ЛЮБЧЕВ АРГИРОВ

3 КИРИЛ ЕНЧЕВ ПЕТРОВ

4 НИКОЛАЙ НИНОВ ПОНЧЕВ

5 ПЕТЯ МАРИНОВА ГРЪНЧАРОВА


27 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

1 АНГЕЛ ПЕТРОВ ТАНЕВ

2 ВЕНЦИСЛАВ ДАНЕВ ФЕРДИНАНДОВ

3 ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ

4 ИВАН БОРИСОВ ШАРКОВ

5 ИВО НИКОЛАЕВ ЙОЛОВ

6 ИВО ВЕСЕЛИНОВ РАДЕВ

7 РЕНИ ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА

8 СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА - БЛАЖЕВА

9 ЦВЕТОМИР МИЛКОВ ПАПУРКОВ


28 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РУСЕ

1 ВАЛЕНТИНА ЛИЧЕВА ЛИЧЕВА - НАЙДЕНОВА

2 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

3 МИРОСЛАВ МИНЧЕВ МАРИНОВ

4 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

5 ОГНЯН ИЛИЕВ БАСАРБОЛИЕВ

6 РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ БАТАНОВ

7 ТРИФОН ПЕТКОВ ВЛАДОВ


29 АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

1 ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ

2 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ПАПАРИЗОВ
30 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

1 АННА СТРАХИНОВА ВИКОВА

2 АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

3 ВИКТОР АСЕНОВ ЯНКОВ

4 ГАЛИН ПЕТРОВ ГАВРАИЛОВ

5 ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА МУТАФОВА

6 ГЮРАЙ АЛИЕВ МУРАДОВ

7 ДАНАИЛА СТАНКОВА СТАНКОВА

8 ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА ГУНЕВА

9 ИВАН ХРИСТОВ ПЕРПЕЛОВ

10 КАЛОЯН МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

11 МАРИН НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ

12 МИРОСЛАВ ХРИСТЕВ ХРИСТЕВ

13 РУМЕН БОНЧЕВ ПОПОВ

14 ЧАВДАР ПЕТРОВ ГРОШЕВ
31 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ

1 ДАФИН БОЙЧЕВ КАМЕНОВ

2 ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

3 СВЕТЛОЗАР МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ


32 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК

1 ВАСИЛ МАЛИНОВ МАЛИНОВ

2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАЦАРОВ

3 ДИМИТРИЯ ПАВЛОВА ГАНЧЕВА

4 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ

5 РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БАКЪРДЖИЕВ

6 СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
33 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН

1 ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА

2 ИВАН ПЕТРОВ СПИРОВ

3 НЕДКО СЕВДАЛИНОВ СИМОВ


34 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА

1 АНДРЕАН ГЕОРГИЕВ СУТРОВ

2 ВЛАДИМИР НАНКОВ ВАСИЛЕВ

3 ГЕОРГИ ВИДЕВ ВИДЕВ

4 ГРИША СПАСОВ МАВРОВ

5 ДОЙЧО ПЕТРОВ ЦАНЕВ

6 ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

7 ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАКАРЕЛСКА - ТОДОРОВА

8 ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ РОБАКОВ

9 КОНСТАНТИН СЛАВЕЙКОВ ТАЧЕВ

10 ПЕТЪР ТЕНЕВ ВАСИЛЕВ

11 ПЕТЪР ЙОНОВ ЙОНОВ

12 ТОДОР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
35 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО

1 АНТОН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

2 АТАНАС ХРИСТОВ ПАЛХУТЕВ

3 ДАРИНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

4 ИВАН ВЪЛЧАНОВ ВАНЧЕВ

5 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МИДОВ

6 РОЗАЛИН ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

7 ТЕРЕЗА ПЕТРОВА СКОРЧЕВА - ВИТАНОВА


36 ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ВОЕННО-ОКРЪЖНИ ПРОКУРАТУРИ

1 полк. АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ БАЙДАНОВ

2 полк. БАЙЧО ПРЪВЧЕВ КУЛЕВ

3 полк. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЕВ

4 подп. ИВО ИВАНОВ ПЕТКОВ

5 подп. НИВЕЛИН ПЕНЧЕВ НАЧЕВ6 полк. СПАС ТОДОРОВ ИЛИЕВ__


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница