Декларация, представена на Глобалното събитие за откриване на Международната година на планетата Земя (мгпз)Дата25.10.2018
Размер28.36 Kb.
Декларация,

представена на Глобалното събитие за откриване на Международната година на планетата Земя (МГПЗ)
ЮНЕСКО, Париж, 12-13 февруари 2008 г.
Напомняйки, че Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви 2008 г. за Международна година на планетата Земя,

Водени от мотото на Международната година на планетата Земя “Науките за Земята в служба на Обществото”,

Отчитайки, че живеем върху една уникална, разнообразна и непрекъснато изменяща се планета Земя, която се движи през пространството на огромната Вселена,

Отбелязвайки, че съществуванието на човешките същества е изцяло зависимо от устойчива система на Земята,

Като подчертаваме, че всяка сериозна дискусия върху глобалното устойчиво развитие на “Системата Земя” изисква научни данни и знания,

Като отбелязваме, че богатството от съществуващата научна информация за Земята по такива теми като климата, ресурсите, енергията, здравето, подземните води, почвите, океана, земните дълбини, природните рискове и живота остава в голяма степен неизползвана и неизвестна за хората, които определят политиката и вземат решенията,

Убедени, че дейностите, предприети през Международната година на планетата Земя ефикасно допринасят за Целите на Милениума на Обединените нации за развитието, и ще подпомогнат да се достигнат целите на Декадата на Обединените нации за обучението за устойчиво развитие,

Отчитайки голямата роля, която Международната година на планетата Земя би могла да играе в създаването на уважение към планетата Земя чрез издигане на общественото съзнание за уязвимостта на почвите, скалите, растителността и ландшафта, както и за важността на науките за Земята за устойчивото използване на земните ресурси, за намаляване на риска от природни бедствия, и за изграждането на глобален капацитет за устойчиво управление на планетата Земя, на околната среда и земните ресурси,
Поради това ние

1. Призоваваме политиците и другите личности, които вземат решения на всички равнища да използват богатството на съществуващите знания за нашата Планета в интерес на всички общности в света, и особено, за развиващите се страни;

2. Подтикваме обществените и частните организации за наука, технология и иновации да подкрепят тази инициатива, за да се създаде едно ново поколение от специалисти в областта на науките за Земята, които да отговарят на настоящите (на около 6,7 милиарда души) и бъдещите нужди на глобалното общество;

3. Приканваме индустрията, организациите и фондациите да се присъединят и подкрепят инициативата за издигане на съзнанието за ценене на Земята като единствен източник на нашите всекидневни нужди;

4. Призоваваме общностите на науките за Земята да използват Международната година на планетата Земя за да намерят задоволителни решения за бъдещите опасности, свързани със Земята, и да позволят на обществото да се възползва от възможностите, които се откриват при устойчиво използване на земните ресурси;
Чрез

a) Възстановяване на науките за Земята като елемент на националните образователни системи,

б) Създаване на една глобална, дигитална и общодостъпна информационна система за Земята, основана на действащия проект OneGeology,

c) Подобряване на достъпа до научни знания и информация чрез увеличаване на възможностите за изследвания и приложения на изследователските институти и университети в областта на науките за Земята и Космоса,

d) Създаване на съзнание за строежа, еволюцията, красотата и разнообразието на Земната система и нейните човешки култури, вписани в ландшафта, чрез създаване на геопаркове, биосферни резервати и обекти на световното наследство като обществен инструмент за запазване и развитие,

e) Мониторинг на измененията в строежа на Земята за целите на предсказването на нестабилности от големи мащаби като се използват науките за Космоса (например, спътникови снимки) и инсталации за наземен мониторинг (например, Earth Scope в Северна Америка),f) Основаване на един Международен изследователски център по геонауки за устойчивото развитие,

g) Създаване на книги, DVD и други медийни продукти като принос към Международната година на планетата Земя, за да се направи научното знание за Земята по-достъпно за обществото.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница