Дипломната работа "счетоводно отчитане на разчетите в предприятието "


Глава пета Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с бюджета, социалното осигуряване и ведомстватастраница8/8
Дата25.07.2016
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава пета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с бюджета, социалното осигуряване и ведомствата

1. Характеристика на разчетните отношения по данък върху печалбата. Особености при формирането на облагаемия доход за данъчни цели. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ................................................................................................................................стр.92

2. Характеристика на разчетните отношения по ДДС. Организация насинтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания ......................................................................................................................................стр.97

3. Характеристика на разчетните отношения по повод акцизи и смитници. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.105

4. Характеристика на разчетните отношения, свързани с начисляване и внасяне на данък по ЗОДФЛ, ЗМДТ и други данъци и дългове. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране, Счетоводни записвания ......................……........................................................................................................стр.109
5. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с осигурители. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания .стр.112

Глава шеста

Особености при счетоводно отчитане на вътрешните разчетни отношения

1. Характеристика и предпоставки за възникване на вътрешните разчетни отношения стр.119

2. Счетоводно отчитане на вътрешните разчетни отношения. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.120

Глава седма

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с разни дебитори и кредитори

I.Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания стр.124  1. Характеристика на разчетните отношения с доверители .стр.125

  1. Характеристика на разчетните отношения по повод дадени и получени гаранции стр.126

  1. Характеристика на разчетните отношения със собственици.. стр.127

4. Характеристика на разчетните отношения със застрахователни организации стр.128

5. Характеристика на разчетните отношения с банкови организации по начисляване на лихви стр.130  1. Характеристика на разчетните отношения по данъчни временни разлики и провизии .....стр.131

  2. Характеристика на разчетните отношения с други дебитори икредитори стр.134

Глава осма

Инвентаризация на разчетните отношения

I. Инвентаризация на задълженията ........стр.137

  1. Инвентаризация на разчетните отношения с доставчици стр.137

  2. Инвентаризация на разчетните отношения с доверители стр.138

II. Инвентаризация на вземанията стр.138

1. Инвентаризация на разчетните отношения с купувачи стр.138

2. Инвентаризация на разчетните отношения с подотчетни лица..............................................................................................................стр.139

3. Инвентаризация на разчетните отношения по рекламации .стр.140Заключение

Финансово-счетоводен анализ на разчетните отношения. Ефективно управление на разчетните отношения на фирмите ...стр.142
1 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти

2 ДЖОРДЖЕВА, Богдана. Обща теория на счетоводната отчетност.

3 НСС-37” Провизии, условни задължения и условни активи” Апис Ромил Колев

4 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

5 ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството.

6 ДУШАНОВ, Иван. Обща теория на счетоводството.

7 ПЕТРОВ, Любен. Основи на счетоводството.

8 БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата.

9 ТОТЕВ, Т. и др. Обща теория на счетоводството.

10 БОЖКОВ, Васил и др. Счетоводство на фирмата.

11 Закон за изменение и допълнение на закона за счетоводството обн. Държавен вестник, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.изм. 102,105/2005 г., изм. бр.33/04.2006 г.

12 Представянето на документите се базира приоритетно на “Практическото ръководство по счетоводство на фирмата /Васил Божков и др./

13 ПЕТРОВ, Любен. Счетоводство.

14 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти.

15 “Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици и клиенти” – Български законник.

16 Вестник Д е л о в а с е д м и ц а, бр. 34/2006 г. стр. 8,9.

17 Д а н ъ ц и 2 0 0 4 г. София: изд. Сиби, 2004 г.

18 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

19 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

20 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство.

21 Списание Д а н ъ ч н а п р а к т и к а, бр.7/2003 г.

22 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика.

23 ДАМЯНОВ, Дамян. Фирмено счетоводство. Изд. “Ценов”,1999 г. с. 140.

24 Пак. Там., с.141.

25 Наредба за командировките в страната. “Справочник на счетоводителя. – кн. 7/2004 г.

26 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г, с 140 и Справочник на счетоводителя – кн. 7/2004 г.

27 КОСЕВ, Димитър. Двустранно счетоводтво. Отчитане на обектите.

28 Душанов, Иван и ДИМИТРОВ, Мартин. Курс по счетоводство на предприятието. Изд. “Ромина”, 2003 г., с.446

29 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г. с.149.

30 ЦВЕТАНОВ, Цветан. Нови моменти при отчитане на трудовото възнаграждение на персонала”. Счетоводството на ХХI- то столение – сборник статии, с. 241.

31 Пак. там., с.242

32 ДУШАНОВ, Иван. Финансово счетоводство./учебно помагало/ - София: изд. “Ромина”, 2004 г., с.162.

33 ДУШАНОВ, Иван ДИМИТРОВ, Марин. Курс по счетоводство на предприятието.

34 ДАМЯНОВ, Дамян. Финансово счетоводство. Изд. “Ценов”, 1999 г. стр.145.

35 ПЕТРОВ, Милан. ?

36 КОСЕВ, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Отчитане на обекти. Изд. Софтрейд, 2003 г., с.274

37 Този въпрос ще бъде разгледан по-късно в изложението.

38 Д ъ р ж а в е н в е с т н и к бр. 102/2005 г.

39 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика.изд. Плутон – 1”, юни 2004 г.

40 ЯНКОВ, Васил. Счетоводство на предприятието. – София ИК”Лорен”, 1995 г. с.269

41 Закон за данъка върху добавената стойност. Обн. Държавен вестник бр. 153/23.12,1995 г. посл. Изм. ДВ, бр. 109/16.12.2003 г.

42 ЕВЛОГИЕВ, Емил. Отчитане на договорите и разчетите. Счетоводна и данъчна практика, “Плутон-1”, юни 2004 г. с.66-67.

43 МЕРАЗЧИЕВ, Васил Баташки, Георги. Отчитане на външнотърговски сделки. – Свищов: изд. “Ценов”, 2003 г.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница