Дипломи за висше образование е част от Информационната система на образованието, разработен в съответствие с чл. 10, ал. 2, т. 3, буква г от Закона за висшето образованиеДата02.11.2017
Размер37.35 Kb.
Информационна система на образованието

АдминRDHE - Регистър на дипломи за висше образованиеЗ
дравейте,


Модул "АдминRDHE - Регистър на дипломи за висше образование" е част от Информационната система на образованието, разработен в съответствие с чл.10, ал.2, т.3, буква г от Закона за висшето образование.

Той е предназначен за всички акредитирани държавни и частни висши училища и дава възможност за описание на издаваните дипломи за висше образование, дубликати, свидетелства и удостоверения за съответната учебна година. В него се въвеждат личните данни на притежателя на дипломата и задължителните реквизити на документа съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (Обн. ДВ. бр.75 от 27.08.2004г.). Регистърът съдържа и сканирания оригинал на документа и приложенията към него.


В Регистъра се въвеждат данни за следните документи, издадени след 1.10.2007 г.:

 • Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование

 • Свидетелство за професионална квалификация

 • Свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

 • Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език

 • Свидетелство за професионално-квалификационна степен

 • Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

 • Удостоверение за допълнително обучение или специализация

 • Академична справка

 • Дубликат на документ


Данните се подават след приключване на всяка сесия на издаване на документи, като издадените дубликати между сесиите се въвеждат в програмата след издаването им и се изпращат в МОН с данните от следващата сесия.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Компютърът, на който ще се инсталира модулът АдминRDHE, трябва да разполага с:

 • Операционна система Windows 2000 или Windows XP (за предпочитане)

 • инсталирана платформа MS.NET Framework 2.0 (за компютри с Windows ХР и съответно инсталирани updates тя е вградена в операционната система)

 • min 3 GB свободно дисково пространство (за съхраняване на изображенията на сканираните дипломи и създаването на експортното копие за МОН); при инсталация за работа в локална мрежа това изискване се отнася до компютъра, на който е базата данни

 • min 512 MB RAM

 • min 1,5 GHz процесор

ИНСТАЛАЦИЯ

Инсталацията на модул АдминRDHE се предлага в два вариантаинсталация за основен компютър и инсталация за работна станция (при използване на програмата в локална мрежа).

Модулът АдминRDHE по подразбиране се инсталира в директория C:\Program Files\AdminRDHE (може да се инсталира и в друга произволна директория, която се посочва в процеса на инсталиране).


Извършване на инсталацията на основен компютър:

Стартирайте файла AdminRDHE_InstallServer.msi и следвайте инструкциите на екрана. Инсталацията се извършва по стандартен за Microsoft приложение начин. Програмата създава shortcuts както на екрана на Вашия компю­тър, така и в Start – менюто.
Извършване на инсталацията на компютър, от който ще се въвеждат данни през локална мрежа:

Модулът АдминRDHE дава възможност да се въвеждат данни от повече от един компютър, свързан в локална мрежа с компютъра, на който е направена основната инсталация.

 1. Инсталирайте АдминRDHE на основния компютър.

 2. Обявете директорията, в която е инсталиран модулът, за Shared с права на достъп – Full Control спрямо тези потребители, които ще въвеждат данни от работна станция.

 3. Уверете се, че на компютрите, на които ще инсталирате модула, има предварително инсталирана платформа MS.NET Framework 2.0

 4. Инсталирайте модула АдминRDHE. Инсталацията на работна станция протича по аналогичен начин, като се стартира файла AdminRDHE_Client.msi, а директорията по подразбиране е C:\ProgramFiles\

AdminRDHE.

При първоначалното стартиране на програмата ще бъде необходимо да посочите пътя до файловете AdminRDHE.mdb и DataRDHE.mdb. С реда на работа с програмата и особеностите при въвеждане на данните можете да се запознаете от меню “За програмата - Помощна информация”ВАЖНО! Ако инсталационният файл се стартира отново:

 • при поставена отметка “Repair AdminRDHE” инсталаторът подменя само липсващи файловете в директорията на програмата (ако има такива);

 • при поставена отметка “Remove AdminRDHE” програмата се деинсталира (изтрива), включително базата данни, като се запазва единствено директорията със сканираните изображения;

 • при деинсталация на работна станция, модулът се изтрива само от работната станция, без да се засяга основната инсталация на програмата.

При възникване на сериозни проблеми, можете да получите помощ на e-mail: support@adminpro-bg.com

или във форума на Интернет - страницата на системата: www.adminpro-bg.comЖелаем Ви лека работа,

Екип на АдминСофт - София
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница