Д о к л а д от извършена комплексна проверка ОбектДата08.05.2017
Размер18.64 Kb.
Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверкаОбект: „Складова база за съхранение на сладолед“ в с. Труд, община Марица.

Стопанисван от: „Нестле България“ АД , гр. София, ул. „Европа” 128

Дата на извършване на проверката: 23.06.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:  • Води /отпадъчни/

  • въздух

  • опасни химични вещества

Основание на проверката: Заповед № РД - 153/09.06.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.2.Проверена е площадка за съхранение на сладолед, локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, хладилен склад за съхранение на сладолед.

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха и съхранението на опасни химични вещества.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е съхранение на сладолед. Работи 8 часа/ден, 5 дни седмично.4. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент води На обекта се формират отпадъчни води с битово-фекален характер. Отпадъчните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, намиращо се на площадката на обекта и заустват в канализационната мрежа на село Труд, за което дружеството не е представило договор с „В и К“ ЕООД.

4.2.Компонент въздух и опасни химични вещества –За експлоатираните хладилни(климатични) инсталации на територията на обекта, дружеството представя дневник за състоянието на хладилна инсталация на нискотемпературен склад за сладолед(с отразени проверки за херметичност до 17.06.2015 год.); 3 бр. дневници за състоянието на хладилни(климатични) инсталации на хладилни камиони(с отразени проверки за херметичност до 17.06.2015 год.). При проверката не са представени дневници за състоянието на хлад. инсталации за 6 хлад. камиони.

Дружеството е представило в РИОСВ, П-в годишен отчет, съгл. прил. 6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) №842/2006 год. и Регламент (ЕО) № 1005/2009 год. Проверките за хермeтичност са извършени от правоспособен хладилен техник.

За хигиенни цели се използват препарати на фирма „Медикс“, коио се закупуват от магазинната мрежа.
5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се представи договор с „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив!

5.2. Да се представят в РИОСВ Пловдив копие от дневниците за състоянието на хлад. Инсталации на 6-те хладилни камиона, описани в констативната част на протокола!

Срок по 5.1. 5.2 е 01.07.2015 год., а отговорник –управителя на дружеството.И двете предписания са изпълнени в указания срок.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница