Чрез г-жа цвета караянчеваДата26.10.2018
Размер35.32 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Изх. № ……………………………….ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ,

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

В 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТ ПГ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

На Ваш № 854-06-608/17.04.2018 г.

Относно: Състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,
Във връзка с постъпил от Вас въпрос, относно състоянието на ограничителните системи по българските пътища, Ви предоставям следната информация:

През 2017 г. за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), са разходени 11 197 555 лв. с ДДС. От тях 1 963 916 лв. са разходени за възстановяване на ограничителни системи, компрометирани вследствие на ПТП и др.

За настоящата година АПИ е одобрила задания за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на обща стойност около 4 458 000 лв. с ДДС. Планираните работи предстоят да бъдат изпълнени.

Средствата, изплатени на АПИ от застрахователи за нанесени щети на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа за 2017 г., са на стойност 493 095 лв.

На АПИ не са изплащани суми от частни лица за нанесени щети на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа за 2017 г.

През 2017 г. по републиканската пътна мрежа са откраднати общо 100 м ограничителни системи. Щетите са на обща стойност 8 636 лв.

При констатиране на липса на ограничителни системи по републиканските пътища съответното областно пътно управление, на чиято територия е установена щетата, сигнализира съответното Районно полицейско управление. Съставя се констативен протокол, в който се описва щетата. От компетентността на съответното Районно полицейско управление е да проведе разследване относно извършителя на престъплението.

Пътните принадлежности, в това число ограничителните системи, по АМ „Хемус“ в участъците на територията на областите София, Ловеч, Шумен и Варна, по АМ „Тракия“ в участъците на територията на областите София, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора до км 208+181, по АМ „Струма“, АМ „Люлин“, АМ „Марица“ и по Северна скоростна тангента са обект на охрана от съответните пътноподдържащи фирми, с които агенцията има сключени договори за поддържане. При констатиране на кражба на ограничителни системи в тези участъци, в случай че извършителят не бъде установен, съгласно условията на договора откраднатите ограничителни системи следва да се възстановят от съответната пътноподдържаща фирма за нейна сметка.

В останалите участъци от републиканската пътна мрежа, чиито пътни принадлежности не подлежат на охрана, съгласно условията на договорите за поддържане, в случай че извършителят не бъде установен, откраднатите ограничителни системи се възстановяват за сметка на агенцията.

Необходимостта от изпълнение на ограничителни системи по републиканските пътища, както и тяхното местоположение се определя в проекта за съответния път, съобразно Нормите за проектиране на пътища. Съгласно Нормите, ограничителни системи се поставят на високи насипи над 3 м, на завои, на участъци от републикански пътища, преминаващи през населени места, както и на пътни участъци, в съседство на които има обекти, намиращи се в непосредствена близост до платното за движение – търговски крайпътни обекти, рекламни съоръжения, стълбове и др., които следва да бъдат обезопасени.

Видът на ограничителните системи, както и изискванията към тях, са регламентирани в Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа, АПИ, 2010 г. Правилата имат за цел да определят критериите за използване на различни видове и конструкции предпазни съоръжения за пътища, така че да са в съответствие с общите изисквания и препоръки на европейското законодателство.

С оглед изложеното, ограничителните системи се изпълняват съгласно проекта за съответния пътен участък, като техният вид е съобразен с действащите към момента Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.

Съобразно бюджета агенцията полага грижи за поддържане на вече изградените ограничителни системи в изправност и в случай на повреда или кражба предприема действия по техния ремонт и възстановяване.

МИНИСТЪР:
НИКОЛАЙ НАНКОВ

Съгласувано с:

Весела Начева Началник кабинет …………….. дата……………. (подпис)

Изготвил:

Кристиян Енчев Парламентарен секретар ...……….. дата……………. (подпис)


гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 9405 900, факс 987 25 17www.mrrb.government.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница