truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
  Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
  Акушерство, гинекология и андрология
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, ii-ри курс, англоезично обучение, учебна 2016/2017 година
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Програма " ветеринарна администрация"
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година
  Списък на студентите от ІV курс, които ще проведат клиничния си стаж в клиниката на вмф
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  Утвърждавам: декан
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Летния семестър на учебната 2016 2017
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІV курс в клиника на вмф за зимен семестър на учебната 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Ветеринарномедицински факултет специалност ветеринарна медицина трети
  Утвърждавам: декан
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина іi-ри курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  Дежурства на студентите от V курс вмф зимен семестър през учебната 2017/2018 Г
  Ветеринарна медицина” в биобазата към клинико диагностичен блок за зимен семестър на учебната 2018/2019 Г
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Лекции VI семестър Тема Заболявяния на сърдечно-съдовата система. Тема Заболявания на дихателната система
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Ветеринарномедицински курс ІІІ учебна година 2017/ 2018
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Заповед №42 Стара Загора/14. 09. 2018 год
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, iii-ти курс, англоезично обучение, учебна 2017/2018 година
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Защита на преддипломен стаж курс VІ 25. 10. 2016 г от 13. 00 часа учебна година 2016/2017 в библиотеката на катедра „Вътрешни болести”
directory truni6 wp-content  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница