Д-р иван селиминскиДата19.07.2018
Размер275.4 Kb.
ОБЕМИ И ЦЕНИ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ В МБАЛ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ”АД - СЛИВЕН ЗА 2014 год.

Код

Наименование

Цени / (в лв.)

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – без отчитане на случаи при пациенти на възраст от 28-ия ден до 18 год възраст

620

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2 800

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив – без отчитане на случаи при пациенти на възраст от 28-ия ден до 18 год възраст

774

4

Субарахноиден кръвоизлив – без отчитане на случаи при пациенти на възраст от 28-ия ден до 18 год възраст

1 000

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

5 500

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

461

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1 755

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

1 755

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

300

19

Епилептичен статус

500

25

Паркинсонова болест

231

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност - без пациенти на възраст под 18 години

120

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт - без пациенти на възраст под 18 години

850

29

Болест на Крон и улцерозен колит - без пациенти на възраст под 18 години

1 100

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво - без пациенти на възраст под 18 години

604

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт - без пациенти на възраст под 18 години

579

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - без пациенти на възраст под 18 години

920

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) - без пациенти на възраст под 18 години

1 000

36

Хронични чернодробни заболявания - без пациенти на възраст под 18 години

630

47.1

Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

200

47.2

Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни

200

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

2 750

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация

420

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация - без пациенти на възраст под 18 години

1 300

54

Инфекциозен ендокардит - без пациенти на възраст под 18 години

4 950

55

Заболявания на миокарда и перикарда - без пациенти на възраст под 18 години

462

56

Ритъмни и проводни нарушения

345

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

578

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години

700

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - без пациенти на възраст под 18 години

2 481

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

420

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

883

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

950

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

330

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

350

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

800

72

Трансуретрална простатектомия

1 000

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

1 200

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

130

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия

380

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение

774

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 500

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

500

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 600

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 160

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612

82

Реконструктивни операции в урологията

1 000

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

450

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 000

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 300

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

942

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

440

90

Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация

420

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

333

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

400

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700

99

Декомпенсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

600

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1 540

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

545

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

431

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

497

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

506

106

Заболявания на щитовидната жлеза

341

114

Глухота—диагностика и консервативно лечение

300

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

150

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

535

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

535

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

319

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

546

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия

380

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

1 644

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

550

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

615

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 134

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 284

131

Оперативно отстраняване на катаракта

360

133

Хирургично лечение на глаукома

390

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност - без отчитане на случаи със следните кодове на процедури 12.14; 12.59; 12.73; 13.65; 14.24; 14.34 и 14.35

150

135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност – без отчитане на случаи със следните кодове на процедури 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21; 15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9

300

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

580

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително

146

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително

230

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.

390

145

Нерадикално отстраняване на матката

1 024

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

711

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

128

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

277

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

806

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

408

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 109

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 700

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2 700

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

1 621

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години

1 621

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 453

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

2 053

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

939

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години

939

164

Оперативни процедури върху апендикс

558

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

426

167

Оперативни процедури при хернии

574

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601

169

Конвенционална холецистектомия

1 127

170

Лапароскопска холецистектомия

880

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 138

172

Оперативни процедури върху черен дроб – само в условия на спешност с отчитане на процедура 50.61 „Затваряне на разкъсвания на черен дроб”

3 000

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1 355

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност - само в условия на спешност при остър панкреатит с отчитане на процедура с код 52.22 „Друга ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на панкреас или панкреасен поток”

4 500

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

1 720

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – само в условия на спешност

1 500

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

1 200

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0

1 100

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

200

181

Оперативно лечение при остър перитонит

2 000

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 375

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

714

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500

184.2

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

2 000

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден

454

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

700

194

Консервативно лечение на съдова недостатъчност - само за случаи с остра венозна недостатъчност (с код на заболяване I80.2) и мигриращ тромбофлебит (с код на заболяване I82.1)

475

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

182

198

Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение

3 300

199

Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение

1 330

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 300

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

384

203

Хирургично лечение при травма на главата

1 052

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение

800

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

1 819

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

450

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

2 050

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

365

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

1 000

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

275

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години

520

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години

520

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

429

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

429

230

Остър вирусен хепатит А и Е

1 000

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

1 161

232

Паразитози

415

233

Покривни инфекции - без отчитане на случаи с кодове на диагнози А35, А82.0 и А82.1

415

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения

443

235

Вирусни хеморагични трески

908

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

253

Хеморагични диатези. Анемии - без пациенти на възраст под 18 години

570

259

Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност

1 000

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност – само за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63

705

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

400

262

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност

200

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

420

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област

300

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област -– само за процедури с кодове: *18.21; *18.5, *18.6; *21.91, *27.41, *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89

714

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

803

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3 501

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

787

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 113

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

666

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1 004

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии – само за пациенти на възраст до 28-ия ден от раждането

1 004

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

1 815

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

3 146

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото

3 220

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото

5 556

279

Грижи за здраво новородено дете

160

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10% при възрастни и до 3% при деца

350

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) – без отчитане на случаи при лица до 5 годишна възраст

400

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

466

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

689

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

472

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

700

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

700

295

Фалоидно гъбно отравяне

2 200

305

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

100


Медицински изделия

Ставна протеза за тазобедрена става - 1 080.00 лв

Ставна протеза за колянна става - 2 700.00 лв.

Цени на КПр – 2014 год.на КПр/ процедура

Наименование

Цени (в лв.)

1

Хрониохемодиализа

144

4

Диализно лечение при остри състояния

144

Цени на процедури – 2014 год.на процедура

Наименование

Цени / (в лв.)

9

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

10

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница