Д е к л а р а ц и я справка-информация за оборота от строително ремонтни работи на улици и пътища за последните три години/2011г.,2012г и 2013г./в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността сиДата15.10.2018
Размер14.37 Kb.


Приложение №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Справка-информация за оборота от строително ремонтни работи на улици и пътища за последните три години/2011г.,2012г. и 2013г./в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си
Долуподписаният/ната ………………………………………..……..………………,

адрес: …………………………………………….……………………...……..........., лична карта №…............................…, изд. от ……………………..., на ….......................…..., с ЕГН ……………............, в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете фирмата, която представлявате), във връзка с обявената публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090-/І-9/Звездец-Евренозово-Близнак-/ІІІ-908/;път№BGS3092-/ІІ-99,Царево-МалкоТърново/-Сливарово;път№BGS3093-/І-9,м.Босна-Звездец/-Младежко; път №BGS3096 -/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3094 -/І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян; път №BGS2098-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Заберново; път №BGS3095 - /І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново”.
Д Е К Л А Р И Р А М:
информация относно общия оборот от дейността и за оборота от строително ремонтни работи на улици и пътища за последните три години, както следва:

2011

2012

2013

Общо лева без ДДС

Приходи от оборот от строително ремонтни работи на улици и пътища
Дата: ……………… г. Декларатор: …………

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница