ДекларацияДата13.04.2017
Размер9.59 Kb.

Декларация

на основание чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗЗДт, във връзка с

Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

Долуподписаният/ та ........................................................................................

/име, презиме, фамилия/

адрес по л. к.: ............................................................................................................. притежаващ л.к. № ....................... изд. на ..................... год.от МВР .................... ЕГН ......................................


Декларирам, че съм:

и като такъв нося пълна отговорност за детето:


............................................................................................., ЕГН: ............................

/име, презиме, фамилия/


Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.

“MVP Security” се ангажира да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


гр. ………………. Декларатор: ………….......дата ……/ ……/ 2013 год.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница