Директорите на столичните начални, основни и средни общообразователни училищаДата26.09.2018
Размер29.49 Kb.
Изх. №9137-52/21.01.2014 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ
НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ И
СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ
УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата процедура по приема на ученици в първи клас за учебната 2014/2015 година, Ви напомням: • Съгласно разпоредбите на чл. 35 (1) от ППЗНП в първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това;

 • В съответствие с чл. 36 на ППЗНП децата постъпват в първи клас на държавните, общинските и частните училища по молба на родителите или настойниците им. Училището се избира от родителите или настойниците;

 • При определяне броя на учениците и за успешното реализиране на целодневната организация на учебно-възпитателния процес, директорите стриктно следва да спазват разпоредбите на чл. 3 (1) и (2) от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за максималния брой съгласно приложението /22 ученика/, но с не повече от 10 на сто или не повече от 24 ученици в паралелка;

 • В случай, че постъпилите молби за записване на първокласници са повече от капацитета на материалната база, редът и условията за прием се определят със заповед на директора на училището в съответствие с решението на Педагогическия съвет на училището, който като специализиран орган за разрешаване и разглеждане на основни педагогически въпроси има правомощия да определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

За подобряване организацията на дейността по записване на учениците в първи клас, както и преодоляване на възникнали проблеми и практически неудобства за родителите и столичните училища, в изпълнение на писмо с изх. №9105-36/09.02.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката, РИО, София-град препоръчва:

 1. В срок до 16.04.2014 г., на основание чл.150, ал.1, т.6 от ППЗНП, Педагогическият съвет на училището да определи реда за приемане на учениците в първи клас, в това число график на дейностите по приема, необходимите документи, срокове и критерии за класиране на кандидатите. При определяне на критериите за прием следва да се съблюдават интересите на децата и действащата нормативна уредба.

 2. В срок до 17.04.2014 г., в изпълнение на решението на Педагогическия съвет и на основание чл.147, ал.1 т.1 и т.9 от ППЗНП, директорът със заповед да обективизира реда за приемане на ученици, определен от Педагогическия съвет.

 3. В срок до 30.05.2014 г. училищата да приемат молби (заявления) за записване на първокласници с приложените необходими документи.

 4. На 03.06.2014 г. в 17.00 часа да се обявят списъците с класираните ученици.

 5. С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици да се извърши на 04.06.2014 г. и 05.06.2014 г. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство. До 04 юни училищата не следва да приемат удостоверения за завършена подготвителна група.

 6. Свободните след първото класиране места да се обявят на 06.06.2014 г. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. Близнаци могат да се приемат над посочения за максимален брой ученици.

 7. Попълването на свободните места да бъде извършено на 09.06.2014 г. и 10.06.2014 г.

 8. На 11.06.2014 г. да се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2014 г.

 9. Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записване в първи клас, да бъде широко оповестена непосредствено след издаване заповедта на директора чрез поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището, както и по друг подходящ начин.

Успешното реализиране на дейностите по приемането и записването на учениците за първи клас е знак за професионализъм, който обществото високо ще оцени.

Нека вратите на училището бъдат широко отворени за нашите деца, които с обич и доверие да ги прекрачат в първия учебен ден.ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ-ГРАД

Каталог: userfiles
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница