sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
  Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
  Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
sites/default/files/documents
  Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
sites/default/files/documents_corporate_managment
  Информация за преценяване на необходимостта от овос
sites/default/files/documents
  Ценово предложение до Район „Централен”
sites/default/files/documents/publichnapokana
  Адрес за кореспонденция
pk/sites/default/files/documents/315/323
  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
sites/default/files/documents/regulation
  Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
  Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
sites/default/files/documents/uslugiE_mail/geokartfond
  Списък на архивни планове на земеделски земи
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за периода 01. 01. 2011 г. 31. 12. 2011г
  Отчет за дейността на бма за периода 26. 04. 2012 г. – 14. 05. 2013 г
  За участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп, чрез изпращане на покана до определени лица
  Отчет за дейността на бма в периода 26. 05. 2015 г. 17. 05. 2016 г. Уважаеми дами и господа
  План за работа на бма през 2017 Г
sites/default/files/documents/publichnapokana
  1. „Консултантска агенция Аргус” оод с оферта рег. №99-138/21. 05. 2013 г на първо място
sites/default/files/documents
  Община Пловдив техническо предложение
  До Район “Централен” обр. №4 Община Пловдив ценово предложение
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
pk/sites/default/files/documents/530/532
  Приложение №1 техническа спецификация
sites/default/files/documentsapproval
  Цени на препоръчани пратки без предимство с „Известие за доставяне”- обратна разписка за международни препоръчани пратки „с предимство” и с „Известие за доставяне”
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
  Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 “помощ в дома” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 “помощ в дома” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  Ii образци на документи
  П у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а ц е н о в о, о б л а с т р у с е заповед № рд 11 038 от 12. 04. 2013г с. Ценово Във връзка с изпълнението на приетата от Общински съвет Ценово годишна програма
sites/default/files/documentsnews
  Комплекс "мурите бийч", черноморец среща на различни националности в международния младежки комплекс
sites/default/files/documents/regulation
  До министерскиЯ съвет на Република България д о к л а д от
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
pk/sites/default/files/documents/315/318
  За Обособена позиция №2
sites/default/files/documents
  П у б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а ц е н о в о, о б л а с т р у с е заповед № рд 11 038 от 12. 04. 2013г с. Ценово Във връзка с изпълнението на приетата от Общински съвет Ценово годишна програма
sites/default/files/documentsavailablepositions
  Конкурсната комисия, назначена със заповед № рд 09-447/13. 04. 2016 г на министъра на образованието и науката, реши
sites/default/files/documents
  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община ценово за
  Спецификация №1
sites/default/files/documents/Budjet
  Разпределение на бюджета на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 г лева
sites/default/files/documents
  На пасищата и мерите собственост на община Ценово
  До ”солар ентърпрайз” оод (Бенефициент- наименование)
pk/sites/default/files/documents/879/886
  По обособена позиция №2
sites/default/files/documents
  Образец №2 предложение за изпълнение на поръчката
directory sites default  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница