Чрез г-н михаил миковДата14.08.2018
Размер55.35 Kb.


№...........................................

Дата........................................
ЧРЕЗ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

Председател на 42-то Народно събрание на Република България
ДО

Г-Н ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ

Народен представител, ПГКБ
На Ваш № 354-05-100/04.11.2013

Задължително поле в случай на образувана

преписка

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС
ОТНОСНО: Търговските представителства на Република България зад граница.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с постъпил към мен парламентарен въпрос от Ваша страна относно търговските представителства на България зад граница, бих искал да Ви информирам, както следва:

Основна задача на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) зад граница е подпомагане дейността на българските предприятия, изнасящи в чужбина, както и популяризирането на България като атрактивна инвестиционна и туристическа дестинация.С цел подпомагане на българския износ за приемащата страна, служителите в СТИВ:

  • изучават и предоставят информация за икономическото развитие и външната търговия на приемащата страна, състоянието на пазарната конюнктура, нови пазарни възможности за българските производители и износители, като регулярно изпращат бизнес компаси за страната, които са публикувани на интернет страницата на МИЕ и на експортния портал, разработен от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към МИЕ;

  • организират и участват в мероприятия за представяне на експортния, инвестиционен и туристически потенциал на България в приемащата страна;

  • оказват съдействие на български фирми при установяване на търговски контакти в приемащата държава, участие в изложения и други делови мероприятия, предоставят им пазарна и правно-нормативна информация;

  • съдействат за популяризиране на български предприятия и дружества и на техните възможности за осъществяване на търговска, производствена, инвестиционна и финансова дейност в приемащата държава;

  • оказват съдействие на местни компании и бизнес организации за установяване на контакти с българските делови среди, с български производители и износители и бизнес партньори, предоставят им пазарна и нормативна информация;

  • следят и своевременно информират Министерството на икономиката и енергетиката за промените в местното законодателство, регламентиращо търговско-икономическата дейност в приемащата държава, включително и тарифните и нетарифните мерки, въвеждани от нея и оказващи въздействие върху българския износ;

  • предоставят на българските бизнес организации информация за обявявани търгове, конкурси, държавни поръчки, търговски запитвания за внос на стоки, представляващи интерес за българските износители;

  • предоставят информация на чуждестранни компании за предстоящи търговски изложения и панаири в България и на българските фирми за такива мероприятия в приемащата страна.

СТИВ използват всички възможности за привличане вниманието на чуждестранните инвеститори и за създаване на условия за нарастване на чуждите инвестиции в българската икономика. За тази цел:

  • анализират инвестиционната дейност на страните и дават становища и предложения за привличане на инвестиции от тези страни;

  • извършват инвестиционен маркетинг в чужбина и координират провеждането на инициативи за представяне на възможностите за инвестиции в България;

  • съдействат за реализирането на инвестиционни проекти, включително като осъществяват координация и поддържат връзки с потенциални чуждестранни инвеститори, съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката и Българската агенция за инвестиции.

СТИВ работят активно за популяризирането на България като атрактивна туристическа дестинация, като:

  • провеждат мероприятия за промоция на българския туристически продукт в страната на пребиваване

  • предоставят информация за развитието на местния туристически пазар

  • разпространяват рекламно-информационни материали за българския туристически продукт

  • оказват съдействие на българските институции, организации и компании от туристическия сектор при осъществяване на дейността им в страната на командировка.

СТИВ вземат активно участие в подготовката и провеждането на правителствени и бизнес посещения, инвестиционни и бизнес форуми и други инициативи в приемащата държава за представяне на инвестиционните, търговските и туристическите възможности на България.

С цел въвеждане на ясни критерии за оценка дейността на служителите в Службите по търговско-икономическите въпроси зад граница, разработихме нов годишен план за управление изпълнението задачите на СТИВ. Планът има за цел да дефинира оперативните цели пред служителите в СТИВ зад граница за годината, отчитайки приоритети на МИЕ, както следва: развитие на институционалната рамка на двустранното икономическо сътрудничество; подобряване имиджа на България като надежден икономически партньор; разширяване на достъпа до чужди пазари и генериране ръст на българския износ; активизиране на туристическия обмен.

По отношение на Вашия въпрос дали се предвижда поне веднъж годишно търговските ни представители да могат да осъществяват пряк контакт и обмен на информация с българските производители и износители, бих искал да Ви информирам, че съгласно установената от няколко години практика, ежегодно през лятото се провеждат годишни срещи на Министерството на икономиката и енергетиката и търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса у нас.

Тазгодишната среща се проведе на 25-26 юли 2013 г. в гр. София, при участие на ръководството на МИЕ, директорите на дирекции в министерството, търговско-икономически съветници към СТИВ, представители на Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, „Национална компания индустриални зони” ЕАД и НКИЗ, представители на ръководството на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на българските износители, представители на фирми, туристически организации, асоциации, агенции, браншови организации, камари и асоциации.

Обсъдени бяха мерки за по-тясно сътрудничество между СТИВ и бизнеса, с цел провеждане на успешна външноикономическа политика за разширяване на пазарното присъствие, повишаване на инвестиционната активност, подобряване на условията за достъп до чужди пазари, подпомагане на българските производители и износители, и привличане на чуждестранни туристи.

През втория ден на срещата търговско-икономически съветници към СТИВ бяха на разположение и проведоха срещи с редица български компании с конкретни интереси по страни.

В рамките на срещата, Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Министерството на икономиката и енергетиката връчиха традиционните Годишни награди на най-успешните Служби по търговско-икономически въпроси, на база приносът на СТИВ за увеличаване на българския износ, инвестициите и чуждестранните туристи, както и активната работа на търговските представители с БТПП и българския бизнес.

В заключение, бих искал да Ви уверя, че Министерството на икономиката и енергетиката и търговските ни представители зад граница ще продължат да задълбочават диалога с бизнес организациите и фирмите, които се явяват пряк ползвател и оценител на услугите и съдействието, предоставяни от СТИВ. Нашите търговско-икономически представители зад граница ще продължат да работят активно, в партньорство с бизнеса, за провеждане на проактивна експортна политика и ефективно популяризиране на България, със създаване на визия за стабилна, модерна и перспективна за партньорство страна, привличане на инвестиции в приоритетните сектори и постигане на значителен ръст на чуждестранните туристи.

С уважение,
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката


гр. София 1052, ул. "Славянска" №8

Тел: +3592 940 7001

Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70

e-mail: e-docs@mee.government.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница