Дирекция „международно сътрудничество и международни организации”Дата11.01.2018
Размер96.43 Kb.


БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТАДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ”


 • Надежден партньор за осъществяване на бизнес с партньори от цял свят чрез широката си мрежа за сътрудничество. БТПП има подписани общо 170 споразумения за сътрудничество с Палати от цял свят, работещи на национално и регионално ниво:

  • 56 Африка

  • 36 Азия

  • 13 Южна Америка

  • 14 Океания

  • 31 Европа

 • Голям опит в организация на бизнес делегации в чужбина и редовен домакин на бизнес срещи и форуми в България;

 • Редовни срещи с представители на сродни организации, посланици и търговски представители, акредитирани в България;

 • Постоянен контакт с чуждестранни фирми – подпомагане при търсенето на подходящи български партньори, фирмени запитвания, информация за определен сектор и др.

 • Активно участие в дейността на международните организации, в които БТПП членува

 • Подпомагане на дейността на Смесените палати, в които БТПП участва


ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ МСМО, БТПП ЗА 2009 г.
Дейността на дирекция "МСМО" през 2009г. се ръководи от следните приоритети:

 • Международни организации”

Активно участие в работните групи на международните организации с цел усъвършенстване на законодателната рамка и практика, и създаване на контакти с международните партньори.

 • Външно-икономическо сътрудничество”

 • Подпомагане развиването на икономическите връзки със страните-членки на ЕС и извън Европейския Съюз

 • Подпомагане за повишаване на конкурентоспособността на българските продукти чрез организиране участието на българските фирми в изложения и делегации в чужбина

 • Организиране на бизнес форуми и презентации


1. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  1. Асоциация на европейските търговски палатиЕВРОПАЛАТИсъбитие / дейност

период

мястоКонгрес на Европалати

13-14 май

ПрагаСреща на ТПП от Европалати с членовете на ЕП

14 октомври

БрюкселСреща на борда на Европалати

15 октомври

Брюксел
  • През 2009г. продължава доброто сътрудничеството между БТПП и ЕВРОПАЛАТИ на база общите цели на двете организации. Като най-голяма организация на бизнеса в Европа (в която членуват над 2000 национални и регионални палати, който обединяват на 19 млн. предприятия) ЕВРОПАЛАТИ се явява важен инструмент за въздействие и защита на интересите на предприемачите на ниво ЕС.

  • По линия на дейността в рамките на органите на ЕВРОПАЛАТИ основна тема през 2009 г. е положението на фирмите в условията на световната финансова и икономическа криза и мерки, които предприемат правителствата за смекчаване на последиците от кризата.

  • ЕВРОПАЛАТИ организираха среща на ТПП с новоизбраните членове на Европейския парламент на 14 октомври 2009 год. в Европейския парламент в Брюксел.

Срещата се проведе в следните рамки:

- 90-минутен дебат между 300 представители на ТПП с представители и лидери от 5 основни политически групи в ЕП- ПЕС (Mrs. Edit Herczog), ЕНП (Mr.Gunnar Hökmark),Либералите (Mr.Wolf KLINZ), Зелените (Mr. Philippe Lamberts) и Консерваторите (Mr. Giles Chichester).

- прием, по време на който всяка национална ТПП представи на свой щанд информационни и рекламни материали, своята мрежа, традиционни храни и напитки.

Българската търговско-промишлена палата участва с информационен щанд по време на приема на ТПП с евродепутатите в Европарламента, на която бяха представени и български вина. БТПП участва в срещата с делегация, включваща представители на строителния сектор, металургията, хранително-вкусовата промишленост и туризма. Сред основните разисквани теми бяха: европейското законодателство в областта на свободната търговия и бариерите които съществуват пред нея; бъдещето на приетият вече Лисабонски договор и предизвикателствата, които предстоят пред бизнеса; трудовият пазар; бизнеса с трети страни; иновациите и енергетиката.

Предстои приемането на т.нар Европейски иновационен акт през пролетта на 2010г., който ще има пряко отношение за повишаването на научните изследвания, развитието на предприемачеството и създаването на нови работни места. В този контекст материалните, човешки и финансови ресурси са конкурентноспособно предимство за успеха и растежа на компаниите.


  • На 15 Октомври в Брюксел се проведе Среща на Борда на ЕВРОПАЛАТИ, както и избор на нов председател и заместник-председатели на организацията.


1.2. Асоциация на Балканските палати - АВС

 • БТПП продължава участието си в дейностите, провеждани в рамките на Асоциацията на Балканските палати и съвместния проект АВС – DIHK.

 • Най-значимото събитие през 2009 г., организирано от БТПП бе организирането на АВС Международна конференция по инфраструктурата на 10 Ноември в София. В конференцията взеха участие около 150 души, сред които представители на българския бизнес, фирми от страните на АВС, немски компании и представители на партньорски организации на БТПП от АВС страните.

 • БТПП е взела участие в две общи събрания на АВС в Тирана – март и ноември. Темите, дискутирани на двете събития са свързани с финансовата криза и влиянието й на Балканите, инвестиционният климат и енергийната политика в региона
 • По линия на съвместния проект АВС – DIHK са се провели следните събития с участието на експерти на БТПП и партньорските организации от страните членки на АВС:

 1. Среща на координаторите, София, 1-4 февруари

 2. Брошура за услугите, предоставяни от ТПП на Македония, февруари

 3. Общо събрание АВС, Тирана, 12 март

 4. Семинар Определяне произхода на стоките /металообработване и машиностроене/ при търговия с ЦЕФТА, Сърбия, БиХ, май

 5. Препечатка на брошурата за преминаване на границите на Балканите, БТПП, май

 6. Среща на три от работните групи на АВС, Гърция, юни, Summer school – Crete

 7. Семинар за техническите изисквания в строителния сектор на ЕС, Будва, 23-27 септември

 8. Участие с общ АВС щанд на Адриатския панаир за инжинеринг, 23-27 септември

 9. Координационна среща на Проект ABC-DIHK, Bonn, Germany, 23-24.09

 10. Втора среща на координаторите на проекта, Анталия, Октомври

 11. Кооперационни срещи за фирми, Франкфурт, октомври

 12. Конференция по инфраструктура и регионално сътрудничество на Балканите, София, 10 ноември

 13. Годишно общо събрание на АВС, Тирана, ноември

БТПП даде допълнителен принос в това, като през цялата година осигури безплатно ползване на офисите в сградата на Палатата на ул. "Искър" № 9.Изводи:

  • В рамките на АВС през 2009 г. са обсъдени основните инструменти за подпомагане на бизнеса и са определени следните теми от общ интерес за палатите и фирмите на Балканите: борба с финансовата криза, енергийната политика в региона, подобряване средата за инвестиции и търговия, сътрудничество между МСП и инфраструктурните проекти в региона.1.4. Смесени съвети

1.4.1. Българо-японски икономически съвет (БЯИС)


 • Проведени 3 срещи на клубния съвет на БЯИС;

 • Проведени срещи с представители на японските организации ДЖЕТРО, ДЖАЙКА и посолство на Япония в София. Основните теми, обсъждани на тях са свързани със: сътрудничество Япония – България за изграждане на контейнерни терминали на пристанища Бургас и Варна; инвестиционни проекти за енергия от възобновяеми източници; отбелязване 50 годишнината от възстановяване на дипломатическите и търговски отношения между двете страни през 2009 год.

 • Поддържане на актуална информация за отношенията с Япония, както и за връзките между ЕС-Япония.

 • Възможности, предлагани в нашата страна на японски партньори.
 • На 29 септември беше проведена среща с японска бизнес делегация.
1.4.2. Българо-американски търговско-икономически съвет


Проведени са заседания на Управителния съвет и събития, съгласно програмата на съвета за поддържане на двустранните българо-американски отношения. Редовно участие в мероприятията на Американската търговска камара в България.

 • Общо събрание на членовете на БАТИС.

 • Редовни съвещания на членовете на УС на БАТИС.

 • Бизнес делегация от Кливланд, САЩ-17 ноември 2009г., проведена презентация и срещи в сградата на БТПП, по случай посещението на кмета на гр. Кливланд в София1.4.3. Българо-испански бизнес съвет


 • Организирана кръгла маса на тема: Финансовата криза и испанските инвестиции в България, проведена в сградата на БТПП на 25.02.2009г.

 • Съвместни събития и срещи с испански партньори и Посолството на Кралство Испания в София

 • Бяха проведени и редица двустранни срещи в България с бизнесмени и представители на организации от Испания. Основните теми на тези срещи са свързани с възможностите за правене на бизнес в България, условия за инвестиции и съдействие от страна на БИБС и БТПП.

1.4.4. Асоциация на българо-арабските камари към БТПП


 • Асоциацията включва: Българо-либийски търговско-икономически съвет; Българо-иракски бизнес клуб; Българо-йорданска камара за икономическо сътрудничество и Българо-ливански бизнес клуб.

 • През 2009 г са проведени 2 срещи на ръководителите на отделните палати, клубове и съвети, включени в асоциацията. Темите на срещите обхващаха: съвместно сътрудничество с партньори от съответната страна и бъдещи съвместни събития.

 • Организирана посещение на българска бизнес делегация в Дубай и Абу Даби, ОАЕ в периода 20-26 ноември 2009 г.

1.4.5. Българо-словенски бизнес съвет


● Учреден през 2006 г. През 2009 г. съветът няма проведени заседания.

● На 19 май 2009г. е организиран Българо-словенски бизнес форум в НДК и учредяване на Българо-словенска ТПП.● Среща с посланик на Словения, 13.10.09
Изводи:

  • Обобщението на темите, разисквани при срещи на различните смесени организации към БТПП показва интерес към съвместна дейност между български и чуждестранни компании, общи събития и размяна на полезна бизнес информация.


2. СРЕЩИ

2.1. Срещи със сродни организации, представители на бизнеса


Бизнес центърът е организирал пред 2009г. /до месец ноември/ общо 19 срещи с представители на сродни международни и български организации– палати, асоциации, съюзи от цял свят. Основни въпроси, повдигнати при проведените срещи касаят бъдещи договорености, свързани с организиране на съвместни мероприятия и обмен на актуална икономическа информация.

2.2. Срещи с посланици и търговски представители


С цел поддържане на добрите отношения с дипломатическите представителства на много страни в България, улесняване обмена на важна за фирмите членове на БТПП информация и организиране на многобройни съвместни събития през 2009 г. /до месец ноември/ са проведени 53 срещи с посланици и търговски представители на чужди страни . Най-често те са инициирани по повод предстоящи съвместни събития. При тези срещи БТПП предоставя информация за своята дейност, предлагани услуги и възможности за реализиране на съвместни идеи с чуждестранни партньори.

2.3. Срещи с чуждестранни фирми


Бизнес центърът отговаря на множество запитвания на чуждестранни фирми за потенциални партньори в България, както и за конкретната нормативна база и икономическа ситуация в определен сектор в страната. Заедно с подаването на тази информация по електронен път, по телефон и факс се провеждат и срещи с чуждестранни фирми. През 2009 г. техният брой е 15 – от различни страни и сектори.


3. БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИИ и ФОРУМИ


Дирекцията е организирала общо 15 бизнес делегации и форуми в страната и чужбина. (Българските участници в тях наброяват 332, а чуждестранните са 374. През 2009 г. са осъществени 3 български бизнес делегации в чужбина, придружаващи представители на правителството на страната при официални посещения и 3 организирани от БТПП и нейни партньори в чужбина .Останалите 9 бизнес делегации и форуми са проведени в България.

Изводи:

 • В рамките на проведените форуми по време на бизнес делегациите в страна и чужбина се забелязва интерес за бизнес сътрудничество между български фирми и фирми от страните от Европа, Балканите и Средна Азия, както и Китай, Южна Корея и Австралия. Фирмите, участвали във форумите имаха разностранни интереси, специфични за всяка страна партньор.4. СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ и ПРЕЗЕНТАЦИИ


В потвърждение на приоритетите на БТПП за обучение на българските предприемачи и подпомагане повишаването на тяхната конкурентноспособност Дирекция „МСМО” е организирала общо 9 семинари, конференции и презентации през 2009 г.

Изводи:

 • Темите на проведените семинари и конференции са избрани в резултат проучване първоначалните интереси на фирмите, членове на БТПП. Забелязва се конкретен интерес в областите: инфраструктура, възобновяеми енергийни източници, консултации, международно иновационно сътрудничество, обществени поръчки, информационни технологии и транспорт.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница