Декларация за освобождаване от отговорностДата16.10.2018
Размер13.03 Kb.
ДЕКЛАРАЦИЯ

за освобождаване от отговорност

Долуподписания/ата ........................................................................................,

на възраст: …....г., от гр. ................................... с адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................................,

телефон за връзка: .........................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  


1. Запознат/а съм с условията за обучение по Винг Чун организирани от Сдружение с Нестопанска Цел "Винг Чун Клуб Шампионите".

 

2. Запознат/а съм с Вътрешните правила на "Винг Чун Клуб Шампионите" и нося отговорност за действията си по време на тренировки и извън нях.


3. Участвам в обучението доброволно, като напълно осъзнавам, че по време на тренировки съществуват потенциални рискове от наранявания, травми, инвалидност и/или смърт.
4. Няма да извършвам никакви правни и/или фактически действия, с които да претендирам да ми бъдат изплатени обезщетения от Сдружение с Нестопанска Цел "Винг Чун Клуб Шампионите" за претърпени от мен вреди по време на тренировките, както и/или при поява на проблеми в здравословното ми състояние, настъпили в следствие от тях. Също така декларирам, че трети заинтересовани лица (родители, настойници, наследници и други) няма да извършват правни или фактически действия, с които да търсят отговорност от Клуба за инвалидност или смърт в резултат от участието ми в обучението и тренировките по Винг Чун.
 5.Аз съм физически здрав/а и отговарям на условията за участие в обучението и тренировките по Винг Чун, както и че не извършвам действия, противопоказни ми по лекарско предписание.
Прочел/а съм и разбирам съдържанието на настоящата Декларация и полагам доброволно подписа си:

ДЕКЛАРАТОР: ….........................................гр. .....................................

Дата: ….............................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница