Десислава стефанова давидкова-димитроваДата11.01.2018
Размер134.37 Kb.

Европейски формат на автобиографияЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДАВИДКОВА-ДИМИТРОВА

Адрес
град Велико Търново, п.к. 5000, Ул. „Стара планина” № 11

Телефон
+359 898550424

E-mail
desi_dav@abv.bg

Националност
БългаркаДата на раждане
21.09.1976 г.


Семейно положение
Омъжена, с две деца


ТРУДОВ СТАЖ• Период (от-до)
от март 2002 г. – до момента

Име и адрес на работодателя
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

град Велико Търново, п.к. 5000, Ул. „Теодосий Търновски” № 2 ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

• Вид на дейността или сферата на работа
ПРАВО


• Заемана длъжност
АСИСТЕНТ (от март 2002 г. до 2005 г.)

СТАРШИ АСИСТЕНТ (от 2005 г. до 2008 г.)

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ (от 2008 г. до 06.2011 г.)

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ 1/2 (от 06.2011 г. до 05.01.2015 г.)

АСИСТЕНТ1/2 (от 05.01.2015 г. до настоящия момент)

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ (от 01.03.2017 до настоящия момент)

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по наказателен процес


ТРУДОВ И СЛУЖЕБЕН СТАЖ• Период (от-до)
от април 2006 – до момента

• Име и адрес на работодателя
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (от 19.11.2012 г. до настоящия момент)

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ (от 2006 до 19.11.2012 г.)

• Вид на дейността или сферата на работа
ПРАВО

Заемана длъжност
ИНСПЕКТОР-ЮРИСТ, ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО (от април 2006 г. до 04.11.2012г.)

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, ранг III-ти младши (от 05.11.2012г. до 01.07.2014 г.)

ИД ДИРЕКТОР НА ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО (от 19.04.2013г. до 30.09.2013 г.)

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР, ранг II-ри младши (от 01.07.2014 г. до момента)

ТРУДОВ И СЛУЖЕБЕН СТАЖ

• Период (от-до)
10.2002 - 12.2005

• Име и адрес на работодателя
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

• Вид на дейността или сферата на работа
ПРАВО

• Заемана длъжност
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (от 10.2002 г. до 01.04.2003 г.)

МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ (от 01.04.2003 г. до 07.2005 г.)

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ (от 07.2005 г. до 12.2006г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

• Период (от-до)
01.2001 - 12.2001

• Име и адрес на работодателя
ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

• Вид на дейността или сферата на работа
ПРАВО

• Заемана длъжност
СЪДЕБЕН КАНДИДАТ
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ• Период (от-до)
2016

• Име и вид на обучаващата организация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Основни предмети
ПРАВО

• научно-образователна степен
ДОКТОРпо научна специалност „Наказателно процесуално право“,

защитен дисертационен труд на тема:

Защитникът в наказателния процес на Република България“Публична защита на 30.09.2016 г.Диплома № ВТ-16 4-0054, издадена на 17.10.2016 г.• Период (от-до)
1994 - 2000

• Име и вид на обучаващата организация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

• Основни предмети
ПРАВО

• образователна степен
МАГИСТЪР ПО ПРАВО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ• Период (от-до)
• Име и вид на обучаващата организация
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

• Основни предмети
Английски език, равнище В 2

Документ, удостоверяващ обучението
Свидетелство за чуждоезикова специализация рег.№ 6626 от 07.07.2010 г.

• Име и вид на обучаващата организация
ВВОВУ „Васил Левски” Велико Търново

• Основни предмети
Базова компютърна подготовка

• Документ, удостоверяващ обучението
Удостоверение за професионална квалификация рег.№ 1299 – Н от 18.11.1999 г.


• Име и вид на обучаващата организация
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

• Основни предмети
Английски език, специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология

• Документ, удостоверяващ обучението
Сертификат


• Име и вид на обучаващата организация
СИЕЛА НОРМА АД

• Основни предмети
РАБОТА С ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ И СПРАВОЧНИ СИСТЕМИ

• Документ, удостоверяващ обучението
Сертификат от 27.02.2013 г.


• Име и вид на обучаващата организация
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ

• Основни предмети
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ ГПК

• Документ, удостоверяващ обучението
Удостоверение за участие № 3 от 06.12.2008 г.


• Име и вид на обучаващата организация
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ

• Основни предмети
Сравнителен анализ на действащите норми в административното съдопроизводство и промените в АПК

• Документ, удостоверяващ обучението
Удостоверение за участие № 6 от 05.05.2006 г.


• Име и вид на обучаващата организация
СИБИ

• Основни предмети
Актуални проблеми на гражданския процес

• Документ, удостоверяващ обучението
Удостоверение за участие април 2003 г.


• Име и вид на обучаващата организация
Американска асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия, Институт „Отворено общество” и Бургаски Свободен Университет

• Основни предмети
Обучение за преподавател в правни клиники

• Документ, удостоверяващ обучението
Удостоверение № 13 октомври 2005

• Име и вид на обучаващата организация
БГИК“ ООД – БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ИНСТИТУТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРОМИШЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ООД - Габрово

• Основни предмети
Обучение по университетска система за управление на качеството. Функциониране, оценяване и подобряване. Вътрешни одити, сертификация и акредитация.

• Документ, удостоверяващ обучението
БГИК Сертификат № УСУК/0187-2015/066

Габрово, 27.ноември 2015 г.
Участвала съм и в редица други обучения, за които не са издавани удостоверителни документи
Лични умения и компетенции
майчин език
Българскидруги езици


английски

• Четене
Много добро

• Писане
добро

• Разговор
добро
други езици


руски

• Четене
Много добро

• Писане
добро

• Разговор
доброСоциални умения и компетенции
Член на Съюза на учените в България (2010 г.)

Организационни умения и компетенции

Координиране и ръководство на хора, участие в проекти, работа в екип

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Участие в проекти:

Организационни умения и координиране и ръководство на хора

Организационни умения и работа в екип:
- до настоящия момент:

Участие в изготвянето, защитата и реализацията на редица проекти (неизчерпателно):

Двугодишен проект (2010-2011) на тема „Правна защита от домашното насилие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”;

Двугодишен проект (2012-2013) на тема „Модернизация на европейските антитръстови правила и развитие на българското конкурентно право”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”;

Двугодишен проект (2013-2014) на тема „Промени в производството по несъстоятелност като част от антикризисните мерки в България и ЕС”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”;

Двугодишен проект (2014-2015) на тема „Съвременни тенденции на уредбата в областта на туризма. Сравнително правен анализ”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”;

Двугодишен проект (2015-2016) на тема „Отнемане на незаконно придобито имущество. Проучване на законодателството на държави-членки на Европейския съюз”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”;

(от 2010 до края на 2011 г.) участие в проект, свързан с клиничното обучение. Проектът е реализиран като част от „Регионален проект за защита, превенция и популяризиране на правата на ромите”, финансиран от Програмата за утвърждаване на върховенство на правото на Американската асоциация на юристите (ABA ROLI). Участващи държави – България, Румъния, Сърбия и Македония.

(2012-2013 г.) участие проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, разработен от ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ И ПАРТНЬОРИ”.

Академичен наставник по проект „Студентски практики”. Отговорности: подпомагане практическото обучение на студентите, извършвайки наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на проведената практика.

SI2.540074 „EC Competition Law and its Enforcement in the National jurisdictions: policy issues, Case Law and Compliance”, финансиран от Европейската комисия /2010 г./- От 19.04.2013 г. до 30.09.2013:

ИД Директор на ТД на КОНПИ Велико Търново

- От 2006 – до юни 2015:

Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет при

ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Други умения и компетенции

Компютърна грамотност

WINDOWS, MS Office – Word, Excel и Power Point, Internet applications

Ниво: отличноСвидетелство за правоуправление на МПС
Да / от 1994 г./


Дата: март 2017 г. град Велико ТърновоPage - Curriculum vitae of

Desislava Davidkova-Dimitrova
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница