Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007Дата23.07.2016
Размер54.3 Kb.
ДЕЙНОСТИ

на Владимир Уручев, член на ЕП
юни - декември 2007

1. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ в областта на ЕНЕРГЕТИКАТА


Най-важните доклади за периода Юни-Декември 2007г., по които можеше да се участва в работата на КОМИСИЯТА ПО ИНДУСТРИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА и които засягат България са:
1.1. Ядрената енергия "крайно необходима за посрещане на основните енергийни нужди в Европа"
Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург на 22 - 25 октомври 2007г. прие незаконодателен доклад относно конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии, с който подчертава, че "ядрената енергия е крайно необходима за посрещане на основните енергийни нужди в Европа в средносрочен план."
Докладът от Herbert Reul (ЕНП-ЕД, Германия), приет с 509 гласа "за", 153 "против" и 30 "въздържали се" (т.е 73% мнозинство) изтъква, че ядрената енергия понастоящем e най-големият, свободен от СО2 енергиен източник на ЕС и подчертава, че при отказ от нея постигането на целите за намаляване на парниковите газове и за борба с изменението на климата няма да бъде възможно.

 
 В изказването си посочих, че Европа трябва да се отърве от догматичното си отношение в миналото към ядрената енергетика, което доведе до ненужното затваряне на почти 2000Мегавата чиста и безопасна ядрена мощност в България.


По време на дебата  Комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс се съгласи с евродепутатите, че ще е трудно да се изпълнят целите, свързани с климатичните изменения, без използването на ядрена енергия.
1.2. Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа
Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург (24-27 септември) прие доклад относно пътната карта за възобновяемите източници в Европа, който призовава ЕК най-късно до края на годината да представи предложение за законова рамка за тези източници на енергия, която да се приеме по процедурата за съвместно взимане на решение с Парламента.
Докладът от Britta Thomsen (ПЕС, Дания) настоятелно призовава Комисията да предложи отраслов подход в законодателната рамка, като се запази съществуващото законодателство относно производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и биогоривата, но и да се засили и усъвършенства с цел увеличаване на дяла на възобновяемите източници, използвани за отопление и охлаждане.


1.3. Либерализиран европейски енергиен пазар, колкото е възможно по-скоро
ЕП на пленарната сесия от 9 до 12 юли в Страсбург прие незаконодателен доклад относно пълната либерализация на вътрешния пазар за електричество и газ, с който призова за прилагане на законодателството от държавите-членки, повече инвестиции в мрежите, преустановяване на регулираните цени и сътрудничество на националните регулатори на ниво ЕС.
Докладът от  Alejo Vidal-Quadras (EНП-ЕД, Испания) е в отговор на януарския пакет от мерки на ЕК за създаване на нова енергийна политика за Европа, с цел борба с промените в климата и увеличаване на енергийната сигурност и конкурентоспособността на ЕС.

В доклада се изтъква, че няма алтернатива на процеса на либерализация и призовава държавите-членки да гарантират пълното и ефективно транспониране на съществуващите директиви за либерализацията на пазара.
1.4. Обща европейска външна политика в областта на енергетиката
Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург (24-27 септември) прие доклад относно разработването на обща европейска външна политика в областта на енергетиката с цел по-голяма енергийна сигурност на целия ЕС. Одобрява се създаването на поста Висш представител за външната енергийна политика, който да координира дейността на ЕС в тази област. Проекти като "Набуко" трябва да станат приоритетни за ЕС.
Докладът от председателя на Комисията по външните работи Jacek Saryusz-Wolski (EНП-EД, Полша) призовава още Съвета  и държавите-членки да създадат "механизми за солидарност" с цел незабавни и съгласувани дейности на ЕС в кризисни ситуации, причинени от прекъсване на доставките, нанасяне на щети по ключова инфраструктура или други обстоятелства.
1.5. Намаляване на вредните емисии от леките автомобили
Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург на 22 - 25 октомври 2007г. прие доклад относно намаляване на емисиите на СО2 от леките автомобили, който предлага средните емисии на CO2 от всички нови пътнически леки автомобили да не превишават 125 г/км. от 2015г., а от 1 януари 2011г .да влязат в сила задължителни годишни цели за намаляване на емисиите.
Около 19 % от емисиите на CO2 в Европейския съюз се дължат на леките пътнически и лекотоварните автомобили, изхвърлящи СО2 средно около 168г/км.

Докладът от Chris Davies (АЛДЕ, Обединено кралство) приветства плана на Комисията за законодателна рамка на ЕС за намаляване на емисиите на СО2.


2. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ


2.1. Участие в Европейския Енергиен Форум

Европейският Енергиен Форум е учреден от депутати в ЕП от всички политически групи, които считат, че честната и отворена дискусия за ядрената енергетика е крайно необходима за решаването на въпросите с енергийната сигурност и опазване на климата от катастрофални изменения. Форумът заседава веднъж в месеца по време на пленарните заседания на Парламента в Страсбург. На него се обсъждат актуални проблеми, свързани с европейската енергийна политика, като специално поканени представители от неправителствени организации, от ядрената индустрия, производители и консуматори на електрическа енергия, финансови институции и други участват в тематичните разисквания. В крайна сметка заинтересованите депутати са в течение на вижданията и проблемите, които имат различните организации, свързани с проблемите на енергетиката и опазването на околната среда. в ядрения бранш.


2.2. Балканската енергийна криза

Чрез износа на електроенергия за Балканския регион България покриваше нуждите на съседните страни до 70% в определени моменти. Сега, след спирането на 3 и 4 блок в АЕЦ Козлодуй в края на 2006г., износа беше намален повече от 50%, в резултат на което редица страни на запад от нас имат въведен режим на консумация на електричество, много региони потънаха в мрак, страда икономиката им и както обикновено се случва, най-бедните слоеве от населението са засегнати най-силно.

Това налага да се предприемат спешни и рационални мерки, за да се помогне региона да излезе от сериозната и дори катастрофална енергийна ситуация.

В тази връзка като първа стъпка е необходимо с активното съдействие на ЕС да се извърши енергиен преглед на целия балкански регион, в рамките на който да се идентифицират всички възможности за по-бързото решаване на проблемите, а резултатите от прегледа да се използват от правителствата на страните за предприемане на необходимите мерки.

Идеята за такъв енергиен преглед последователно представям на различни форуми: - на 21.11.2007г. на съвместното заседание на комисията по индустрия, изследвания и енергетика (ИТРЕ) на Европейския Парламент и Комитета по икономически въпроси и развитие на ПАСЕ;

- на 26.11.2007г. на новоучредения Европейски Ядрен Енергиен Форум в Братислава, Словакия;

- на 04.12.2007г. на организираната от "Приятели на Европа" среща на високо ниво (European Policy Summit) за дискутиране на политическите предизвикателства на Балканите (Balkans Crossroads: The Policy Challenges Ahead).

Решаването на енергийните проблеми на балканския регион следва да получи необходимото внимание и тази тема би могла да бъде в дневния ред на предстоящото словенско председателство на Европейския Съвет. Словения е балканска страна и е нормално да се очаква решаването на проблемите на Балканите да бъде сред приоритетите на това председателство.


2.3. Съдействие на БУЛАТОМ за създаване на филма „Върнете Козлодуй”

Във връзка с последствията от спирането на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, Булатом (неправителствена организация на фирмите от ядрения бранш в България) организира създаването на филма „Върнете Козлодуй”, в който по въпроса ”говорят” само чуждестранни експерти и политици.С помощта на моите сътрудници през септември и октомври 2007г. беше организирано заснемането на интервютата с видни депутати от ЕП, които са участвали или са запознати с проблема и са в позиция да изразят съпричастност и мнение по въпроса.

Владимир Уручев, член на ЕП, ЕНП-ЕД, ГЕРБ ДЕЙНОСТИ през 2007

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница