Димитър цацов българският дионисиев комплексстраница8/8
Дата21.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЛИТЕРАТУРА:
Асенова, К. 2006. Гласът на Ницше в творчеството на П. П. Славейков. Велико Търнова: Фабер.

Гергова, Т. Електронно списание LiterNet, 25.10.2003, № 10 Електронно издателство LiterNet, 04.05.2005

Гегель Г. В. Ф. 1977. Энциклопедия философских наук: в 3-х тт. Москва: Мысьл.

Гълъбов, К. 1930. Зовът на родината. (Културният път на българина. Литературни опити). София.

Бергсон, А. 1992. Сочинения. Том первый. Москва: Московский Клуб.

Бергсон, А. 1994. Интуиция и интелект. София: ЛИК

Бергсон, А. 1993. Двата източника на морала и религията. София: Аргес.

Бергсон, А. 1948. Възприятие на промяната. София.

Бергсон, А. 1994. Кинематографичният метод на мисленето и науката. Философски алтернативи. 2. София

Бергсон, А. 1991. Здравый смысл и класическо образование. Вопросы философии. 1. Москва.

Димитрова, Н. 2006. Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България. С.

Дончев, Г. 2001. Идеята за свободата във философията на Хегел. В: Хегел и абсолютната идея в Русия и България. София: Малвина.

Еленков, И. 1998. Родно и дясно. София: ЛИК.

Костурков, 1949. Върху психологията на българина. София.

Лаш, С. 2004. Критика на информацията. София: Кота

Лазарова, Е. 2006. Найден Шейтанов: културоптимизмът като хуманизъм. В: Н. Шейтанов. Балканобългарският титанизъм. С.,

Мутафчиев, П. 1994. Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история. В: Защо сме такива? София.

Ницше, Фр., 2000. Ницше и Изтокът. София: Одри

Ницше, Фр. 1992. Несвоевременни размишления. София: Св.Климент Фхридски

Ницше, Фр. 2001. Човешко, твърде човешко. София: Буки.

Ницше, Фр. 1994. Веселата наука.София: Св.Климент Охридски.

Ницше, Фр. 1991. Антихрист. София: Евразия-Абагар

Ницше, Фр. 1990. Раждането на трагедията и други съчинения. София: Наука и изкуство.

Ницше, Фр. 1995. Воля за власт. София: Евразия

Ницше, Фр. 1990. Тъй рече Заратурстра. София.

Ницше, Фр. 1919. Тъй каза Заратурстра. София.

Ницше, Фр. 1992. Залезът на боговете. София: Христо Ботев.

Ницше, Фр. 2006. Дионисиевият светоглед - www.litclub.com/library/fil/index.html.

Новалис 1980. Учениците от Саиз. В: Немски романтици. С

Панов, Т. 1914. Психология на българския народ. София.

Пенчев, Б. 2003. Българският модернизъм: моделирането на АЗА. София: УИ “Св. Климент Охридски”.

Риккерть, Г. 2000. Философия жизни. Москва-Минск: Харвест

Свасьян, К. 1987. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика. Ереван

Свасьян, К. 1978. Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона. Ереван: Издательство Армянской ССР.

Стаматов, А.1996. Европейски проекции върху българската философска култура. София.

Стоянов, Ц. 1999. Избрано и непубликувано. София-Женева-Париж: Издателство Жорж Неф.

Сумнин, О. 2001. Философията на Хегел като славянска “идеология”. В: Хегел и абсолютната идея в Русия и България. София: Малвина.

Торбов, Ц.1993. Изследвания върху критическата философия. София: Наука и изкуство.

Христов, Кр. 1926. Освобождението на българския език – Листопад.

Шейтанов, Н. 1940. Великобългарски светоглед. София: Библиотека “Родна мисъл”.

Шейтанов, Н. 2006. Балканобългарският титанизъм. С.,

Цацов, 2003. Източно-европейска философска школа. Презентационизмът в Русия и България. Велико Търново: Фабер.

Цацов, Д. 2004. Немска класическа философия. И. Кант. Велико Търново: Фабер.

Хаджийски, И. 1974. Оптимистична теория за нашия народ. София, Български писател, т.1 и 2.


БИБЛИОГРАФИЯ

Янко Янев – 1924-2005 г.

Монографии:

Janeff, J. 1924. Das Leben und das Ueberlebendinge. Eine kritische Untersuchung der Metaphysik Henri Bergsons. Haidelberg

Янев, Я. 1926. Антихрист. София: Слога.

Янев, Я. 1927. Върху ирационалното в историята. Опит върху проблемата за историята с оглед към логиката на Хегел. София.

Янев, Я. 1996. Хегел. София: ЛИК [откъс].

Янев, Я. 1928. Хегел. Личност, съдба, философия. София: Т. Ф. Чипев

Янев, Я. 1928. Хераклит Тъмния. Пророкът от Ефес. София.

Янев, Я. 1932. Димо Кьорчев. Художествена биография. София.

Янев, Я. 1932. Петър Чаадаев. Личност и философия. София.

Янев, Я. 1934. Героичният човек. София.

Янев, Я. 1935. Образът на младото поколение. София.

Janeff, J. 1936. Der Mythos auf dem Balkan. Berlin, 1936

Janeff, J. 1937. Aufstand gegen Europa. Berlin, 1937.

Janeff, J. 1937. Heroismus und Weltangst, Deutscher Hort Verlag, 1937.

Janeff, J. 1938. Südosteuropa und der deutsche Geist. Leipzig, 1938.

Janeff, J. 1939. Dëmonie des Jahrhunderts. Leipzig, 1939.

Janeff, J. 1943. Zwischen Abend und Morgen. Eine Balkan-rhapsodie. Leipzig.

Статии:


Янев, Я. 1924. Художествена изложба в Карлсруе. - Златорог, № 2, 121-123.

Янев, Я. 1924. Гения на живота. За диалектиката на живота. - Златорог, № 3-4, 193-201. Също: Литературен вестник, № 8, 1993.

Янев, Я. 1924. Религия на творчеството. - Златорог, № 6-7, 284-293.

Янев, Я. 1924. Любов и смърт. - Златорог, № 8, 383-385.

Янев, Я. 1924. Иреалността на изкуството. - Хиперион, № 4-5, 179-187. Също: Янев, Я. Литературна задруга "Хиперион", Велико Търново, 1996, 226-234 [откъс].

Янев, Я. 1924. За свободата на новия човек. - Млада Европа, № 8.

Янев, Я. 1925. Трагедията на човека. - Златорог, № 1, 26-38; Философски алтернативи, 2004, кн.3..

Янев, Я. 1925. Философията на Бергсон. - Златорог, № 6, 350-360.

Янев, Я. 1925. За смисъла на историята. Фрагменти. - Златорог, № 7, 245-258.

Янев, Я. 1925. Идеята на Университета. - Златорог, № 7, 320-324.

Янев, Я. 1926. Свобода и материя. - Българска мисъл, № 1, 45.

Янев, Я. 1926. Възвръщане към Хегел. - Българска мисъл, № 9-10, 718-732.

Янев, Я. 1926. За българския дух. - Листопад, № 3-4, 88-90.

Янев, Я. 1926. Върху ирационалното в историята. - Листопад, № 8-9.

Янев, Я. 1926. Проблеми на изкуството и естетиката. - Листопад, № 10.

Янев, Я. 1926. Иван Георгов: История на философията. - Българска мисъл, № 4-5, 481.

Янев, Я. 1926. Нови книги върху романтиката. - Българска мисъл, № 6-7, 571-576.

Янев, Я. 1927. Райнер Мария Рилке (1875-1927). - Българска мисъл, № 1, 68-70.

Янев, Я. 1927. Ницшевото общество. - Българска мисъл, № 2, 149.

Янев, Я. 1927. Хайнрих фон Клайст. - Българска мисъл, № 7-8.

Янев, Я. 1927. Еротика. Фрагменти върху любовта. - Българска мисъл, № 10, 674-681.

Янев, Я. 1927. Безумието. - Стрелец, № 3. Също: Литературен кръг “Стрелец”. Велико Търново, 1995, 92-93.

Янев, Я. 1927. Творчество и съвест. - Стрелец, № 12. Също: Сезон, 2002, есен, 147-149.

Янев, Я. 1927. Phaenomenologie und Metaphysika der Zeit. - Българска мисъл, № 6, 187-197.

Янев, Я. 1927. Бицили: Увод в изучаването на новата и най-новата история. - Училищен преглед, № 2, 770-771.

Янев, Я. 1928. Философия на злото. Шопенхауер като личност и като мислител. - Българска мисъл, № 3, 187-197.

Янев, Я. 1928. Барух Спиноза. По случай 250-годишнината от смъртта му. - Българска мисъл, № 5, 348-361.

Янев, Я. 1928. Идеята за изкуството у Толстой. - Българска мисъл, № 7-8, 561-564.

Янев, Я. 1928. Georg Gurwitsh: Fihtes Sistem der konkreten Ethik. Johanes Volkelt.

Янев, Я. 1928. Бицили: Увод в новата история. - Българска мисъл, № 2, 155-158.

Янев, Я. 1928. Спиридон Казанджиев: Психология на възприятието. - Българска мисъл, № 4, 331-314.

Янев, Я. 1928. Тодоров: Проблеми на съвременната философия. - Българска мисъл, № 4, 264.

Янев, Я. 1928. Д-р А. С. Божинов: Възможна ли е една метафизика на абсолютното? - Училищен преглед, № 1, 325.

Янев, Я. 1928. А. Корф: Духът на Гьотевото време. - Училищен преглед, № 2, 767-770.

Янев, Я. 1929. Лесинг. Личност и дело. - Българска мисъл, № 2, 137-142.

Янев, Я. 1929. Д-р Кр. Кръстев. По случай 10-годишнината от смъртта му. - Българска мисъл, № 7-8, 595-598.

Янев, Я. 1929. Лесинг. - Листопад, № 1-2, 27-28.

Янев, Я. 1929. Лесинг. Личност и дело. - Училищен преглед, № 1, 63-71.

Янев, Я. 1929. Д-р Кр. Кръстев. За 10-годишнината от смъртта му. - Пряпорец, № 28.

Янев, Я. 1929. Европа галопира. - Пряпорец, № 29.

Янев, Я. 1929. Езическо слово. - Пряпорец, № 30.

Янев, Я. 1929. Маниаци и писатели. - Пряпорец, № 32.

Янев, Я. 1929. Михаил Арнаудов: Личности и проблеми. - Пряпорец, № 33.

Янев, Я. 1929. Нова романтика. - Пряпорец, № 34.

Янев, Я. 1929. Достоевски на рулетката. - Пряпорец, № 35.

Янев, Я. 1929. Предизвикано изяснение. По повод драмата на Д. Сяров. - Пряпорец, № 37.

Янев, Я. 1929. Критиката. - Пряпорец, № 40.

Янев, Я. 1929. Пейо Яворов. По случай 15-годишнината от смъртта му. - Пряпорец, № 41.

Янев, Я. 1929. Народ и легенда. - Пряпорец, № 42.

Янев, Я. 1929. Непознатият Достоевски. - Пряпорец, № 43.

Янев, Я. 1929. Пророци. - Пряпорец, № 45.

Янев, Я. 1929. Силна личност. - Пряпорец, 1929, № 46.

Янев, Я. 1929. На гроба на Пенчо Славейков. - Пряпорец, № 47.

Янев, Я. 1929. Словото. - Пряпорец, № 49.

Янев, Я. 1929. Освобождение. - Пряпорец, № 50.

Янев, Я. 1929. Анри Бергсон. По случай 70-годишнината му. - Пряпорец, № 51.

Янев, Я. 1929. Das Irrationale in Hegels Rationalismus. - Neue Jbb. für Wiss. end Jugendbildung. V., № 3, p. 208-216.

Янев, Я. 1929. Библиографските трудове на Н. Михов. - Листопад, № 1-2.

Янев, Я. 1929. Wily Moog: Geschieht der Padagogik. - Училищен преглед, № 3, 349-352.

Янев, Я. 1929. Рудолф Алерс: Развой на нравствената личност. - Училищен преглед, № 9, 1353-1358.

Янев, Я. 1929. Никола Начов: Калофер в миналото. - Пряпорец, № 31.

Янев, Я. 1929. Сяров: Камбаните на св. Климент. - Пряпорец, № 36.

Янев, Я. 1929. Добри Немиров: Първи бразди. - Пряпорец, № 38.

Янев, Я. 1929. Български преглед. Списание за славянска филология. - Пряпорец, № 39.

Янев, Я. 1929. Стефан Младенов: История на българския език. - Пряпорец, № 44.

Янев, Я. 1930. Проблемът за човека. Фрагмент. - Българска мисъл, № 1, 38-45.

Янев, Я. 1930. Хераклит Тъмния. Пророкът от Ефес. - Българска мисъл, № 3, 216-223.

Янев, Я. 1930. Религия и революция. Бележки върху руската проблема за свободата. - Българска мисъл, № 9; 615-622; № 10, 686-692.

Янев, Я. 1930. Хегел в Русия. Отзив за последния превод на Хегеловите съчинения. - Листопад, № 9-10.

Янев, Я. 1930/1931. Фридрих Ницше. По случай 30-годишнината от смъртта му. - Българска реч, № 1, 11-14.

Янев, Я. 1930/1931. Лесинг. Послучай 150-години от смъртта му. - Българска реч, № 6, 184-187.

Янев, Я. 1930. Европа и християнството. - Пряпорец, № 1.

Янев, Я. 1930. Иван Шишманов. - Пряпорец, № 3.

Янев, Я. 1930. Трагедия на книгата. - Пряпорец, № 10.

Янев, Я. 1930. Трагичен народ. - Пряпорец, № 11.

Янев, Я. 1930. Жената. - Пряпорец, № 14.

Янев, Я. 1930. Богочовекът. - Пряпорец, № 16.

Янев, Я. 1930. Козима Вагнер. - Пряпорец, № 17.

Янев, Я. 1930. Упадъкът на драмата. - Пряпорец, № 28.

Янев, Я. 1930. Паневропа. Литературна бележка. - Пряпорец, № 21.

Янев, Я. 1930. Владимир Соловьов. По случай 30-годишнината от смъртта му. - Пряпорец.

Янев, Я. 1930. Тъжни неща. - Пряпорец, № 33.

Янев, Я. 1930. Личност и безличие. - Пряпорец, № 42.

Янев, Я. 1930. Женомразци. - Пряпорец, № 45.

Янев, Я. 1930. Смъртта на Зигфрид Вагнер.Съобщение. - Пряпорец, № 47.

Янев, Я. 1930. Толстой за изкуството. По случай 10-годишнината от смъртта му. - Пряпорец, № 49.

Янев, Я. 1930. Нашата история. - Пряпорец, № 51.

Янев, Я. 1930. Bibliographie der ausländischen Hegel Literatur. - Literarische Berichte, Erfurt, K. Stengel.

Янев, Я. 1930. Hegels Philosophie des Logos. - Neue Jbb. für Wiss. end Jugendbildung. V., p. 531-539.

Янев, Я. 1930. Никола Начов: Калофер в миналото. - Училищен преглед, № 5, 773-734.

Янев, Я. 1930. Проф. Михайл Арнаудов: Личност и проблеми. - Училищен преглед, № 6, 893-895.

Янев, Я. 1930. Джон Деуей: Демокрация и възпитание. - Училищен преглед, № 7, 1090-1093.

Янев, Я. 1930. Боян Пенев: Бетховен. - Училищен преглед, № 8, 1314-1315.

Янев, Я. Електра. Трагедия от Хуго фон Хофманстал. - Училищен преглед, № 8, 1316-1317.

Янев, Я. 1930. Георги Чешмеджиев: Към лобно място. - Пряпорец, № 2.

Янев, Я. 1930. Мара Белчева: Писмата на Пенчо Славейков. - Пряпорец, № 6.

Янев, Я. 1930. Стихове от Н. В. Ракитин. - Пряпорец, № 7.

Янев, Я. 1930. Боян Пенев: Бетховен. - Пряпорец, № 8.

Янев, Я. 1930. Напразни усилия. Отзив за репертоара на Народния театър. - Пряпорец, № 12.

Янев, Я. 1930. Книги за войната. Преглед на европейските издания по темата. - Пряпорец, № 13.

Янев, Я. 1930. Електра. Трагедия от Хуго фон Хофманстал. - Пряпорец, № 18.

Янев, Я. 1930. Реформи в образованието. Отзив за доклада на българския учебен комитет пред МНП. - Пряпорец, № 52.

Янев, Я. 1931. Пробуждане. - Златорог, № 5-6, 262-283.

Янев, Я. 1931. Хегел и нашето време. По случай 100-годишнината от смъртта му. - Златорог, № 7, 472-479. Също: Янев, Я. Хегел. София: ЛИК, 1996.

Янев, Я. 1931. Идеята за славянството в западната философия на историята. Фрагмент. - Българска мисъл, № 2, 89-95.

Янев, Я. 1931. Бележки върху философията на Хегел. По случай 100-годишнината от смъртта му. - Българска мисъл, № 10, 673-678.

Янев, Я. 1931. Петър Чаадаев. По случай 75-годишнината от смъртта му. - Листопад, № 7-8, 174-176.

Янев, Я. 1931. Волфганг Гьоте. По случай 100-години от смъртта му. - Българска реч, № 6, 183-187.

Янев, Я. 1931. Хегел. - Училищен преглед, № 10, 1140.

Янев, Я. 1931. Вторият международен хегелиански конгрес. - Училищен преглед, № 9-10, 1338-1343.

Янев, Я. 1931. Лесинг и нашето време. - Обществено развитие, № 2, 61-70.

Янев, Я. 1931. Идеи върху смисъла на историята. - Обществено развитие, № 6, 262-275. Също: Език и литература, 1994, № 3, 97-107.

Янев, Я. 1931. Хегел. - Обществено развитие, № 8, 358-372.

Янев, Я. 1931. Общ подем. - Обществено развитие, № 10.

Янев, Я. 1931. Проблеми на българското професионално образование. - Изв. и стоп. архив на Министерството на търговията, промишлеността и труда, т. 10, 23-24.

Янев, Я. 1931. Достоевски на рулетката. - Съдба, № 5, 23-25.

Янев, Я. 1931. Рождението на духа. - Пряпорец, № 1.

Янев, Я. 1931. Романтици. - Пряпорец, № 2.

Янев, Я. 1931. България и немския дух. - Пряпорец, № 4.

Янев, Я. 1931. Достоевски. По случай 50-годишнината от смъртта му. - Пряпорец, № 5.

Янев, Я. 1931. Лесинг. По случай 150-годишнината от смъртта му. - Пряпорец, № 8.

Янев, Я. 1931. Ново време. - Пряпорец, № 9.

Янев, Я. 1931. Модерната жена. - Пряпорец, № 11.

Янев, Я. 1931. Исус. - Пряпорец, № 15.

Янев, Я. 1931. Младежта. - Пряпорец, № 16.

Янев, Я. 1931. България в чужбина. - Пряпорец, № 18.

Янев, Я. 1931. Преслав. Пътни впечатления. - Пряпорец, № 19.

Янев, Я. 1931. Една стогодишнина. Статия за Хегел. - Пряпорец, № 20.

Янев, Я. 1931. Без път. - Пряпорец, № 21.

Янев, Я. 1931. Национално творчество. - Пряпорец, № 23.

Янев, Я. 1931. Култ към личността. - Съвременник, № 11.

Янев, Я. 1931. Месер: История на педагогиката. - Училищен преглед, № 3, 907-914.

Янев, Я. 1931. Стихове от Н. В. Ракитин. - Съдба, № 5, 25-26.

Янев, Я. 1931. Вел. Йорданов: История на Народната библиотека. - Пряпорец, № 3.

Янев, Я. 1931. Г. Влайков: Политически живот у нас. Статии и бележки. - Пряпорец, № 6.

Янев, Я. 1931. Боян Пенев: История на новата българска литература. - Пряпорец, № 10.

Янев, Я. 1931. Иван Д. Шишманов: Епиграми и портрети. - Пряпорец, № 7.

Янев, Я. 1931. Немски вестник в България. - Пряпорец, № 13.

Янев, Я. 1931. Елисавета Багряна: Звезда на моряка. - Пряпорец, № 14.

Янев, Я. 1932. Душата на Европа. - Златорог, № 1, 41-53.

Янев, Я. 1932. Волфганг Гьоте. По случай 100-години от смъртта му. - Златорог, № 4.

Янев, Я. 1932. Гьоте и Хегел. - Българска мисъл, № 3, 160-166.

Янев, Я. 1932. Волфганг Гьоте. - Листопад, № 1-2.

Янев, Я. 1932. Европа и славянството. Бележки върху идеята за славянството в западната философия на историята. - Училищен преглед, № 1, 91-106.

Янев, Я. 1932. Волфганг Гьоте. - Училищен преглед, № 3, 516-538.

Янев, Я. 1932. Религиозното и революционно начало в Русия. - Обществено развитие, № 1; Философски алтернативи, 2006, кн.3.

Янев, Я. 1932. Волфганг Гьоте. По случай 100-годишнината от смъртта му. - Обществено развитие, № 2-3, 81-98.

Янев, Я. 1932. Между политиката и науката. - Обществено развитие, № 5, 177-193.

Янев, Я. 1932. Политика и стопанска криза. - Обществено развитие, № 5, 385-400.

Янев, Я. 1932. Zur Geschichichte des russischen Hegelianismus. - Dt. Vierteljahrsschr. für Literaturwiss. und Geistesgeschichte. 10, p. 45-73.

Янев, Я. 1932. Нови книги върху Гьоте. - Училищен преглед, № 3, 731-744.

Янев, Я. 1933. Изток или Запад. - Златорог, № 4, 174-180. Също: Защо сме такива? София, 1994, 337-342. Също: Език и литература, 1994, № 3, 107-112.

Янев, Я. 1933. Героичния човек. - Златорог, № 6, 264-269.

Янев, Я. 1933. Бележки върху понятието “битие” и “небитие”. - Българска мисъл, № 3, 211-218.

Янев, Я. 1933. Барух Спиноза. - Училищен преглед, № 3, 379-390.

Янев, Я. 1933. Въпроси на професионалното образование. - Училищен преглед, № 4, 443-464.

Янев, Я. 1933. Духът на нацията. - Отец Паисий, № 1, 8-10. Също: Защо сме такива? София, 1994, 342-345.

Янев, Я. 1933. Барух Спиноза. По случай 300-годишнината от рождението му. - Обществено развитие, № 1, 10-16; № 2, 64-69.

Янев, Я. 1933. Нови педагогически книги. - Училищен преглед, № 6, 765-783.

Янев, Я. (ред.). 1933-1934. Димо Кьорчев. Избрани съчинения в два тома Т. I, II. София.

Янев, Я. 1934. Философия на Родината. - Златорог, № 6, 263-266. Също: Защо сме такива? София, 1994, 345-348.

Янев, Я. 1934. Духът на нацията. - Обществено развитие, № 1, 8-10.

Янев, Я. 1934. Личност и обществен живот. - Обществено развитие, № 4-5, 155-162.

Янев, Я. 1934. Разгром на европейската цивилизация. Новата книга на Шпенглер Jahre ger Entscheidung. - Обществено развитие, № 3, 97-110.

Янев, Я. 1935. Юлиус Биндер върху реализма и идеализма като философски становища. - Юридически архив, № 3.

Янев, Я. 1936/1937. Hegel bei den Slawen. - Blatter für dt. Philos. 10, p. 80.

Янев, Я. 1936. Тихомир Павлов: Скръб над родината. - Модерна домакиня, № 8. Янев, Я. 1942. Образът на титаничното време. - Млада Европа, № 8, 14.

Янев, Я. 1943. Европа, ние вярваме в тебе. - Пелистерско ехо, № 66.

Янев, Я. 1997. Фрагменти. - Литературен вестник, № 6.

Янев, Я. 1997. Митът на Балканите. - Демократически преглед, есен, 143-150.Янко Янев. Безумие и свобода. Критика и есеистика. Съст. Т. Гергова. Варна: LiterNet, 20051   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница