NormativnaBaza
  П р о г р а м а за развитието на туризма в община асеновград туристико–географско положение
media/Normativna osnova
  Закон за защита на класифицираната информация
files/Normativna baza/Naredbi
  Наредба №9 от 16 март 2001 Г. За качеството на водата, предназначена за питейно-битови
media/Normativna osnova
  Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
sopko/normativna/norm-baza-NAOA
  Сфери на дейност
files/Normativna baza/Naredbi
  Наредба №7 от 1 март 2005 Г. За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
media/Normativna osnova
  Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г относно Европейската съвест и тоталитаризма
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за защита на класифицираната информация
sopko/normativna/norm-baza-NAOA
  Методически пояснения
assets/normativna_baza
  Долуподписаният
normativna.uredba/iztochnici/schetovodni standarti/nacionalni
  Сс №38 нематериални активи
normativna.uredba/iztochnici/dany4ni
  Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили в сила от 01. 01. 2011 г. Обн. Дв бр. 98 от 14 Декември 2010г. Глава първа. Общи разпоредби предмет на закона
webfiles/menu/obshtinski_savet/normativna_baza/RESHENIA/mandat2015_2019/zasedanie23
  За развитие на дейността на „Вик оод гр. Силистра
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
webfiles/menu/obshtinski_savet/normativna_baza/programi
  Програма за управление на отпадъците 2017 2020 г. Съдържание I. Въведение 7
media/Normativna osnova
  Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г относно Европейската съвест и тоталитаризма
sopko/normativna/norm-baza-NAOA
  Критерии за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по научна специалност
normativna.uredba/iztochnici/dany4ni
  Закон за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
media/Normativna osnova
  Вътрешни правила за почетните отличия на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към дс и разузнавателните служби на бна
media/Normativna osnova/Zakoni
  Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
directory sopko normativna  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница