Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитестраница3/3
Дата28.04.2017
Размер370.62 Kb.
1   2   3

196. Милена Димова Стефанова - СУ "Тодор Каблешков", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

197. Милена Маринова Милкова - СОУ "Гео Милев", гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

198. Милена Стоянова Коева - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

199. Милена Юлиянова Кьосева - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

200. Мина Йовчева Димитрова - ЦДГ "Детски свят", с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян

201. Митка Петрова Георгиева - ПГЛП - гр. Ямбол, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

202. Муазес Юзеир Байрям - ОУ "Хр. Смирненски", с. Рогозче, общ. Джебел, обл. Кърджали

203. Надежда Красимирова Тодорова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

204. Надежда Николова Илиева - НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

205. Надка Атанасова Николова - СОУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

206. Надка Стоянова Георгиева - ПГТ "Гоце Делчев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

207. Налян Емралова Джамбазова - ОДЗ "Бако Динчо", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

208. Недка Маринова Манчева - НУ "В. Левски", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

209. Недялка Атанасова Нихтянова - ОДЗ "Детски рай", с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

210. Недялка Райчева Иванова - ЦДГ "Вяра, Надежда и Любов", гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив

211. Недялка Станчева Митева - ОДЗ "8 март", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

212. Нели Ангелова Андреева - СОУ "Константин Величков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

213. Нели Асенова Ангелова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

214. Нели Милчова Лапчева - ОУ "Димитър Талев", с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград

215. Нели Цветанова Николова - ОДЗ "Бако Динчо", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

216. Нермин Реджеб Шабан - ЦДГ "Мир", с. Стоево, общ. Асеновград, обл. Пловдив

217. Неше Сами Ахмед - ОУ "Хр. Смирненски", с. Рогозче, общ. Джебел, обл. Кърджали

218. Николай Тенев Динев - ПГЕ "Джон Атанасов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

219. Николина Вълчева Тукова - ГПЧЕ "Проф. д-р Ас. Златаров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

220. Николина Пейчева Бимбалова - ОУ "А. Страшимиров", с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас

221. Николинка Асенова Късова - СОУ "Константин Величков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

222. Нина Димитрова Божилова - Буюклиева - ПГТ "Гоце Делчев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

223. Оля Иванова Михова - СОУ "Н. Катранов", гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

224. Павлина Илиева Чучулигова - Кисьова - СОУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен

225. Павлина Стоянова Йосифова - ЕГ "Пловдив", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

226. Павлинка Андреева Кръстева - ЦДГ "Слънце", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

227. Пенка Танчева Иванова - Христова - ОУ "Райно Попович", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

228. Пепа Димова Теодосиева - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

229. Пепа Николова Илкова - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

230. Петър Иванов Табаков - СОУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен

231. Петър Кирилов Гогушев - ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

232. Петя Атанасова Делчева - ОУ "Д. Матевски", гр. Меричлери, общ. Димитровград, обл. Хасково

233. Петя Грозева Стойчева - НУ "В. Левски", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

234. Петя Денчева Данкинова - ОУ "Петър Берон", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

235. Петя Николова Ракова - Тонева - ОДЗ "Райна Княгиня", гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

236. Петя Руменова Кукуверова - ОУ "Н. Рилски", гр. Килифарево, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

237. Полина Пламенова Петкова - ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" - Пловдив, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

238. Радка Златкова Тодорова - ПГ "Кап. Петко Войвода", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

239. Радка Иванова Канева - СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково

240. Райна Йорданова Бялкова - ПГ, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково

241. Райна Леонидова Георгиева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

242. Розалина Ганева Маринска - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

243. Розалина Иванова Добрева - ПГИТ "Проф. д-р Ас. Златаров", гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

244. Росица Борисова Чафадарова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

245. Росица Димитрова Караджова - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

246. Росица Ставрева Минева - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

247. Ружка Милчева Генова - Спортно училище "В. Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

248. Румен Христов Начев - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

249. Румяна Алекова Бодурова - ЦДГ "Вела Пеева", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

250. Румяна Асенова Караиванова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

251. Румяна Димитрова Иванова - ОУ "Ив. Вазов", гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково

252. Румяна Методиева Недкова - ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново

253. Румяна Стаматова Джермова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас

254. Румяна Стоянова Банкова - НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

255. Сабина Петрова Енчева - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

256. Садет Фикрет Дурмуш - ОДЗ "Бако Динчо", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

257. Салих Ибрахим Алендар - СОУ "Хр. Смирненски", с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик

258. Салиха Азис Узунова - ОУ "В. Левски", с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик

259. Сафие Сабри Мехмед - ОУ "Отец Паисий", с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив

260. Светла Ганева Палазова - ОУ "А. Страшимиров", с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас

261. Светла Канева Колева - ОДЗ "8 март", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

262. Светла Ясенова Диева - ЦДГ "Вела Пеева", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

263. Светлана Васкова Ванчева - Дахова - ОДЗ "Пролет", с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково

264. Светлана Георгиева Талева - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

265. Светлана Иванова Минчева - ОУ "Хр. Смирненски", гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас

266. Светлана Стоянова Литова - Димитрова - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

267. Севджан Зекерие Исмаил - СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали

268. Северина Велинова Ангелова - ЦДГ "Детски свят", с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян

269. Сезгин Фахри Исмаил - СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали

270. Сийка Райчева Бозвелиева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

271. Силвия Гришева Стоянова - ЦДГ "Мир", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

272. Силвия Петрова Чанкова - Иванова - Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

273. Силвия Русева Николаева - ОУ "Д. Благоев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

274. Сияна Георгиева Божанина - ПГМЕТ "Юрий Гагарин", гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

275. Славейка Ангелова Запрянова - ФСГ "Ат. Буров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

276. Славенка Величкова Кутева - ПГТ "Гоце Делчев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

277. Славка Генчева Иванова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

278. Снежана Асенова Личева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

279. Снежана Коева Иванова - ЦДГ "Слънце", гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

280. Снежана Костадинова Николова - Гимназия "Яне Сандански", гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград

281. Снежана Кръстанова Бубарова - НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

282. Снежана Райчева Михайлова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

283. Соня Орлинова Гушевилова - ОУ "Н. Рилски", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

284. Соня Пеева Млекарова - ПГО "Ана Май", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

285. Станимира Йорданова Димитрова - ОУ "А. Страшимиров", с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас

286. Станимира Ненкова Вълкова - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

287. Станимира Хриcтова Атанасова - ЦДГ "Мир", с. Стоево, общ. Асеновград, обл. Пловдив

288. Стефка Георгиева Генова - Гешева - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

289. Стефка Данкова Христова - ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново

290. Стефка Тодорова Янушева - ЦДГ "Зорница" , гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

291. Стоянка Колева Боева - СОУ "Хр. Смирненски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

292. Стоянка Христова Нончева - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

293. Събка Цанкова Джамбазова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

294. Талип Абдурахманов Талипов - СОУ "Хр. Ботев", с. Вълкосел, общ. Сатовча, обл. Благоевград

295. Таня Ангелова Мартинова - ЦДГ № 5 "Валентина", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

296. Таня Атанасова Славейкова - СОУ "Хр. Смирненски" - Гурково, гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора

297. Таня Желева Дачева - НУ "Хр. Ботев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

298. Таня Иванова Алтънова - ОУ "Д-р П. Берон", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

299. Таня Тодорова Кунева - СОУ "Неофит Рилски", гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен

300. Татяна Василева Добрева - ОУ "Гоце Делчев", гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

301. Татяна Йорданова Новакова - ЦДГ "Росица", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

302. Татяна Стефанова Атанасова - ПУ "Ив. Вазов", с. Ново село, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

303. Татяна Хриcтова Писачева - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

304. Теменуга Хриcтова Цветанова - ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" - Пловдив, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

305. Теменужка Евтимова Лазарова - ЦДГ "Мир", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

306. Теменужка Колева Стаматова - СОУ "Константин Величков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

307. Теодора Георгиева Анастасова - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

308. Теодора Димитрова Колева - ПГ по транспорт и мениджмънт, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

309. Теодора Кутева Иванова - ГПЗЕ "З. Стоянов", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

310. Теодора Тодорова Атанасова - СОУ "Н. Катранов", гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

311. Тодор Стоянов Шабанов - ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" - Пловдив, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

312. Тодорка Костадинова Христова - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

313. Тодорка Стоянова Николова - Димова - СОУ "Хр. Смирненски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

314. Фанка Миткова Танева - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

315. Фатма Расимова Вели - ОУ "Кл. Охридски", с. Златовръх, общ. Асеновград, обл. Пловдив

316. Фикрет Ебазир Ахмед - ОУ "А. С. Макаренко", с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас

317. Фикри Юсеин Ахмед - СОУ "В. Левски", гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали

318. Хриси Атанасова Плачкова - СОУ "П. Кр. Яворов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

319. Христина Донкова Донкова - СОУ "В. Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

320. Христина Пенчева Каменова - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

321. Христина Петкова Баджева - ОУ "Антон Страшимиров", с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас

322. Христина Петрова Василева - ОУ "Отец Паисий", с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив

323. Христина Петрова Тодорова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

324. Христина Тодорова Янева - СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково

325. Христина Ценова Костадинова - ЕГ "Ив. Вазов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

326. Христинка Милушева Маринова - ОУ "Пенчо Славейков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

327. Цанка Ангелова Петкова - ЦДГ "Ралица", с. Злати войвода, общ. Сливен, обл. Сливен

328. Цветана Добринова Тенева - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

329. Цветанка Илиева Найденова - Николова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

330. Цветанка Колева Джиналийска - ОУ "А. Страшимиров", с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас

331. Цветелина Михайлова Колева - СОУ "Цв. Радославов", гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

332. Юлия Борисова Касаветова - ОУ "Братя Миладинови", с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград

333. Юлия Вълчева Кьосева - Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

334. Юлия Георгиева Митушева - НУ "В. Левски", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

335. Янка Младенова Стоянова - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

336. Янка Стефанова Маринова - ОДЗ "Ралица", гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

337. Янушка Колева Узунова - ГХП, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. ПловдивПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН по чл. 18, ал. 2

1. Антон Божинов Илков - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

2. Васил Павлов Симеонов - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

3. Васко Величков Василев - СОУ "Петко Росен", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

4. Георги Илиев Георгиев - ПГИТМТ, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

5. Георги Стоянов Неделчев - СУ "В. Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

6. Гергана Гошева Брънкова - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

7. Димитър Илиев Чамов - ГПЧЕ "В. Карагьозов" , гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

8. Иванка Александрова Абаджиева - ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград

9. Илиян Стефанов Йорданов - СОУ "Бачо Киро", гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново

10. Йорданка Иванова Начева - ОУ "Васил Петлешков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

11. Кремена Пеева Симеонова - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

12. Лиляна Димитрова Данева - ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград

13. Мариана Димитрова Златанска - НУ "П. Р. Славейков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

14. Надежда Неделчева Тенева - ПГ по ОХ "Райна Княгиня", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

15. Николай Христов Томов - Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

16. Панайот Стефанов Авджиев - ПМГ - Сливен, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

17. Пенка Тотева Близнакова - ОУ "Захари Стоянов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

18. Петър Иванов Георгиев - ПГТ "Гоце Делчев", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

19. Пламен Георгиев Воденичаров - ПГ по механотехника, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

20. Спас Николов Николов - ПГМЕТ, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

21. Тодорка Петкова Игнатова - ЦУТНТ, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

22. Цеца Виткова Цекова - НГПИД "Акад. Дечко Узунов", гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
ДИРЕКТОР:...........................................

/Гл.ас. д-р Д. Брънекова/
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:

www.unisz-iso.orgПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница