Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитестраница1/3
Дата28.04.2017
Размер370.62 Kb.
  1   2   3ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

4.2.3_OD_1.5_DTВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Заповед

Страница:

от
ЗАПОВЕД
№ 178 / 06.11.2012 г.

На основание Наредба № 5 (ДВ, бр. 6/1997 г., изм. и доп. бр. 8/1997 г., бр. 73/1997 г., бр. 101/1999 г.) на МОН и Правилата за реда и начина за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени - Раздел IV – Издаване на документиПРИДОБИВАТ:
считано от 06.11.2012 г. професионално-квалификационни степени следните педагогически кадри, както следва:


ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Ангел Андреев Гушев - ПМГ "В. Друмев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

2. Анелия Събинова Кацарова - ЦДГ "Пролет", с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград

3. Божана Дойчева Джубелиева - ЦДГ "Пролет", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

4. Бойка Бориславова Радославова - СОУ "Й. Йовков", гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе

5. Бойка Янкова Лумбева - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

6. Веселина Димитрова Стоянова - ЦДГ № 1 "Светулка", гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна

7. Веселина Димитрова Чукачева - ЦДГ "Радост", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

8. Виолета Славиева Вазова - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

9. Гинка Георгиева Милкова - ГПЧЕ "В. Карагьозов" , гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

10. Даниела Ангелова Попова - СОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

11. Диана Георгиева Атанасова - Бонева - ПМГ "Ив. Вазов", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

12. Димитър Георгиев Колев - СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково

13. Димитър Костадинов Дерменджиев - ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

14. Евдокия Йорданова Колева - ПГХТТ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

15. Живка Николова Спасова - ОДЗ "Детство", с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

16. Иванка Панайотова Гайдарова - ОДГ "Детелина", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

17. Ивелина Стефанова Алекова - СОУ "Й. Йовков", гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе

18. Катя Лукова Джубелиева - ЦДГ "Пролет", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

19. Кръстю Костадинов Кръстев - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

20. Кунка Лукова Велева - ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

21. Магдалена Маврева Димитрова - ЦДГ "Радост", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

22. Мариана Георгиева Сярова - ДГ "Дъга", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

23. Мариана Костадинова Михова - ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

24. Мариана Николаева Джунова - ЦДГ "1. юни", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

25. Мариана Стефанова Дерменджиева - ЦДГ "Пролет", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

26. Маринела Атанасова Калайджиева - ЦДГ "Радост", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

27. Милена Иванова Илева - ОУ "В. Левски", гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч

28. Милена Янева Куртова - Радева - СОУ "Хр. Ботев", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас

29. Неделка Иванова Тютюнджиева - ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

30. Недялка Кирилова Бекярова - ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

31. Нели Димитрова Стефанова - СОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Златица, общ. Златица, обл. София-област

32. Павлина Алексова Ерова - ЦДГ "Пролет", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

33. Петя Ненова Кабланова-Маслева - ОДЗ "Княгиня", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

34. Петя Тончева Сярова - Гимназия "Васил Левски", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

35. Радосвета Тодорова Йонкова - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

36. Радостинка Любомирова Илчева - ЦДГ "Звездица", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

37. Румяна Иванова Вангелова - ЦДГ "Моряче", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

38. Светла Йорданова Йорданова - ОУ "Христо Смирненски", гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен

39. Севда Димитрова Лукайчева - ОДЗ "Валентина Терешкова", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

40. Славка Минчева Даскалова - СОУ "Д-р Петър Берон" , гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол

41. Снежанка Янкова Похлупкова - ПГИТ "Алеко Константинов", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

42. Стоилка Ангелова Иванова - ОДЗ "Валентина Терешкова", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

43. Таня Василева Ситова - ЦДГ "Мир", гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик

44. Татяна Минчева Петкова - ПГ по механотехника, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

45. Теменужка Радева Димитрова - Машева - ПГЕТ "З. Стоянов", гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково

46. Теодора Михайлова Костадинова - ЦДГ "Пролет", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

47. Фанка Атанасова Митева - СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали

48. Христо Иванов Иванов - СОУ "Ц. Церковски", гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

49. Цветанка Димитрова Мурджева - ЦДГ "1. юни", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

50. Юлия Николова Михлюзова - ЦДГ "Брезичка", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

51. Янка Георгиева Димитрова - ОДЗ "Слънчо", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. ПазарджикВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Ангелина Захариева Митева - СОУ "Васил Левски", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

2. Ангелина Кирилова Георгиева - СОУ "Васил Левски", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

3. Анелия Илиева Кочанова - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

4. Ася Димитрова Мазарова - Любенова - ОДЗ № 5, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

5. Безценна Христова Стайнова - ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

6. Ваня Петкова Дечева - ПГТТМ, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

7. Венета Иванова Йоргова - ТГ "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

8. Венета Пелова Тодорова - СОУ "Хр. Ясенов", гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София-област

9. Веселина Илчева Дойнова - ПТГ "Д-р Н. Василиади", гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово

10. Галя Ванкова Петкова - ОДЗ "Здравец", гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

11. Гергана Красимирова Гошева - ГРЕ "Г. С. Раковски", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

12. Дафинка Дикова Стоянова - ПГ по механотехника, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

13. Десислава Илиева Георгиева - ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

14. Деян Тодоров Тодоров - СОУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

15. Диана Варсанова Георгиева - ГПЧЕ "Христо Ботев", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

16. Димитрина Тодорова Александрова - ОУ "Христо Ботев", с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

17. Димка Димова Георгиева - СОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали

18. Динка Богданова Тодорова - ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

19. Донка Янчева Александрова - НУ "Отец Паисий", гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково

20. Дора Владимирова Пенкова - РЦПИОВДУСОП, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

21. Евгения Неделчева Пейкова - СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

22. Екатерина Славова Йовчева - РЦПИОВДУСОП, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

23. Елисавета Димитрова Банова - ТГ "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

24. Емилия Павлова Лещарова - ОДЗ "Зорница", гр. София, общ. Столична, обл. София-град

25. Жулиета Михайлова Петрова - СОУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

26. Златка Господинова Титова - РЦПИОВДУСОП, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

27. Ивета Енчева Иванова - ПГХТТ, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

28. Ирина Ангелова Кънчева - ПМГ "Акад. Н. Обрешков", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

29. Ирина Иванова Боева - СОУ "Христо Ботев", гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

30. Калина Ленкова Кръстева - СОУ "М. Горки", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

31. Лиляна Николова Станилова - ПГ "Цар Иван Асен ІІ", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

32. Маргарита Ангелова Козалиева - Тенева - ПМГ, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

33. Мария Великова Мерфанова - Стоилова - ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

34. Мария Кирилова Колева - Иванова - ЦДГ № 8, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

35. Мая Цветанова Генова - ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

36. Надежда Стойчева Георгиева - СОУ "Максим Горки", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

37. Нели Димитрова Дялкова - РИО, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

38. Нина Желязкова Георгиева - СОУ "Иван Вазов", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

39. Петя Генчева Дончева - СОУ "Максим Горки", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

40. Петя Иванова Вълкова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

41. Радка Георгиева Димитрова - НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

42. Радостина Бончева Петкова - ОУ "Св. Никола", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

43. Райна Димитрова Иванова - 128 СОУ "Алберт Айнщайн", гр. София, общ. Столична, обл. София-град

44. Роза Ангелова Рангелова - СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

45. Румяна Денева Тодева - ЦДГ "Радост", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

46. Румяна Иванова Матева - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

47. Светла Иванова Стойчева - СОУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

48. Сийка Тенева Иванова - Група детски градини, с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали

49. Славка Николова Георгиева - ОУ "Антон Страшимиров", гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

50. Стоян Георгиев Георгиев - ОУ "П. Кр. Яворов", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

51. Таня Димитрова Стоянова - СОУ "Железник", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

52. Таня Митева Ралева - ТГ "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

53. Теменужка Кръстанова Пенева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

54. Тонка Тодорова Вълканова - ЦДГ "Радост", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

55. Тота Стоянова Якимджийска - ЦДГ "Роза", гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив

56. Христина Георгиева Грунова - ПУИ "Д-р П. Берон", гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

57. Цветанка Танева Иванова - СОУ "Йордан Йовков", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

58. Юра Тодорова Ахци - ПГ "Цар Иван Асен ІІ", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Адем Ибушев Зейнев - СОУ "Св. П. Хилендарски", с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

2. Александра Георгиева Демирева - ПГ "Ген. Вл. Заимов", гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив

3. Амелия Руменова Кехайова - ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

4. Аника Лазарова Петрова - СОУ "Васил Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

5. Анна Филипова Андреева - ОУ "Хр. Ботев", с. Беласица, общ. Петрич, обл. Благоевград

6. Антоанета Георгиева Нушнарова - РЦПИОВДУСОП, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

7. Антоанета Димова Братунова - ОУ "Кап. Петър Пармаков", с. Градец, общ. Котел, обл. Сливен

8. Антоанета Иванова Недялкова - РЦПИОВДУСОП, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

9. Биляна Асенова Дончева - ПГИ "Иван Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

10. Борис Петров Кутев - ОУ "Д. Благоев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

11. Боряна Атанасова Станева - ОУ "Любен Каравелов", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

12. Боряна Стойкова Филипова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

13. Валентина Андреева Хаджиева - ПГС "Н. Вапцаров", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

14. Валентина Щерева Минчева - ПГСАГ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

15. Валя Петкова Филипова - ПУИ "Д-р П. Берон", гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

16. Ваня Ангелова Лазарова - ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

17. Василка Иванова Стоянова - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

18. Величка Георгиева Мавродиева - Кутева - ОУ "Д. Благоев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

19. Велка Георгиева Костова - ІІ ОУ "П. Р. Славейков", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

20. Венета Костадинова Иванова - ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

21. Венета Стоянова Васева - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

22. Венина Димитрова Цонкова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

23. Веселина Николова Янкова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

24. Виолета Иванова Лесева - ОУ "П. Хилендарски", с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив

25. Владимира Костова Тенева - СОУ "К. Константинов", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

26. Галина Иванова Ганчева - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

27. Галина Цветанова Адамова - ПГ по МСС "П. К. Яворов", гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград

28. Галя Иванова Иванова - ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

29. Георги Симеонов Петров - ОУ "Гоце Делчев", гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

30. Гергана Ангелова Бойчинова - ОДЗ "8 март", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

31. Даниела Николаева Павлова - ОУ "Елисавета Багряна", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

32. Даниела Николова Николова - СОУ "Ив. Момчилов", гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново

33. Даниела Симеонова Митева - ОУ "Хр. Ботев", гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна

34. Десислава Живкова Станкова - ПУИ "Д-р Петър Берон", гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

35. Десислава Иванова Върбанова - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

36. Диана Станчева Лахнева - ОУ "Д. Благоев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

37. Димитрина Николова Николова - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

38. Димитринка Панайотова Тодорова - СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас

39. Динко Минчев Минчев - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

40. Динко Цанев Кънчев - ПГ "Иван Хаджиенов" , гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

41. Добринка Андонова Цолова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

42. Добринка Иванова Петрова - ОУ "Хр. Ботев", гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна

43. Добринка Радева Вангелова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

44. Добринка Тодорова Тодорова - НУМСИ "Христина Морфова", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

45. Добромира Тончева Иванова - ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

46. Донка Ангелова Нанева - ЦДГ "Слънце", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

47. Доротея Стоянова Калиева - ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

48. Евгений Йосифов Иванов - РЦПИОВДУСОП, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

49. Евелина Спасова Василева - ПГАСГ "Арх. Камен Петков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

50. Екатерина Бенева Стойчева - ЦДГ "Божур", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

51. Елена Георгиева Георгиева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

52. Елена Илиева Йонкова - ПГ "Иван Хаджиенов" , гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

53. Елена Йорданова Василева - ЦДГ "Наталия", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

54. Елиника Трайкова Белева - ОУ "Н. Рилски", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

55. Елка Петкова Янева - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

56. Емилия Карамфилова Стойкова - Алдумирова - ПГИ "Карл Маркс", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

57. Жасмина Иванова Милкова - ПУИ "Д-р П. Берон", гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

58. Живка Танева Станудина - ПГИ "Ал. Константинов", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

59. Живка Цонева Василева - ПГЕЕ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

60. Живко Колев Русев - СОУ "Любен Каравелов", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

61. Звездица Валентинова Младенова - ОДЗ "Никола Вапцаров", с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

62. Златка Йорданова Стамова - ОУ "Д-р П. Берон", с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив

63. Златка Костадинова Коджебашева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

64. Иванина Валерио Габракова - ЦДГ "Златна рибка", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

65. Иванка Петрова Държикова - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

66. Илиана Василева Кадурина - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

67. Илиана Дамянова Тотева - Петрова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

68. Ирена Любенова Чачкарова - ПГ "Иван Хаджиенов" , гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

69. Искра Валентинова Каменова - ПГИ "Ал. Константинов", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

70. Йорданка Димитрова Сакеларова - ОУ - с. Блатец, с. Блатец, общ. Сливен, обл. Сливен

71. Калина Василева Игнатова - СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

72. Калина Йорданова Николова - ЦДГ "Детелина", с. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас

73. Калинка Николова Иванова - Детски комплекс, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

74. Катя Атанасова Динчева - ПГ "Христо Ботев", гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян

75. Костадин Василев Костадинов - ПГСА, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

76. Костадинка Пантелеймонова Димитрова - СОУ "П. Кр. Яворов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

77. Кремена Николаева Дживтерова - Стоянова - ПГСАГ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

78. Лазарина Кинова Лазарова - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

79. Лалка Христева Христева - ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

80. Лиляна Димитрова Балийска - СОУ "Отец Паисий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

81. Любима Георгиева Георгиева - ЕГ "Акад. Л. Стоянов", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

82. Людмила Маринчева Попова - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

83. Магдалена Емилова Чамурджиева - ПМГ "В. Друмев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

84. Мануела Стоянова Халваджиева - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

85. Маргарита Бончева Кисьова - ЦДГ № 25 "Ален мак", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

86. Маргарита Стойкова Тодорова - ЦДГ "Радост", с. Сърнево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

87. Мариана Костова Вълчева - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

88. Мария Динева Кондева - ОУ - с. Коньово, с. Коньово, общ. Нова Загора, обл. Сливен

89. Мария Николова Александрова - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

90. Мария Стефанова Богданова-Костадинова - ПГ "Ген. Владимир Заимов", гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив

91. Марияна Маринова Бунева - СОУ "Отец Паисий", гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян

92. Маруся Иванова Йончева - ЦДГ "Мечо Пух", гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово

93. Мая Иванова Димитрова - СОУ "Ем. Станев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

94. Миглена Георгиева Терзиева - ЕТ, гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

95. Миглена Иванова Люцканова - РЦПИОВДУСОП, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

96. Милена Димитрова Беширова - СОУ "Отец Паисий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

97. Милка Дончева Ватева - РЦПИОВДУСОП, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

98. Милка Славейкова Комитова - ЕГ "Акад. Л. Стоянов", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

99. Мирослава Иванова Стоянова - ЦДГ "Радост" - гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

100. Михаил Димитров Мурджев - ПГТ "Гоце Делчев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

101. Надежда Желязкова Станкова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

102. Надежда Тодорова Фердинандова - ПГСАГ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

103. Надзифе Асимова Чангалова - ЦДГ "Детелина", с. Туховища, общ. Сатовча, обл. Благоевград

104. Надя Иванова Георгиева - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

105. Наташа Стефанова Атанасова - ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

106. Невена Кирилова Антипешева - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

107. Недялка Иванова Табакова - ЦДГ 68 "Патиланско царство", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

108. Нели Андреева Андреева - РЦПИОВДУСОП, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

109. Нина Георгиева Димова - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

110. Нина Михайлова Маврикова - ОУ "Н. Рилски", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

111. Нина Христова Куртева - ПГ по туризъм "Иван Вазов", гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас

112. Олга Анатолиевна Милчева - ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница