Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитестраница1/3
Дата20.01.2017
Размер415.46 Kb.
  1   2   3

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА


ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Ст. Загора, ул. ”Армейска” 9


Тел. 042/633024, факс 042/630102

E-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net

ЗАПОВЕД

№ 131 / 05.11.2014 г.

На основание Наредба № 5 (ДВ, бр. 6/1997 г., изм. и доп. бр. 8/1997 г., бр. 73/1997 г., бр. 101/1999 г.) на МОН и Правилата за реда и начина за провеждане на процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени - Раздел IV – Издаване на документи


ПРИДОБИВАТ:

считано от 05.11.2014 г. професионално-квалификационни степени следните педагогически кадри, както следва:
ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Весела Николаева Стойнова - СОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

2. Гроздена Здравкова Гьошева - ЦДГ "Пролет", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

3. Даниела Тодорова Ковачева - СОУ "П. К. Яворов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

4. Деян Тодоров Тодоров - СОУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

5. Джулия Стамова Райнова - ЦДГ № 1 "Звездица", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

6. Диана Димитрова Вълчева - Търговска гимназия, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

7. Динка Генчева Божинова - ЦДГ "Веселушко", гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас

8. Дора Николова Колева - ОУ "Христо Ботев", с. Осетеново, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

9. Дорина Иванова Желязкова - ОУ "Ал. Константинов", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

10. Екатерина Славова Йовчева - РЦПИОВДУСОП, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

11. Емилия Павлова Лещарова - ОДЗ "Зорница", гр. София, общ. Столична, обл. София-град

12. Жечка Илиева Димитрова - НУИ "П. Пипков" - гр. Плевен, гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

13. Златка Господинова Титова - ЦДГ Община Димитровград, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

14. Ирина Ангелова Кънчева - СОУ "Еп. Константин Преславски", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

15. Йорданка Петрова Саватева - ОУ "Хр. Ботев", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

16. Кирилка Господинова Петкова - ОУ "А. Страшимиров", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

17. Константина Димитрова Каменова - ПГСАГ "Кольо Фичето", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

18. Людмила Евгениевна Рижук - СОУ "В. Левски", гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

19. Людмила Руменова Шотарова - ЦДГ "Слънце", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

20. Мария Великова Мерфанова - Стоилова - ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

21. Мария Христова Табанова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

22. Нели Иванова Кючукова - СОУ "Васил Левски", гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора

23. Пепа Иванова Големанова - ПГ по ЕЕ "М. Сколодовска - Кюри", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

24. Радостина Бончева Петкова - ОУ "Св. Никола", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

25. Рая Рачева Попова - ПУ "Д-р Вл. Шуманов", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

26. Роза Ангелова Рангелова - СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

27. Росица Кирилова Галчева - Пейчинска - СОУ "Г. Бенковски", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

28. Румяна Иванова Матева - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

29. Сийка Тенева Иванова - Група детски градини, с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали

30. Снежана Методиева Василева - ОДЗ № 5 "Буратино", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

31. Соня Колева Гегова - ПГ по ЕЕ "М. Сколодовска - Кюри", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

32. Стоян Георгиев Георгиев - ОУ "П. Кр. Яворов", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

33. Стоянка Димитрова Терзийска - Чардакова - ОУ "Отец Паисий", с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

34. Тодора Илиева Кочева - СОУ "Дим. Гачев", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

35. Тонка Тодорова Вълканова - ОДЗ "Елхица", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

36. Цанка Маринова Косева - СОУ "Ем. Станев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

37. Цветанка Танева Иванова - СОУ "Йордан Йовков", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

38. Цеца Александрова Тасева - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

39. Юлиана Борисова Христова - СОУ "Арсени Костенцев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. БлагоевградВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Албена Захариева Желязкова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас

2. Анета Радева Драганова - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

3. Валентина Димитрова Коджаманова - СОУ "В. Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

4. Ваня Божидарова Малинова - ОУ "Анг. Кънчев", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

5. Ваня Тенева Иванова - СОУ "П. К. Яворов", гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол

6. Ваня Христева Парашкевова - СУ "Васил Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

7. Веселина Крумова Шахларова - ОДЗ "Юрий Гагарин", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

8. Галина Щилиянова Петрова - ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, обл. Сливен

9. Гергана Димитрова Деренцева - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

10. Дамянка Иванова Русева - СУ "Стефан Караджа", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

11. Даниела Ангелова Кемчева - ОУ "Проф. Ив. Батаклиев", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

12. Даниела Йорданова Димитрова - ОУ "Злати Терзиев", с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен

13. Даниела Любенова Карабельова - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

14. Даниела Томова Лалова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

15. Дафинка Тодорова Янева - ОДЗ "Катя Ванчева", гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик

16. Десислава Веселинова Видолова - СОУ "Ив. Вазов", гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив

17. Десислава Радичева Василева - ФСГ "Ат. Буров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

18. Диана Георгиева Касабова - ОУ "Иван Вазов", с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас

19. Диана Димитрова Костадинова - ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

20. Димитрина Николова Щерионова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас

21. Динко Бойчинов Цвятков - СОУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

22. Донка Георгиева Русинова - ОДЗ "Радост", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

23. Екатерина Георгиева Кръстинова - ЦДГ "Радост", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

24. Елена Илиева Дерменджиева - ЦДГ "Здравец", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

25. Жанета Милкова Гюлеметова - ЦДГ "Червената шапчица", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

26. Живка Динева Желязкова - ПМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

27. Жозефина Мариева Сертова - ОДЗ "Юрий Гагарин", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

28. Здравка Къдринова Хаджийска - ОУ "Васил Левски", гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян

29. Иванка Георгиева Андонова - ОДЗ "Юрий Гагарин", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

30. Йовка Петрова Петрова - ОУ "Найден Геров", с. Гавраилово, общ. Сливен, обл. Сливен

31. Катя Атанасова Борисова - ОДЗ "Слънце", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

32. Красимир Маринов Георгиев - ПГЕЕ "Мария Кюри", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

33. Красимира Атанасова Дукова - ОДЗ "Ян Бибиян", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

34. Мариела Петрова Стоилова - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

35. Мариела Тинкова Недялкова - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

36. Мария Петрова Транкова - ССУ за ДУС "Проф. Ст. Белинов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

37. Марияна Йорданова Щерева - ОУ "Любен Каравелов", с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково

38. Мая Петрова Бойчева - ОДЗ "Слънчо", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

39. Милена Атанасова Маврова - ОУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

40. Милена Динева Георгакиева - ОУ "Христо Ботев", с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора

41. Милена Христова Димитрова-Бъчварова - ЦДГ "Синчец", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

42. Миленка Костадинова Рашкова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

43. Надежда Кръстева Грудева - Спортно училище, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

44. Николай Димитров Иванов - СОУ "Д-р Петър Берон" , гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол

45. Росица Иванова Илиева - ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

46. Румен Иванов Щилиянов - ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

47. Светлана Росенова Карамфилова - СОУ "В. Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

48. Севда Милчева Чолакова - СОУ "Васил Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

49. Снежана Великова Белчева - СОУ "Христо Ботев", с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково

50. Снежана Тончева Димова - ПГСАГ "Л. Байер", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

51. Таня Бойчова Янева - ПГСАГ - гр.Ст. Загора, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

52. Татяна Руменова Александрова - СОУ "Васил Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

53. Теменужка Славева Добрева - СОУ "Васил Левски", гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч

54. Тоска Георгиева Бойчева - ОУ "Любен Каравелов", с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково

55. Траяна Георгиева Кайракова - СОУ "Железник", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

56. Фани Христова Попова - ЕГ "Б. Брехт", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

57. Цветана Агопова Георгиева - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

58. Цветелина Мирославова Петрова-Русева - ОУ "Д. Благоев", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1. Агнес Петрова Ангелова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

2. Айнур Али Мехмед - СОУ "Хр. Ботев", гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали

3. Анита Кирилова Василева - ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

4. Анна Георгиева Пашова - СОУ "Д-р П. Берон", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

5. Анна Иванова Мамирева - Атанасова - ОДЗ № 21 "Вихрогонче", с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково

6. Антоанета Любенова Величкова - Цонева - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

7. Антон Божинов Илков - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

8. Антония Георгиева Апостолова - РЦПИОВДУСОП, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

9. Атанас Кръстев Чонов - ОУ "Райно Попович", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

10. Бахтияр Фахриев Ходжов - СОУ "Васил Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

11. Биляна Вескова Николова - Мечева - ЦДГ "Велимира", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

12. Бинка Гочева Караколева - СОУ "П. К. Яворов", гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол

13. Божана Георгиева Календарска - ЦДГ "Лилия", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

14. Валентина Андонова Малинова - ПГМЕТ, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

15. Валентина Иванова Владимирова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

16. Валентина Петрова Николова - ЦДГ "Н. Й. Вапцаров", гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

17. Валентина Янева Александрова - ЦДГ № 17 "Знаме на мира", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

18. Валя Янкова Иванова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

19. Ваня Димитрова Димитрова - ОУ "Хр. Смирненски", с. Радиево, общ. Димитровград, обл. Хасково

20. Велизара Вакрилова Добрева - СОУ "В. Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

21. Величка Владимирова Дръндарова - Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

22. Венета Малинова Тончева - ПМГ "Васил Левски", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

23. Веса Янкова Момчилова - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

24. Весела Будьониева Павлова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

25. Веселина Христова Русинова - СОУ "Хр. Ботев", гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали

26. Веска Димитрова Захариева - Терзиева - ОУ "Стефан Караджа", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

27. Виолета Георгиева Щерева - Общински детски комплекс, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

28. Владимир Йосифов Моллов - СОУ "Константин Величков", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

29. Владка Миткова Маринова - Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

30. Галина Иванова Статкова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

31. Галина Радева Петкова - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

32. Галина Трендафилова Богоева - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив

33. Галя Колева Овчарова - РЦПИОВДУСОП, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

34. Генка Александрова Тодорова - ЦДГ "Вяра, Надежда и Любов", гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив

35. Георги Иванов Найденов - СОУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

36. Георги Стоянов Неделчев - СУ "В. Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

37. Гергана Иванова Дочевска - СОУ "Ал. Иванов-Чапай", гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

38. Гергана Стоянова Ганчева - ПГО "Ана Май", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

39. Грета Христова Димитрова - ОУ "Хр. Ботев", с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

40. Гюлшен Хюсеин Мехмед - ОДГ "Дъга", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

41. Даниела Бориславова Иванова - ПГТ "Александър Паскалев", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

42. Даниела Йорданова Бинева - РЦПИОВДУСОП, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

43. Даниела Щерева Колева - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

44. Десислава Петрова Калафирова - ССУ за ДУС, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

45. Диана Илиева Шамбурова - СОУ "Хр. Ботев" - П. баня, гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

46. Димитрина Иванова Урдова - ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Долно Осеново, общ. Симитли, обл. Благоевград

47. Добрина Тенчева Добрева - ПГ по туризъм "Ал. Паскалев", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

48. Добринка Енчева Тодорова - ОУ "Братя Миладинови", гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

49. Доника Динева Василева - СОУ "Хр. Ботев" - Н. Загора, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен

50. Елена Златева Славова - ЦДГ № 17 "Знаме на мира", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

51. Елеонора Начева Славова - ЦДГ "Еделвайс", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

52. Емилия Здравкова Хаджиева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

53. Ереджеб Муса Ереджеб - ОУ "А. С. Макаренко", с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас

54. Живка Колева Жекова - РЦПИОВДУСОП, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

55. Здравка Николаева Велчева - ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

56. Златка Василева Николаева - ЦДГ "Арлекино", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

57. Златка Генчева Русева - ЦДГ с. Опан, с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора

58. Зорница Костадинова Беличева - РЦПИОВДУСОП, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

59. Зоя Давидова Асенова - ОДГ "Дъга", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

60. Ива Георгиева Иванова - СУ "Стефан Караджа", гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково

61. Иванка Велева Велева - ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

62. Иванка Петрова Зангочева - СМГ, гр. София, общ. Столична, обл. София-град

63. Ивка Христофорова Йолова - Гиздина - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

64. Илиана Манолова Манолова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

65. Йовка Драгоева Иванова - Г "Св. Кл. Охридски", гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол

66. Йорданка Георгиева Алексиева - СОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

67. Йорданка Димитрова Хитова - ПГВМ "Ив. П. Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

68. Йорданка Иванова Степанян - ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

69. Камелия Койчева Койчева - Джиджева - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

70. Карамфила Стефанова Стойкова - ПГИ "Ив. Илиев", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

71. Кирилка Иванова Кирева - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

72. Кирчо Георгиев Иванов - ПГ по МСС, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол

73. Константина Колева Колева - РЦПИОВДУСОП, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

74. Красимира Василева Маркова - СОУ "Н. Геров", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

75. Красимира Димитрова Танева - Спортно училище, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

76. Красимира Николаева Николова - ГПНЕ "Гьоте", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

77. Любка Йорданова Гълъбова - ЕГ "Акад. Л. Стоянов", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

78. Любомир Здравков Димитров - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

79. Любомира Любомирова Таушанова - ЦДГ "Валентина", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

80. Магдалена Стойчева Гоешкова - ПГТЛПСУ, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

81. Мадлена Борисова Иванова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

82. Маргарита Георгиева Димитрова - СОУ "Хр. Ботев", гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали

83. Маргаритка Иванова Павлова - Митова - РЦПИОВДУСОП, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

84. Мариана Георгиева Райкова - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

85. Мариана Михайлова Димитрова - ЦДГ "Валентина", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

86. Мариана Стоилова Торнева - ГХП "Св. св. Кирил и Методий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

87. Мариета Хриcтова Иванова - СОУ "В. Благоева", гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

88. Мария Венкова Найденова - СОУ "Любен Кравелов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

89. Мария Георгиева Проданова - ПГЕЕ, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

90. Мария Димитрова Гаджева - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

91. Мария Димитрова Райнова - ОУ "Хр. Ботев", с. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас

92. Мария Златкова Черпокова - ПГИ "Карл Маркс", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

93. Мария Иванова Тръстеникова - ОДЗ "Васил Левски", гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

94. Мария Любенова Георгиева - СОУ "Народни будители", гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

95. Мария Минчева Божилова - ЦДГ "Лилия", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

96. Марияна Георгиева Ибришимова - СОУ "Максим Горки", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

97. Марияна Никова Стаматова - ПГИТМТ, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

98. Мая Георгиева Калпачева - ПГ по строителство, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

99. Мая Йосифова Велинова - СОУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

100. Мая Минкова Калинова - ПГСС "В. Левски", гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

101. Миглена Пламенова Петрова - ПГ по МЛП "В. Левски", гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали

102. Милена Асенова Гаджалова - ПМГ "Васил Левски", гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

103. Милена Димитрова Димова - СОУ "Христо Ботев", гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково

104. Милена Димова Стефанова - СУ "Тодор Каблешков", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

105. Милена Михайлова Цветанова - СОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

106. Милена Стоянова Коева - ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

107. Минка Венциславова Митева - СОУ "В. Левски", гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

108. Мирослава Владимирова Методиева - ПМГ "Акад. С. П. Корольов", гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

109. Муазес Юзеир Байрям - ОУ "Хр. Смирненски", с. Рогозче, общ. Джебел, обл. Кърджали

110. Надежда Красимирова Тодорова - СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

111. Надка Атанасова Николова - СОУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

112. Надка Стоянова Георгиева - СУ "В. Левски", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

113. Недялка Райчева Иванова - ЦДГ "Вяра, Надежда и Любов", гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив

114. Неше Сами Ахмед - ОУ "Хр. Смирненски", с. Рогозче, общ. Джебел, обл. Кърджали

115. Николина Михайлова Филипова - ОУ "Св. Кл. Охридски", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

116. Николинка Василева Паскова - ОДЗ "Делфинче", гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас

117. Николинка Стефанова Данева - СОУ "Братя Миладинови", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

118. Орхан Джемил Ахмед - СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали

119. Парашкева Спасова Роглекова - НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик

120. Пенка Димитрова Петрова - ОУ "П. Кр. Яворов", гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково

121. Пенка Игнатова Боговска - ОДГ "Дъга", гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

122. Пенка Тотева Близнакова - ОУ "Захари Стоянов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

123. Пепа Димова Теодосиева - СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково

124. Пепа Николова Илкова - ОМГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

125. Петя Валентинова Атанасова - ОУ "Христо Ботев", с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

126. Петя Денчева Данкинова - ОУ "Петър Берон", гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

127. Петя Маринова Минекова - НГПИД "Акад. Дечко Узунов", гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

128. Пламен Георгиев Воденичаров - ПГ по механотехника, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

129. Пламен Запрянов Кабамитов - ОУ "В. и Кр. Тютюнджян", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

130. Райна Пеева Дечкова - ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

131. Ралица Тенева Георгиева - Нешева - ГХП, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

132. Росица Димитрова Караджова - СОУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница