Дарик радио Бизнесът иска проверка на адреса преди да се регистрира фирмаДата09.07.2017
Размер92.44 Kb.
Прес клипинг, търговски регистър, 18.06.2009 г.

Дарик радио

Бизнесът иска проверка на адреса преди да се регистрира фирма

Бизнесът поиска проверка на истинността на адресите преди регистрация на нова фирма. Това стана на конференция, посветена на ефективността на Търговския регистър. От началото на миналата година до 10 юни тази година, са направени над 74 000 регистрации, което е над 43% от общия брой заявления за услуги, подадени в Агенцията по вписванията.

От бизнеса поискаха повече контрол върху използването на данните на фирмите от интернет страницата на Агенцията по вписванията. Основното опасение е свързано със злоупотреби с информацията. Едно от предложенията е всеки представител на форма да може да прави справка за това кой е ползвал данните му.

Спорове предизвика предложението за премахване на изискването за подпис пред нотариус, който да удостовери самоличността на човека, регистриращ фирма. Според част от бизнеса това е излишна формалност, а според други – защитен механизъм. Те дори поискаха проверка на адресната регистрация на бъдещите фирми, за да се избегне формалното вписване на адреси на фирми, създадени с цел да прикрият измами. От Агенцията по вписванията обаче заявиха, че това е изцяло проблем на адресния регистър. Към останалите критики, които бяха отправени към тях, са за бавна реакция и невъзможност за бърза корекция на данни.Друг проблем се оказват множеството откази от страна на агенцията. Изследване на „Маркет линкс” сред 115 фирми сочи, че над 40 на сто от тях са получавали откази, като само една четвърт от тях са ги обжалвали. Според Агенцията по вписванията отказите са едва девет-десет на сто.

Валентин Георгиев за организираната днес конференция на Американската търговска камара18 юни 2009 | 08:21 | БНР, "Преди всички"Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара

Водещ: Американската търговска камара в България организира днес конференция, на която ще се обсъдят постиженията и предизвикателствата пред търговската регистрация на компании в България. Една изключително важна тема, на конференцията ще бъдат изнесени данни от анкетно проучване сред бизнеса, затова доколко той е удовлетворен от услугите на търговския регистър. Както независим адвокатски анализ на хармоничността на правната уредба на търговската регистрация. Тема специализирана за широката аудитория, но в същото време изключително важна за целия бизнес, включително и за хората, които правят малък бизнес и разчитат от това да хранят семейството си. Сега казвам добро утро в „Преди всички” на Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. Разбира се, г-н Георгиев, най-напред сме любопитни да научим някои важни данни, до които сте стигнали в рамките на този проект.
Валентин Георгиев: Добро утро. Дума да няма, че въвеждането на търговския регистър даде един изключително положителен ефект върху търговския оборот и стабилността на правните отношения, при осъществяването им. Чрез него наистина се даде един облекчен достъп и на търговците, и на държавните органи до съдържащата се в него информация за търговските субекти. Даде се една прозрачност на данните за правния статут на търговците и въобще това имаше изключително положителен ефект както във взаимоотношенията търговец-търговец, така и взаимоотношенията между търговските дружества и държавата. Това, което ние се опитахме да направим е един проект, първо трябва да отбележа, че Американската търговска камара беше един от основните двигатели за въвеждането на търговския регистър като механизъм в България, защото досега той беше изведен в правната ни система като част от съдебната система. Ние го изведохме вече навън, в един по-облекчен режим, като административно производство, което облекчи и съдебната система, и облекчи и търговците. Така че сега вече, когато го имаме като факт, тръгнахме да разработваме един проект, който да покажем с него дали наистина сме успели да постигнем тези цели, които сме си поставили в самото начало, когато сме лансирали закона и сме представили преимуществото на търговския регистър, постигнала ли се е тази прозрачност и ефективност...
Водещ: И какъв е резултатът?
Валентин Георгиев: Резултатът е, което направихме чрез маркетинговото проучване на „Маркет линкс” една добра оценка се дава от търговските субекти на регистъра. Далече сме още от отличната оценка, но и това е така удовлетворително. Което смущава търговците е, че все още има редица грешки от страна на служителите, които се допускат при вписванията, не се спазват сроковете, имаме една така бавна реакция при неправилно подаване на документи, телефоните за обратна връзка са неефективно работещи. Но основните проблеми, които бяха наблюдавани миналата година, тези дву-тримесечни закъснения при вписване на търговците и километричните, буквално, опашки, които пред Агенцията по вписвания вече са избегнати. Започнала е една много по-дисциплинирана и координирана работа и нещата текат. Това, че текат в положителна посока не означава, че ние не забелязваме и доста пропуски, давали сметки още, когато сме го предлагали това ново изменение на концепцията въобще на търговския регистър, че практиката ще покаже къде са пропуските. И наистина сега правния анализ, за който вие споменахме много ясно дава отговор на този въпрос.
Водещ: Кажете къде са най-слабите места?
Валентин Георгиев: Имаме непълното в правната уредба. Очевидно, че следващия парламент ще трябва да се занимае с това нещо, ако искаме търговския регистър, така да се каже, да е една марка за правене на бизнес в България. И то в условия на криза да показваме, че тук даваме всички възможности за бързо регистриране на ново възникнали дружества и за бърза и ефективна работа на чуждестранни инвеститори, въобще на търговски субекти, които искат да започнат бизнес в страната. Тази непълното е в няколко посоки, но пък забелязваме също, че има и противоречия между отделни разпоредби на Закона за търговския регистър и други законодателни актове. Или пък, ако съществува такава уредба, където са решени някои проблеми на търговския регистър, то тя неправилно и, даже в някои случаи, незаконосъобразно се интерпретира, тоест правоприлагането куца. Например, мога да посоча отказите при вписвания. Тези откази при вписвания се считат от бизнеса, че или са плод некомпетентност на служителите, или са плод недостатъчна правна уредба, или пък, когато се препраща вече към едни процедури, които са уредени в съдопроизводството като граждански и процесуален кодекс. Там уредбата не отговаря на спецификите на търговските дружества и специално на търговския регистър. Не могат едни разпоредби, които са общи за други актове да бъдат прилагани към търговския регистър. Тоест иска се работа в законодателен план, иска се работа и в план правоприлагане. И в Агенцията по вписване, и в парламента ние ще търсим за в бъдеще този възможност диалог, за да може наистина търговския регистър да ни постави нас, като страна, когато погледна един инвеститор да каже – да, тук си заслужава да дойдем, защото имаме един добре функциониращ модел.
Водещ: Като всички тези предложения произтичат от практиката и от средите на бизнеса, който ежедневно се сблъсква с неуредиците или напротив, предимствата, когато правилата са добре уредени?
Валентин Георгиев: Какво да ви кажа? От проучването, което „Маркет линкс” ни предостави като чели има повече оптимизъм, което е добре, отколкото неудовлетвореност и критика към Агенцията по вписвания. Но си има доста неща, които пак казвам, в законодателен план бъдещия парламент ще трябва да помисли върху тях и бързо да ги отстрани. А също така и това, което искаме от Агенцията по вписване да се вслуша в това, което ще им предложим ние за вътрешната им работа и затова, че диалога вече започна между нас и потребителите и Агенцията по вписване. Но има неща, които трябва да се оправят и те са по някой път и технически. Сега, поставя се един въпрос много интересен и за конфеденциалността на информацията, защото...
Водещ: Да, бизнесът особено реагира на това каква информация се изнася в търговския регистър, вероятно е излязло в проучването.
Валентин Георгиев: И сега той е тук двустранен процес, от страна бизнесът иска да има пълнота на информацията, от друга страна, ако, в чисто практически план, погледнем когато се тръгне към участие в конкурси или търгове и при обществените поръчки въобще, тази информация, нейната пълното е необходима за държавния орган, за да допусне или да не допусне дадена фирма да участва в обществената поръчка. От една страна искаме тази пълнота на информацията, от друга страна виждаме, че като чели доста лични данни на фирмите са достъпни за всеки и това може да доведе до фалшификации и измами, при това в значителни размери. И оттук вече търговците поставят един въпрос, който е наистина важен и си заслужава да се направи. Обменът на данните трябва да бъде двустранен, търговецът трябва да знае от кого и кога са проверявани неговите данни. Така да се каже, ако той се съгласи всичко за него да бъде открито и прозрачно, той трябва да знае кой в какъв момент...
Водещ: Да, при всички положения това е нещо, което ще изчисти в режим на диалог, както вие сам казахте. А данните, които днес ще бъдат изнесени на конференцията, ще бъдат важни и за бизнесмените, и за политиците, за да се постигне една нормална бизнес процедура в България. Благодаря ви, за този разговор, Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.Всички мнения, оценки и твърдения в текста са лични и не ангажират Агенция „Фокус”.© 2009 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Валентин Георгиев: Все още има забавяне при вписванията в Търговския регистър 18 юни 2009 | 07:59 | Агенция "Фокус"
София. В нашето изследване се дава една добра оценка на Търговския регистър. Това, което смущава търговците, е, че все още има грешки от страна на администрацията при подаване на документи, както и забавяне на вписванията. Това заяви в предаването „Преди всички” по БНР изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Валентин Георгиев. Хубавото е, че нещата вече текат в положителна посока и има тенденция тези грешки да се поправят, допълни той. Все пак има доста пропуски в правната система и следващият парламент трябва да работи за подобряване на Търговския регистър, уточни Георгиев. Има противоречия между Закона за Търговския регистър и други законодателни актове. Някои наредби неправилно се интерпретират. Иска се работа в законодателен план и в посока правоприлагане, заяви той. В бъдеще ние ще търсим възможност за диалог със законодателя, за да може чуждестранните инвеститори да разберат, че си струва да стъпят на българския пазар, каза още Валентин Георгиев.

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!


Dnes.dir

АТК организира конференция на тема "Ефективност и отчетност на Търговския регистър в България"

БНР/Хоризонт - 18 Юни 15:10

horizont.bnr.bg
Американската търговска камара, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България организират конференция на тема „Ефективност и отчетност на търговския регистър в България”. Ще бъдат представени изводи и препоръки от анкетното проучване сред бизнеса за удовлетвореността му от услугите на Търговския регистър и анализ на правната уредба на търговската регистрация у нас.
Dnevnik.bg

Бизнесът иска по-добра защита на данните в Търговския регистър

Неизрядната документация е най-честият пропуск при регистриране на фирма


От Мишел Гутсузян

Последна промяна в 19:17 на 18 юни 2009, 791 прочитанияВсеобщата достъпност до личните данни на собствениците и управителите на компаниите в Търговския регистър създава възможност за фалшификации и измами в значителни размери. Това е най-голямото притеснение на бизнеса според проучване на "Маркет линкс" сред 115 компании, проведено през април. Представителите на дружествата настояват ползването на информацията да не е анонимно, а търговците да могат да проверяват кой и кога е разглеждал фирменото им досие. Изследването беше представено на конференция за ефективността на Търговския регистър, организирана от Американската търговска камара в България.
За да няма злоупотреби, информацията за фирмите да бъде оформена така, че до личните данни за собствениците и управителите да имат достъп само служителите на Агенцията по вписванията, предложи главният юрисконсулт на Българската стопанска камара (БСК) Наталия Събева. Новият председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов опонира, че всеки бизнесмен, който иска да бъде част от търговския оборот, трябва да е "прозрачен", а не да крие данни. 
Представителите на компаниите се оплакаха още, че при пропуск в документацията не могат да правят корекции и получават директен отказ за регистрация от служителите на агенцията. Оттам следва ново внасяне на документите и повторно плащане на такса. Според тях указанията на агенцията за документацията са неясни, а служителите й нарочно издават откази, за да събират повече такси. От началото на дейността на регистъра през 2008 г. до 10 юни т.г. са подадени около 450 хил. заявления за регистрация, 10% са получили откази, най-често заради пропуски и неточности в документацията. Адвокат Владимир Пенков препоръча при подобни случаи да има срок за отстраняване на нередностите, без да се налага процедурата да започва отначало.
Като голям проблем в дейността на Търговския регистър адвокат Пенков посочи защитата на фирменото наименование. По думите му, в момента дори дадено име да е регистрирано в Патентното ведомство съгласно Закона за марките и географските означения, няма никаква пречка друг да регистрира фирма със същото наименование.
Цветан Симеонов препоръча служителите на агенцията да проверяват адресната регистрация на компаниите, която понякога нямала "нищо общо с действителността". Директорът на службата Даниела Митева му отговори, че проблемът е в системата за адресна регистрация в страната, а не в дейността на регистъра. Според нея в повечето случаи регистрацията на фирма става за един ден и само в редки изключения до 2 дни. 
До есента експерти на бизнеса и на агенцията ще предложат законодателни промени, с които слабостите в Търговския регистър да бъдат отстранени. От януари 2008 г. до 10 юни са регистрирани 74 823 нови търговци, а пререгистрираните са 163 422, показва статистиката на агенцията.© 2001 – 2009 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2009 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница