Джон Бейнс науката за любовтастраница10/17
Дата14.01.2018
Размер3.33 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

фигура 55. ДУХОВНО НИВО

4. МЕНТАЛНО НИВО

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНО НИВО

2. ЕМОЦИОНАЛНО НИВО

1. СЕКСУАЛНО НИВО

СПИРАЛАТА НА ЛЮБОВТА
Какво става, ако жена на първо ниво се свърже с мъж на трето ниво? В този пример ситуацията се стреми към постигане на устойчиво състояние на нивото на мъжа, въпреки че в някои случаи двойката може да намери някаква „златна среда".

На всяко ниво в любовната спирала се срещат сексуални, емоционални и интелектуални индивиди. Положението в спиралата не показва дали индивидът е добър или лош, защото сексуалният индивид на първо ниво може да е добър въпреки своя инстинктивен център на притегляне, докато някой интелектуален индивид, примерно на трето ниво, може да е перверзен. Културното възпитание на индивида в смисъл на познания, а не морал, не оказва влияние върху дали той е добър или лош. Перверзните индивиди може да са както много невежи, така и висококултурни, защото познанието само по себе си не е конкретно, а неутрално.

Същото положение се наблюдава в любовната спирала. Сама по себе си тя е неутрална, но хората стоят на различни еротични нива с по-висока или по-ниска вибрационна честота, която принуждава индивида да реагира според вътрешното си развитие.

Неутралността на спиралата изчезва на четвърто ниво, тъй като за да притежава съзнание, индивидът трябва преди всичко да си служи със законите на универсалната хармония, които по същността си не позволяват никакво перверзно или злонамерено действие.

Спиралата разкрива тайната на любовта. Тя обяснява защо всички видове любов са равностойни от енергийна гледна точка - те се задвижват от една-единствена енергия, но се проявяват на различни вибрационни нива. Всеки вид любов, включително братската, алтруистичната, християнската и майчината, е в основата си еротична любов, защото във всички случаи Ерос е задвижващата сила и принуждава индивида да действа в определена равнина на проява на любовта. Може да се твърди, че няма човешко творение, което да не е плод на любовта, дори най-разрушителните действия са вдъхновени от тази сила, макар в този конкретен пример проявата й да е опорочена. Любовта е силата на живота. Тя е енергията, която поддържа метаболичните и клетъчните процеси- тя е тази, която внася ред в законите на цялата Вселена. Танатос - силата, която разрушава, за да . създава нови форми на живот, не е нищо друго освен обратната страна на Ерос.
фигура 6СТЕПЕНИ НА СПИРАЛАТА НА ЛЮБОВТА
Посредственият мъж обича жената със „същата любов" като индивида, притежаващ висши човешки способности. Неговата еротична енергия протича към по-ниски нива само защото му липсват висши качества. Това обяснява защо една и съща енергия подтиква крадеца към кражба, развратника към разврат и Леонардо да Винчи към върховете на науката, духа и изкуството. Единствената разлика е в това, че да Винчи използва зараждащата сила на Ерос, за да се изкачи по спиралата. Той извършва сублимиране, което му позволява да създава деца, но не деца от плът, а творения на ума.

Творческата или еротичната енергия не е секс, а е зараждащата сила, която придава сексуалност на индивида. Тя е още един елемент от съзвучието, което съставлява физическия живот и всички негови биологични и психологични процеси - емоция, мисъл, интелигентност, дух, душа и съзнателност. Част от тази пораждаща сила не зависи от волята на отделния човек и представлява това, което поддържа живота, но друга значителна част протича по канали, управлявани от индивида според неговото човешко качество. Тази сила издига или принизява индивида в зависимост от действията му.


Следователно любовта е всички тези неща:
1. Първична енергия и съзидателна сила

2. Вид отношение между двама

3. Вид отношение с околната среда

4. Потребност на колективното несъзнавано на човечеството

5. Конкретна ситуация, в която индивидът е поставен по отношение на еротичната спирала.
Що се отнася до отношението на влюбената двойка, съществуват три възможни ситуации.
1. Равновесие

2. Неравновесие

3. Смущения
Тези точки се отнасят до количеството и качеството на потока енергия в човешките същества по време на половия акт, който не зависи аг посочените нива на любов и поради това поражда различни възможности за еротично общуване на двойката.

Истинската любов е цялостно общуване между лица от срещуположни полове, които чрез тази връзка образуват андрогенно същество, и което се допълват взаимно, но всеки запазва самоличността и способността си за самореализация. Емоциите, инстинктите, мислите и състоянията на съзнателност, породени от този съюз, не са любов, а деца на любовта.

Това разкрива загадката на истинската любов: любовта не е сливане на двамата партньори в едно същество, а тяхно допълване, за да се образува трети индивид - андрогенно същество, тайнствено дете, в което двойката се слива, като всеки от двамата запазва индивидуалността си. За да успее, двойката трябва да постигне съвършено общуване в сексуалната, инстинктивната, емоционалната и интелектуалната сфера. Сексуалното общуване не означава само коитус, защото ако беше така, всеки, които е неспособен за коитус, би изпитал липсата на тази връзка. Сексът протича на енергийно, както и на физическо ниво чрез половите органи.

Двойка, която постигне висша реализация, управлява съзидателната сила, като постоянно се обновява и по този начин избягва магнитна стагнация. Собствената й магнитна енергия се обновява при пропорционалното и хармонично обединяване в половия акт, който може да се проявява физически или енергийно. Този балансиран тип връзка е представен символично на диаграма 7, която показва пропорционалното протичане на еротична енергия чрез секса, сърцето и интелекта, като се постига пълен контакт. По всеки от тези канали протича една трета от общия поток еротична енергия.

На фиг. 8 е показано неравновесното положение, причинено от непропорционален съюз, където по-голямото количество еротична енергия протича през половите органи за сметка на емоционалната и интелектуалната чувствителност.

От горните обяснения става ясно, че съществуват два типа сексуалност: едната е органична или физиологична, а другата -„невидима" или вътрешна, чиято истинска природа е магнитна и е свързана с протичането на човешкия Ерос в индивида.


фигура 7БАЛАНСИРАН ИЛИ ХАРМОНИЧЕН КОИТУС

фигура 8НЕБАЛАНСИРАН ИЛИ НЕХАРМОНИЧЕН КОИТУС
Половият акт, описан подробно в много учебници, винаги следва една и съща физиологична механика. Всички хора имат сходни реакции към външната страна на секса. Достатъчен е най-прост физически преглед, за да разберем дали даден човек е мъж или жена. При магнитната или вътрешната сексуалност обаче настъпва нещо съвсем различно, тъй като индивид от мъжки пол може да има женски магнетизъм или обратното, в зависимост от вибрацията, която индивидът придава на своето магнитно поле.

Качеството на органичния полов акт се измерва с простото удоволствие от коитуса според неговите психологични характеристики, продължителност и едновременното настъпване и сила на оргазма. Съществува обаче друг неизвестен полов акт, който свързва физическия коитус със „магнитното общуване". Тъкмо от този цялостен акт се извлича истинската еротична реализация. В противен случай изпитваме само моментно удоволствие, последвано от вътрешна празнота или тъга - ясен признак, че не е имало магнитен съюз. Магнитният коитус в по-висшата си модалност е възможен само за малцина, защото културното наследство на човечеството не приема продукта на известен тип познание. Така както съществуват характеристики, свързани с физическата сексуалност, като големината на пениса и способността му за ерекция при определени стимули, има и условия, отнасящи се до магнитната сексуалност. Трябва да не забравяме, че половите органи са постоянни, тоест те са неизменна част от нашата анатомия и са биологично унаследени. Магнитната сексуалност не се унаследява като качество- тя съществува само при човек, намиращ се на първично ниво и донякъде прилича на така наречения животински магнетизъм. В себе си индивидът притежава човешки Ерос в неразвит или ларвен стадий, способен единствено на животински реакции. Може да кажем, че в това състояние съществува „потенциален магнитен секс"- невидим пенис или вагина, които са недоразвити като при децата. Ето защо индивид, който няма развита магнитна сексуалност, преувеличава значението на физическата, като набляга на гениталиите и напразно се мъчи да намери цялостна реализация в любовта чрез секс на чисто животинско равнище. Гениталиите всъщност са животински. Магнитната сексуалност на висше ниво е „човешко-духовна".

Тъкмо този въпрос ни довежда направо до въпроса за „сексуалния грях". Всъщност той е свързан единствено с физическото общуване без по-висше магнитно присъствие. При чисто физическия коитус също има силни магнитни потоци, но те са с ниска вибрация, като при животните. Високоразвитият „магнитен секс" е съвсем различен и е свързан с магнетизма, получен от но-високо състояние на съзнателност на индивида, което е чисто, незамърсено и с по-висока вибрация. Тази сила е ясно поляризирана. Половата й принадлежност е точно определена - тя е изцяло мъжка или съвършено женска. Тази енергия е тайната на първоначалното привличане между двата пола. Когато говорим за „сексапил", имаме предвид наличието на значителна магнитна сила, която обаче не е непременно по-висша от гледна точка на съзнателността.

Магнитната сексуалност поражда редица любопитни проблеми, които ще обсъдим по-нататък. За момента може да резюмираме горните обяснения така:


1. Съществува както физическа, така и магнитна, „вътрешна" сексуалност.

2. Магнитната сексуалност, която не се създава, е несъзнателна и има инфантилен, първичен характер. Тя е неясно определена и е с ниско вибрационно качество.

3 Цялостната сексуалност се състои от органичен секс и напълно изграден и развит магнитен секс.
Можем да представим схематично нарушената любовна връзка, където еротичният поток протича по неправилни канали и предизвиква редица смущения, като например анализираните по-горе случаи на истерия. На фиг. У е показано как емоционалният център „изсмуква" цялата еротична енергия, свързана със секса и я използва за собственото си стимулиране. Това може да стане по време на половия акт или независимо от него. При коитуса физическата сексуалност следва нормалния си ход, но ако магнитната сексуалност е нарушена, тя прескача нормалните канали и достига оргазъм чрез сърцето. Това причинява загуба на мъжките качества на мъжа и на женските качества на жената, защото необходимото съотношение на енергията е нарушено. Всеки притежава магнитна сексуалност, но само тези, които са се изградили херметически, достигат пълна зрялост, издигане и развитие. Това е тайната на истинската мъжественост- - магнитен секс, наситен със съзнателна енергия, получена чрез по-висока еволюция. В това се крие и истинската женственост.

Голям брой перверзни на либидото са всъщност заболявания с магнитно-сексуален характер и могат да навредят на онези, които влизат в досег с тях, защото магнетизмът се излъчва и прониква в другите.


фигура 9НАРУШЕНА СЕКСУАЛНОСТ

МАГНИТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА
Всички хора притежават магнитна сексуалност, макар и в първична и необработена форма. Истинският „магнитен коитус" е цялостен полов акт, осъществен чрез физически и магнитен обмен. Тези, които нямат необходимото познание, могат да постигнат единствено първичен „магнитен контакт" между половете. Този тип „първичен магнитен коитус" е само имитация и карикатура на истинския магнитен съюз.

Първичният магнитен коитус притежава известно сходство с цялостния съюз. И в двата случая може да има магнитен сексуален контакт, като мъжът и жената не знаят това, без какъвто и да е физически контакт. Много хора общуват сексуално само чрез телесна близост.

Жената изпитва постоянна нужда от магнетизма на мъжа, докато той се нуждае от нея физически. От магнетична гледна точка, жената получава, а мъжът дава. За мнозина е трудно да разберат значението на думата „вамп", отнасящо се до чувствена жена, пристрастена към флирта. Тя действително изсмуква мъжкият магнетизъм, той я поддържа и подмладява. Мъжете, които й се възхищават, не съзнават, че тя отнема част от собствения им магнитен заряд.

Не всички магнитни обмени са от вампиричен тип. Магнитният обмен е нормален и настъпва дори при двама души от един и същ пол, макар и не винаги на сексуално ниво. Двама мъже, които се ръкуват, срещат или прекарват известно време заедно, разменят магнетизъм с еднаква полярност. В този случай няма сексуален обмен- явлението прилича на вече споменатия пример със застоялата вода, но в случая то противодейства на загниването. Чрез този обмен на магнетизъм с еднаква полярност „застоялата вода" се задвижва и, така да се каже, се „насища с кислород", като самият магнетизъм се обновява при условие, че между двамата съществува приятелство и че са хора със здрава, уравновесена душевност, без отрицателни магнитни заряди.

Жената изпитва постоянна потребност от мъжкия магнетизъм и тази нужда е подчинена на закона на живота в херметически смисъл, тъй като „животът" е сблъсък на две магнитни сили с различна полярност. Жена, чийто магнетизъм е пасивен или женски, получава активната сила на мъжа, която на свой ред поражда нова енергия, щом срещне женска полярност. Мъжът задоволява потребността си от пасивната женска сила единствено чрез физически контакт с жената, защото за разлика от нея той може да поглъща пряко, чрез физическа близост, съвсем малко магнетизъм.

Ще споменем мимоходом, че ако мъжът използва презерватив, половият контакт за него е само мастурбация от магнитна гледна точка, защото по този начин не получава никакъв магнетизъм. Същото не важи за жената, тъй като тя, както вече казахме, не се нуждае непременно от физически контакт, за да поглъща магнетизъм. Тя може да го приема чрез осмоза или тясна близост. В рискови ситуации обаче това не трябва да бъде причина да не използваме презерватив.

Вредата, причинена от мастурбацията, не се крие само в създаването на „магнитни демони", но и в отделянето на голямо количество магнетизъм, който е невъзстановим. Резултатът е противоположен на този при нормалния коитус, с който се постига равновесие. Онанизмът причинява голяма загуба на магнитна енергия, което засилва опасността от някои тежки болести поради отслабване на жизнените сили.

При онези групи жени, които по една или друга причина са лишени от мъжка компания, се наблюдават много заболявания, защото жените се нуждаят редовно от мъжкия магнетизъм. Тъй като женската природа е насочена към приемане, а не излъчване, когато жените само споделят магнетизма си без да има обмен, настъпват всевъзможни невротични и хистерични заболявания. Техният магнетизъм няма активен или положителен стимул и поради това се натрупва и „застоява". Не достига необходимият за него кислород (мъжкият магнетизъм). Поради тази липса малки или големи групи жени, изолирани от мъже, проявяват силно съперничество помежду си, което присъства скрито, дори когато са добри приятелки и взаимно се уважават. Този несъзнателен антагонизъм обикновено е толкова силен, че е трудно да се запази съгласие и сплотеност, и често възникват ожесточени спорове. За разлика от жените, в мъжките групи, като приемем нормалните изключения, преобладава другарство, взаимна помощ и стимулиращо съперничество. Изразът, според който жената е „ябълка на раздора", погрешно се тълкува като съперничество между мъже заради жена, докато всъщност проблемът е свързан с магнетизма. Ако има магнитен глад - нещо, което настъпва в група жени, живеещи заедно, се получава нервно неравновесие и те несъзнателно започват да подражават на мъжете. На повърхността излиза техният двайсет и пет процентов мъжки фактор и те стават много агресивни. Обратно, мъжките групи обикновено разменят неприлични разкази за действителни или измислени сексуални приключения и така с въображението си заместват физическата потребност от жена. Едно любопитно явление настъпва под въздействието на алкохола. Той стимулира онази част от другия пол, която всички носим в себе си. Когато жените пият прекомерно, те стават необикновено агресивни (мъжка характеристика), а мъжете - учудващо сантиментални (женска характеристика) и често плачат.

Интересно е да отбележим какво става с единствения мъж в група жени. Във всекидневните си отношения с тях той изпитва постепенно отслабване на психологичната си мъжественост или магнитната си сексуалност и постепенно придобива женски черти, става нерешителен, слаб и колеблив. Ако тази ситуация продължи дълго, резултатът е толкова силен, че настъпва импотентност. В този случай мъжът се превръща в единствен източник на мъжки магнетизъм за групата жени, които поради присъщата си потребност от положителния полюс поглъщат неговата магнитна сила и го оставят празен и изтощен.

Този пример важи с още по-голяма сила в семейство, където жена с доминиращ характер има прекомерна власт върху съпруга и синовете си. Проблемът възниква почти неусетно, ако мъжът е стеснителен и неуверен, а жената има силен, властен характер. Тя постепенно поглъща неговия магнетизъм, а той става все по-женствен и покорен. От друга страна, съпругата придобива мъжки черти, става строга и деспотична, защото магнитната сила, която извлича от мъжа, смущава и разстройва психиката й.

Същото се случва със синовете на такава майка. Ако по някаква причина те не са достатъчно устойчиви, у тях ще се изградят женски характеристики и е възможно да възникнат сексуални отклонения. Тази ситуация става далеч по-сериозна, когато липсва бащата, майката е вдовица или разведена и върху нея пада цялата тежест и грижите за семейството, особено ако тя самата има властен характер.

Вярно е, че има и други проблеми, например Едиповият и кастрационният комплекс, които могат да причинят загуба на мъжки качества у мъжа по други пътища и да станат причина той да възприеме пасивна женска роля, като така постепенно загуби активния си магнетизъм.

Когато в брака съществува равновесие, посочените смущения не възникват, а вероятността двойката и децата да се развиват хармонично е много по-голяма.

Жената зависи от магнетизма на мъжа, а той - от това да я притежава сексуално. Женският пол има дълбока потребност от активен магнетизъм. Мъжът изпитва силен физиологичен подтик да притежава жената, като по този начин освобождава силата на човешкия Ерос, натрупана в него. Когато тази енергия бъде потискана и трупана дълго време, тя може да прелее и да се прояви в извращение на емоциите и въображението или чрез отклоненията, характерни за садомазохизма. За жената е много по-лесно да запази целомъдрието си, защото тя непрекъснато получава задоволство от своя тип магнитен секс, стимулиран от силите, които извлича от заобикалящите я мъже. Същото нещо обаче не се наблюдава при мъжа, който е неспособен да поглъща съществени количества магнетизъм без действителен физически контакт. Въздържането е лишение, което мъжът трудно понася, защото еротичното налягане постепенно се натрупва и достига равнище, което може да засегне нервното и хормоналното равновесие.

Жената подсъзнателно знае тези явления - в тях се крие истинската причина за женското кокетство. Тя се стреми да бъде колкото може по-привлекателна, като използва най-съблазнителните дрехи, грим и украшения, но не за да търси съпруг или мъж - истинската й цел е „лов" за магнетизъм. Желанието да буди възхищение е не само средство да поддържа самочувствието си, но и подсъзнателен стремеж да поглъща мъжкия магнетизъм, който получава, когато стане център на внимание и възхищение от страна на мъжете.

Има „вампове", които прелъстяват мъжете с единствената цел да изсмукват техния магнетизъм. В някои случаи те съвсем ясно изцеждат и унищожават мъжа емоционално и психически. Нещо по-лошо - щом жената-вамп види, че мъжът е безжизнен и изпразнен, тя веднага го напуска, защото той вече не я интересува. Трябва да се подчертае, че копнежът на жената за магнетизъм действа на практика според вътрешните й качества като човешко същество. Ако е издигната като човек, тя никога няма да бъде „унищожи-тел на мъже". Обратно - ако е амбициозна, безскрупулна, меркантилна, ако й липсват висши женски качества и е физически привлекателна, тя може лесно да се превърне в „човекоядка". С това поведение тя си нанася огромна вреда. Ако основната цел във връзката й с мъжа е да отнеме магнетизма и портфейла му, тя принизява женския архетип, божествената пораждаща сила на природата. Като естествен резултат от това поведение, а не като наказание заради него, тя рано или късно трябва да плати за алчността си. Този тип жена „губи душата си". Тя трябва да се задоволи с лош заместител на душата, съставен от откъслечни, слепени и опетнени остатъци от силите, които е погълнала. Тук стигаме до необходимостта да обясним тайната на женската душа, което ще сторим на следващите страници.

В сферата на магнитните отношения между мъжа и жената трябва да разгледаме магнитните полярности и влиянието им, като анализираме инстинктивните, психичните и мозъчните полярности. Мъжките и женските качества се изразяват различно в органите на всеки пол. Мозъкът, например, при жените е активен и с мъжки характеристики, докато при мъжете е пасивен, с женски характеристики. Освен това, жените са женствени в сексуално инстинктивен смисъл, но клиторът е с мъжка полярност. Мъжете са мъжествени в сексуален смисъл, но простатата има женска полярност. Както при мъжа, така и при жената сърцето е андрогенно - то притежава качествата на двата пола или двете полярности.

Този ключ към загадките на взаимоотношенията на двойката ни разкрива защо мъжът разчита интелектуално на жената. Мозъкът е матрицата на мъжа и той остава интелектуално стерилен, докато не бъде психично оплоден от жената. Може би това е една от причините, подтиквали средновековния рицар да търси дама на сърцето си. Тя трябвало да бъде женствена, да вдъхновява благородния рицар и да опложда неговата интелектуална матрица, за да твори в областта на разума. Тази динамика обяснява и привидните различия в произведенията на някои поети и писатели, когато по някаква причина се разделят с любимата си и започнат връзка с друга жена. Въздействието понякога е толкова силно, че те напълно губят блясъка, присъщ на творбите им преди раздялата с първата жена. По-късно, в зависимост от съдържанието на мозъка на новата жена, творбите на такъв мъж се свеждат до ритуален акт не по отношение на културното, техническото и професионалното им изпълнение, а що се отнася до качеството, чувствителността, разбирането и дълбочината. Разглеждан херметически, мъжът не е творец в света на разума и се нуждае от съюз с жена, за да създава в тази сфера. По същия начин жената не е творец в сферата на инстинктите й за тази цел се нуждае от силата на мъжа.

Това обяснение показва, че наред със създаването на деца от плът, между мъжа и жената могат да се зародят много други неща. Този възглед сочи и голямото значение на обучаването на човешката двойка, която според степента на познание, хармония, човечност и качество, може да има сублимиращо или разрушително въздействие върху индивида.

Съвършенството на енергията в двойката може да извиси всеки от двамата до небето, да го хвърли в ада или да го държи неопределено дълго във възможно най-блудкавото чистилище. Много мъже никога не постигат определени цели, защото нямат необходимата подкрепа, за да използват силата на волята си за действителното си осъществяване. Когато Архимед изрича думите: „Дайте ми опорна точка и ще повдигна света", той няма предвид физическата страна на нещата, а едно езотерично херметическо понятие. Лостът в това сравнение е волята на мъжа, а опорната точка - жената.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница