archive/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
  П р о г р а м а по Икономикс
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
en/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
archive/docs/doktoranti
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
archive/docs/doktoranti
  Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
  Конкурс за учебната 2011/2012
en/docs/doktoranti
  Съвременни тенденции в управлението на проекти
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
archive/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения”
en/docs/doktoranti
  Конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
archive/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
en/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
archive/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
  Въпросник за конкурсен изпит за докторант по специалност световно стопанство и мио „международен бизнес
  П р о г р а м а за провеждане на конкурсни изпити за кандидат докторанти към катедра „Икономика на недвижимата собственост” по специалност
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност Икономика и управление
en/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
archive/docs/doktoranti
  Общоикономически факултет
en/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология"
archive/docs/doktoranti
  Факултет "международна икономика и политика" катедра "международни икономически отношения и бизнес
  Програма за конкурсен изпит за докторанти по "Административно право и административен процес"
  Програма за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по специалност
en/docs/doktoranti
  „Икономика и управление (недвижима собственост)” – тематично направление „Маркетинг на недвижими имоти”; 05. 02. 18 „Икономика и управление
download/masovi-comunikacii/doktoranti
  Тема на дисертацията: "Аудиовизуални медийни услуги"
archive/docs/doktoranti
  Общоикономически факултет катедра “интелектуална собственост”
  Програма за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по специалност
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
archive/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения”
  Катедра “международни отношения”
download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/papka
  До председателя на научното жури, определено със заповед
archive/docs/doktoranti
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност Гражданско и семейно право Тема понятие и система на гражданското право а Предмет и система на гражданското право. Разграничаване от други клонове
  Катедра “статистика и иконометрия” п р о г р а м а
download/departamenti/romanistika-i-germanistika/doktoranti/kalin-vasilev
  Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи
archive/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност
directory docs doktoranti  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница