files/upload/obshtinski-savet/ZASEDANIE_34_29072014
  Докладна записка от инж. Надежда Петкова Зам кмет „Икономическо развитие и европейски фондове Относно
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_46_30062015
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_48_16092015
  Д о к л ад н а з а п и с к а от Надежда Петкова Зам кмет „иреф община град Добрич Относно: даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма
files/upload/obshtinski-savet/ZASEDANIE_34_29072014
  До общински съвет град добрич докладна записка
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_21_27062017
  Докладна записка от Росица Йорданова Зам кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_15_20122016
  Решение за даване на съгласие на "Автобусен транспорт" еоод, еик 124653046, град Добрич за ползване на банков кредит тип овърдрафт на стойност bgn 20 000,00
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_19_25042017
  Отчет за 2016 година на t ърговски дружества с дялово участие на Община град Добрич за сведение
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_30_30012018
  Решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на " Диагностично консултативен център- I добрич"
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_28_28112017
  Решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на Диагностично консултативен център I
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_7_26042016
  Докладна записка от Росица Йорданова Зам кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"
files/upload/obshtinski-savet/ZASEDANIE_41_27012015
  Отчет за 2014 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град
files/upload/obshtinski-savet/Zasedanie_28_28012014
  Отчет за 201 3 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_32_27032018
  До общински съвет град добрич докладна записка
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_9_28062016
  Докладна записка от Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич Относно: Даване съгласие
files/upload/obshtinski-savet/ZASEDANIE_39_25112014
  Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Приемане на
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_20_30052017
  До общински съвет град добрич д о к л а д н а з а п и с к а
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_28_28112017
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_33_24042018
  Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. Доклад на дипломиран експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2017 г
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_20_30052017
  Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за управление на общинското имущество от
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_13_25102016
  Докладна записка от иво пенчев председател на Общински съвет
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_6_29032016
  Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2016 година
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_28_28112017
  Доклад по проекта и в рамките на този период тя ще се използва за целите на проекта
files/upload/obshtinski-savet/ZASEDANIE_41_27012015
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
files/upload/obshtinski-savet/Zasedanie_28_28012014
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_17_28022017
  Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година уважаеми дами и господа общински съветници
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_15_20122016
  Докладна записка от Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_34_29052018
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
  Конкурс за управител на „цпз д-р П. Станчев Добрич еоод, еик 000851111 град Добрич
files/upload/obshtinski-savet/zasedanie_16_31012017
  До общински съвет град добрич д о к л ад н а з а п и с к а
directory files upload  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница