Bg/konkursi-proceduri/NNaumova
  Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „навигационен”
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-014-ad/GLuckanov
  Резюмета на трудовете на гл асистент д-р инж. Георги Кънчев Люцканов
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/18-11-Barudov
  Резюмета на трудовете и приносите в публикации на д-р инж. Емил Стефанов Барудов
Bg/konkursi-proceduri/Grozev
  Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-015-ad/6-01-prof-kat-31
  Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
Bg/konkursi-proceduri/Barudov
  Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
Bg/konkursi-proceduri/Kamelia
  Р е з ю м е т а н а н а у ч н и т е п у б л и к а ц и и на д-р Камелия Вунова – Нарлева
Bg/konkursi-proceduri/AMitkova
  На дисертационния труд
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
Bg/konkursi-proceduri/PKurkulijska
  Karklisiyska, P. Quasi-metric regularity обобщени са понятието „метрична регулярност”
Bg/konkursi-proceduri/NHPopov
  Резюмета на трудовете на гл ас д-р. Недю Хенрих Попов
Bg/konkursi-proceduri/Pravilnik-AD
  Конкурс за заемане на академична длъжност доцент / професор
Bg/konkursi-proceduri/arhiv-13-ad/GGrozev
  Резюмета на научните трудове
Bg/konkursi-proceduri/bliznaci
  Конкурс за заемане на академичната длъжност " д о ц е н т " по професионалното направление 5
Bg/konkursi-proceduri/Kamelia
  Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Bg/konkursi-proceduri/AMitkova
  На дисертационния труд
  На дисертационния труд: Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница
Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg
  Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
  Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”
directory konkursi-proceduri  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница