Джон Бейнс науката за любовтастраница14/17
Дата14.01.2018
Размер3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ЛЮБОВТА КАТО ВОЛЕВО ДЕЙСТВИЕ
За да разгледаме характера и практическите страни на любовта в правилна перспектива, много важно е да разберем, че тя не може да бъде резултат на случайност, нито възниква спонтанно, а винаги се дължи на волево действие. За да бъде наистина щастлива, любовта трябва да се планира от начало до край - в противен случай трябва да се примирим с романтични фантазии и безплодни илюзии, което води единствено до чувство на неудовлетвореност, нещастие и отсъствие на любов. Любовната връзка между двама души не може да се остави на случайността и инстинктивните импулси - тя трябва да бъде волево действие на индивида.

Това звучи като антитеза на общоприетата представа за любовта - хората често са убедени, че тя е неволна и се дължи на „влюбване от пръв поглед", на електрически контакт, който ги пронизва с лъчите на страстта. Онова, което виждат в природата, ги навежда на мисълта, че индивидът трябва да следва примера на животните, които в даден момент изпитват неконтролируем подтик за копулация. Те смятат, че трябва да преминат през нещо като опрашването при цветята или любовните игри на птиците. Възможно е илюзорните образци, предлагани от историята, литературата, поезията и киното да събуждат у тях налудничаво желание да изживеят романтична приказка в стил „Ромео и Жулиета", „Пепеляшка" и тъй нататък. Смята се, че успешната любов е вродена способност на човека, също толкова естествена, колкото дишането и храненето и трябва само да намерим обект на емоционалния си импулс, за да я срещнем. Хиляди хора губят правилната посока, преследвайки илюзорната химера за „спонтанната любов" - все едно, че търсят някакво семе, носено от вятъра, като се надяват, че случайността ще го хвърли точно там, където то може най-добре да хване корен и да израсне.

Хората не разбират истинската природа на любовта и за съжаление смесват спонтанността с животинския инстинкт. Те дори за миг не се замислят, че е нужно да овладеят любовната техника, за да се наслаждават на даровете на Купидон. В най-добрия случай индивидът съзнава, че трябва да научи някои сексуални методи, за да постигне достатъчна степен на удоволствие. Самата идея за необходимостта от' познания и умения в науката за любовта като средство за успех сякаш е несъвместима с общоприетата представа за любовта като спонтанно пораждаща се сила.

Този мит трябва да се разсее веднъж завинаги; науката за любовта изисква същото внимание и себеотдайност, нужни за овладяването на която и да е професия и изкуство. Невъзможно е индивид, който не познава поне малко себе си и другия, да постигне истинско щастие в любовта, освен ако не желае да се задоволи само с физическото удоволствие.

За щастие съществува наука за любовта - задълбочена система от познания, която предоставя разбиране на човешката природа. Тук представяме основните положения на тази наука. Инструментът на любовта е човекът и той не може да се издигне до висините на щастието без да я познава. Мелодията на щастливата любов, която не е природен дар, а композиция, извикана за живот от човека, изисква настройка и практика.

Истинската причина за кризата в любовта и в динамиката на човешката двойка е, че човек почти напълно забравя вътрешния си свят в преследване на външни фантазии. Разрушаването на двойката е криза на човечеството; това означава, че пътят към духовната еволюция е загубен, а той е вътрешен път, който води до най-дълбока мъдрост, духовност и цялостност. Любовта трябва да се спаси и да заеме заслужено място, което означава възстановяване и издигане на висшите човешки ценности.

Превръщането на любовта във волево действие не означава насилствено или изкуствено да се създаде ситуация, която не съществува естествено, а да се постави висшата съзнателност в центъра на целия този процес. Използването на разум и съзнателност в любовта не намалява топлината и силата на чувствата. Тъкмо обратното - колкото повече качества се развиват в процеса на любовта, толкова по-големи ще са удоволствието и щастието, извлечени от нея, защото обхващат все повече и по-дълбоки нива в индивида.

Сантименталната любов, която действа в ограничена сфера, може да се сравни с мелодия, изпълнена на пиано със седем клавиша. Ако човек има достъп до всички музикални възможности на инструмента, той би могъл да изсвири мелодията с цялата й сила, дълбочина и цвят. Сантименталното и сексуалното са само малка част от „човешката клавиатура" и ако индивидът се ограничи с няколко тона, той никога няма да познае дълбочината и великолепието на истинската любов. Ето защо не можем да кажем, че „любовта е сляпа" - този израз описва една карикатура на любовта, но не и истинската връзка, в която трябва да сме с „широко отворени очи". Животните може да копулират безогледно, но от хората очакваме нещо повече.

По-горе посочихме, че истинската любов е „отношение между цялостните същества на двама души от противоположен пол". Това може да се разбере добре, ако разглеждаме тази цялостност в пълния обхват на сетивата - от най-плътното и материалното до най-неосезаемото и духовното. Самата любов обаче не е неосезаем, а съвсем конкретен процес.

Висшето Аз трябва да управлява съзнателно и интелигентно цялата скала на усещанията на индивида, за да се свърже възможно най-пълно с другия във връзка, основана на конкретната действителност.

Чрез реалистично, съзнателно и балансирано поведение индивидът трябва да разруши непродуктивните фантазии, които водят до субективно и илюзорно изживяване на любов. Мъчителна гледка представляват хората, които дотолкова са потопени в приятни сънища, че се откъсват напълно от действителността и живеят в субективен свят, сякаш под непрекъснатото въздействие на наркотик. В това няма нищо чудно, защото хората се упояват от собствените си сънища и фантазии и са убедени, че този навик не може много да им навреди, фантазията завладява реалността и неизбежната последица е безкрайна надежда за събития, които настъпват само във въображението на мечтателя. Това лишава индивида от възможността за истински живот.

Волята за любов не трябва да се насочва към човек, с когото не сме истински съзвучни. Необходимо е да направляваме този процес колкото може по-интелигентно, така че любовта да донесе оптимално общуване и най-големи възможности за успех. Затова човек трябва да положи усилия, за да разбере другия, без да бърза с преценките си. Не съществува любов от пръв поглед, тя е само сексуално привличане и „влюбване", дължащо се на обикновен животински магнетизъм и на влиянието на „призрака на илюзиите", тоест на идеализирания образ, чрез който виждаме в току-що срещнатия индивид образ от собствените си сънища. Ето защо ако някой ни интересува, трябва да общуваме с него достатъчно дълго , за да го опознаем и да определим дали може да бъде обект на нашата любов, дали е способен да ни отвърне със същото и дали желае това. Докато трае този процес, трябва да избягваме прибързани заключения и „сексуални проверки". Това не означава, че сексуалната връзка е забранена, но не може да определим успеха на общуването само въз основа на нея. Тя показва степента на сексуална съвместимост, която е само една от допирните точки на двойката. Погрешно е да приемем задоволителния коитус като доказателство за възможностите в любовта. Индивидът чрез волево действие трябва да пренебрегне външното за сметка на същественото. Познаването на другия изисква да проникнем зад маската му. Това не е лесна задача, защото всеки разполага с широк репертоар от маски и никога не излага на показ истинския си лик. Той проличава само в моменти на криза. Това често прави дълбоко впечатление, защото истинското лице може да противоречи на онова, с което сме свикнали.

Всеки се стреми да създаде възможно най-добро впечатление и да изглежда добре пред другите, особено в любовта. Вътрешната действителност или грозотата проличават едва когато индивидът „блокира" или се откъсне от психологичната си програма поради внезапни и неочаквани събития. Изисква се много търпение, за да проникнем във вътрешния свят на хората и да ги опознаем такива, каквито са в действителност и този процес може да трае години.

Тийнейджърите смятат любовта за прекрасно пиянство, на което човек се предава телом и духом. Те вярват, че екстазът, който изпитват, е най-силното доказателство за истинска любов. Всъщност „влюбването" изобщо не дължи на любов. Изразът „влюбен съм" се използва погрешно за нещо, което обикновено е само магнитно опиянение. Поради близкия контакт, всеки от двамата увеличава или удвоява собствената си „масова енергия" - магнитната сила, присъща на телесната материя. Всеки изпитва електрическа екзалтация, поради която преминава през усилени емоционални състояния. Това обаче не е истинска любов, а само една от най-плътните и най-животински прояви на любовната енергия. Възбудата има един сериозен недостатък - изчезва, когато телата вече не са в близост и не оставя никаква следа, освен може би чувственото желание да бъде преживяна повторно. Когато изпитваме неотложна потребност да се погълнем взаимно, това не е любов, а „масова енергия", принуждаваща телата да се стремят едно към друго, за да увеличат магнитния си потенциал за кратко време. Щом това състояние отмине, остават само умора и вътрешна празнота - сякаш моторът внезапно е загубил наполовина мощността си.

Любопитно е, че Фройд също разглежда влюбването като вид хипноза - схващане, което е вярно и съвпада с нашата теория за взаимното хипнотизиране. И ние ще отбележим връзката, която съществува между хипнозата и магнетизма - тя е толкова силна, че някога пътуващите хипнотизатори били наричани „магнетизатори". Колкото и да е странно, досега не съществува задоволително научно обяснение за причините на хипнотичния магнетизъм, макар че те са добре известни в херметическите кръгове.

Хората се стремят с всички сили да научат какво преживява другия, опитват се чрез ласките си да анализират чувствата му и смятат, че така ще разберат дали това, което изпитва другият, е любов. Любовта често се смесва със сексуалността - чувствата и решенията в любовта се изграждат на много крехка основа. Само онези, които разбират истинското измерение на любовта като наука, позволяваща постигането на цялостен съюз на всички нива и дълбоко общуване с истинско съчувствие, обич и приятелство, могат да успеят в търсенето на тази върховна връзка.

Надеждата на мъжа, че ще намери идеалната жена, „направена по мярка за него", е заблуда и ясно показва, че в любовта е нужна воля. В безумното преследване на любов мнозина завършват унищожени от измама, отровени от убеждението, че „жените са глупави" или „лоши". Ако не забравяме, че женската душа винаги се дължи на някой мъж, то трябва да търсим жена с подходяща душа, дори тя да е оформена от друг. Обстоятелството, че душата е създадена от друг мъж, не е пречка. Трудността се крие в слабата вероятност да срещнем жена с подходяща душа. По-разумно е да разберем и да мотивираме жена, която ни допада, за да разкрием най-добрите й страни. Поради егоизма си обаче мъжът желае да получи най-доброто от жената без да й дава най-висшата част от себе си. Необходимо е той да вложи в „чашата" на спътничката си своите най-висши лични добродетели, за да й помогне да създаде висш индивидуален живот. Същевременно той се нуждае от нея, за да постигне оплождане на собствения си интелект - цел, която е неизпълнима, ако не съществува пълна взаимност. Трябва да приемем факта, че сам мъжът е нищо; също като жената, и той е само половината от едно цяло. Единствено с висша „воля за любов", двамата могат да достигнат екстаза на обединяване на полюсите, радостта да се реализират като единно същество, притежаващо двете половини на цялото.

Едно от най-важните неща, които трябва да помним за истинската любов, е присъщият й активен характер. Индивидът дава от себе си така, както слънцето свети. За разлика от истинската, фалшивата любов е изключително пасивна по своята мотивировка. Тя следва приливите и отливите на живота, така както постъпват обикновените хора. За да дадем по-пълно обяснение, нека разгледаме думата passion (страст) и да си припомним, че тя произлиза от думата passive (пасивен) и означава човешко състояние, натрапливо мотивирано от сили, които са външни спрямо него. Човек изпитва чувства и желания независимо от волята, мислите и действията си. Той остава „пасивен'' по отношение на енергията, която го. обладава и принуждава да чувства, мисли и действа по даден начин. Пасионалната или фалшива любов е средството, чрез което една външна сила, чужда на Аза, завладява индивида и го тласка към емоционална или сексуална буря; индивидът участва в бурята като кораб, подгонен от ураган. Псевдолюбовта очевидно се характеризира с това, че изчезва, щом външният подтик, който я предизвиква, спре. За някои хора това настъпва, когато партньорът им престане да ги обича. Тъй като външният импулс е угаснал, те си казват: „Преди беше много добър и много ме обичаше, но нещо се случи и сега е съвсем друг". Всъщност, индивидът изобщо не се е променил; просто е изчезнала външната мотивировка.

Така стигаме до определението на любовта като „самомотивирана", тоест отношение, което започва като активен афект в самия Аз на индивида. Истинската любов не се основава на страстта, а на волята. В любовта индивидът обича съзнателно, активно, със силата на собственото си Аз. Когато любовта се основава на страстта, действа външна сила, а не съзнателният контрол на волята. За съжаление, любовта за много хора почива на страстта, на пасивното участие и е само сянка на истинската любов. Малцина постигат такава върховна връзка. Онези, които се стремят към любовта с настървението на ловци, са далече от правилния път; техните действия имат толкова общо с любовта, колкото, например, африканското сафари. Любовта и ловуването са съвсем различни неща. Егоизмът също е противоположност на любовта - не защото тя непременно трябва да е алтруистична, а защото той не е сила, излъчваща светлина като слънцето, тоест той поглъща енергия, за да се подхранва. Да се оставим да бъдем обичани е само един израз на подтика да се храним емоционално или сексуално чрез друг човек, без да намесваме Аза си в това действие. Ключът за разпознаване на фалшивата егоистична любов е, че хората не могат да се отдават, защото нямат намерение да намесват Аза си. Те искат да запазят дистанция в процеса на любовта, да получават, без да дават. Това не само е отрицание на любовта - то показва всъщност инфантилизма на индивида, който смесва партньора си с майчината гръд като източник на сигурност, подкрепа и благополучие.

В любовта има едно златно правило - ако е самомотивирана и обновявана, тя е автентична; ако се основава единствено на страст, тя не съществува. Проблемът е, че малцина притежават необходимата мъдрост, за да определят конкретна ситуация. Докато човек не овладее науката за любовта, ще му липсва необходимата преценка. Накратко ще посочим някои много прости правила за такава преценка (те обаче трябва да се използват предпазливо).

В първата колонка са посочени златните правила на любовта и истинските й качества, а във втората - противоположните белези и липсата на любов.


ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ

ФАЛШИВАТА ЛЮБОВ

Дава, не иска нищо

Неегоистична

Самомотивирана

Резултат от процес

Изживява се с отворени очи

Не манипулира другия

Позволява развитие на индивидуалноста

Не зависи от секса

Непрекъсната

Може да издържи дълга раздяла

Мъдра

Зряла


Не обвързва другия; желае единствено да дава от себе си

Гъвкава


Няма утилитарен подход

Носи мир, увереност, сигурност

Поражда щастие

Нараства с течение на времето

Напълно искрена; двамата се познават

Съществува общуване на няколко нива

Осигурява индивидуално равенство и свобода

Няма граници

Обновява се и се усилва от вътрешни промени

Стимулира и развива индивидуалните възможности

Плодотворна и продуктивна интелектуално, емоционално и духовно

Стреми се към цялостна еволюция на всеки партньор

Вътрешната или магнитна­та сексуалност е активна Управлява се от толерантност, взаимно уважение, съвършено общуване и дълбока обич

Има свой собствен модел

Активна, творческа, постоянно се обновява

Двойката споделя както грешките, така и успехите Има собствена динамика

Постига съвършен съюз на всички нива, като запазва вътрешното пространство

Резултат на използване на волята и съзнателен размисъл

Не е смущавана от призрака на фантазиите, защото е реалистична

Основана на взаимно сътрудничество

Има съзнателни морални стандарти, които са резултат на дълбока вътрешна будност


Изисква и е нетолерантна

Главно егоистична

Натраплива, основана на

страстта


Може да настъпи от пръв

Поглед


Хипнотична

Манипулира другия

Не позволява развитие на

индивидуалноста

Оцеляването и зависи от секса

Не е непрекъсната; има

прекъсване

Умира при дълга раздяла

Натраплива и невежа Инфантилна

Крепи се на задължения и обещания

Тесногръда

Зависи от полезността на

Другия

Поражда тревога, недовол­ство, конформизъмНоси само мимолетно удоволствие и наслада или причинява нещастие

Намалява с течение на времето

Нуждае се от лицемерие, лъжи и преструвки

Съществува общуване само на едно ниво

Няма равенство; Експлоататорска; липсва лична свобода

Ограничена

Промените, противоречащи на интелектуалното и емоцио­налното програмиране я унищожават

Ограничава и пречи на индивидуалните възможности

или е причина за развитие на единия за сметка на другия

Плодотворна само в областта на емоциите и възпроизводството Не позволява развитие на двамата; ограничена и ста­тична

Активна е само физическата сексуалност

Управлява се от ревност, суе­та, егоизъм, задължения и обществени предписания

Съобразява се с общоприетите културни модели

Пасивна, управлява се от навика и инерцията

Двойката определя „виновни" и „невинни" страни

Програмирана и статична Изисква симбиотично сливане без вътрешно пространство за индивида

Плод на импровизация

Съживява призрака на фантазиите, основана е на фантазии, нереална

Конкурентна

Има несъзнавани, програми­рани и повърхностни морални стандарти; крехка и ограничена


Извън този списък съществуват много други разлики на по-дълбоко езотерично ниво. Тук изреждаме накратко само някои елементи, които позволяват да разграничаваме истинската от фалшивата любов. Въпреки това, дадена връзка не е непременно фалшива, дори да не включва всички посочени по-горе необходими условия. Те са приведени само като насока и могат да се използват, за да определим дали дадена връзка е по-близо до истинската или фалшивата любов според броя на изпълнените или неизпълнените условия. Например, при точкова система от нула до сто, ако двойката изпълни всички условия в лявата колонка, ще получи сто точки; ако не изпълни нито едно, ще получи нула точки, което би означавало напълно фалшива любов. Щом като знаем двете крайни възможности, може да намерим междинните положения.

Дори дадена връзка да бъде определена като фалшива, това не означава, че тя няма да еволюира до истинска, защото не може да предписваме лекарство без първо да диагнозираме заболяването. Индивидът получава възможност да се излекува само след като се определи диагнозата му. Разпознаването на симптомите няма за цел да обяви „пациента" за безнадежден случай. То е начин да решим какво лечение да се предпише.

Фалшивата любов се дължи по-скоро на невежество, отколкото на неспособност да обичаме. Ето защо двойката трябва да развие интелигентността, чувството за отговорност, будността и интереса си в най-голяма степен, за да създаде оптимални условия за висш съюз чрез придобитите познания. За да открием дали евентуалната любов е фалшива и недействителна, трябва открито и великодушно да проявим самокритичност, разсъдителност и скромност. Това може да ни отвори вратата към стабилен брачен живот, щастие и съюз, който надминава най-смелите ни мечти.

Ако любовта се окаже фалшива, това не означава непременно раздяла, а по-скоро открива възможност за постигане на истински съюз.

Тук ще разгледаме един важен въпрос - значението на възрастовата разлика между двамата и дали това е пречка за истинската любов. Според херметическите възгледи, любовта лесно преминава бариерите на хронологичната възраст, защото важни са психологичната и духовната възраст. В много бракове има разлика от двайсет и повече години, но те въпреки това са щастливи и качествата на двойката често взаимно се допълват. Единият притежава опит, равновесие и стабилност, а другият - ентусиазъм и жизненост. Най-важният елемент при създаване и поддържане на този тип връзка е съюзът и съответствието на вътрешните светове, а не само съюзът на телата. Този тип връзка може да бъде безкрайно по-солиден и дълбок, защото до голяма степен пренебрегва физическата страна и се основава на по-трайни и трансцедентални ценности, на духовност и разбиране, физическата красота загива - болезнено и страшно е да зависим само от нея. Трудно е положението на красивите жени, които превръщат красотата си в основен капитал, защото тя повяхва. Така те остават съвсем празни и губят жизнеността си, тъй като нямат вътрешно богатство. Има и много двойки с голяма възрастова разлика, чиито отношения не са основани на истински и дълбоки потребности, а са невротични или натрапливи. Като пример ще посочим мъж, подчинен на Едипов комплекс, който всъщност търси заместител на майка си и дъщеря, влюбена в баща си, която има подобни мотиви. Във всеки случай не може да даваме преценки, защото такива двойки, въпреки че не постигат най-висша любов, често намират щастие и приятелство и макар да са подтиквани от натрапливи потребности, водят истински щастлив и продуктивен живот.

При преценката за качеството на любовта препоръчваме гъвкавост и толерантност, защото съзнаваме, че е невъзможно да се постигне най-доброто без постоянни и продължителни усилия, а за това са нужни години. Величината на тази задача не бива да плаши никого. Тя трябва да се измерва с наградата, която двойката ще получи. Тази награда е постигането на истинска любов, а тя ще й донесе много по-голямо щастие, отколкото е очаквала.

МОРАЛ В ЛЮБОВТА
В една книга за любовта трябва да се посочи какво всъщност е морално и неморално поведение и макар на пръв поглед всичко по този въпрос вече да е казано от закона и общоизвестните морални и религиозни предписания, ние искаме да надхвърлим вече известното и да проникнем колкото е възможно по-дълбоко в истинското значение на понятията морално и неморално. Ще излезем от ограничените и тесни рамки на обичайните схващания и ще надхвърлим традиционните морални норми на културното наследство на човечеството, които обикновеният индивид сляпо приема. Всички общества се ръководят от известни морални правила, но те се различават значително в зависимост от времето и мястото. Хората запомнят известни правила, навици и табута и се стремят да се придържат колкото е възможно по-близо до тях; или понякога ги нарушават и получават съответно наказание. Моралните принципи се крепят главно на семейството, училището, църквата, общественото мнение и закона.

Какво представлява моралът? Думата „морал" произлиза от латинското то», което означава обичай или ценностна скала, създадена по силата на обществения обичай. Това са нормите, които дадена нация, култура или общество приема като добри, справедливи и законни, защото моралността трябва да се подкрепя от закона. Законът е сбор от задължителни норми - юридически и морални задължения. Основата на закона е изградена върху божията воля, волята на законодателя, общественото съгласие или здравия разум.

С помощта на този анализ ще се помъчим да намерим разликата между задължителния общоприет морал, който днес се практикува в цял свят и морала на вътрешната индивидуална природа, който дълбоко зачита човешката законност. Вторият се основава също на законите на Природата, които са истински, дълбоки и реални. Съществуват няколко вида законност:
1. Божествена законност

2. Човешка законност

3. Природна законност

4. Морална законност


На практика моралните правила се смесват с религиозните предписания и юридическите задължения, защото допустимите норми на поведение образуват сбор от юридически и религиозни задължения, които трябва стриктно да се спазват, за да постъпваме морално. Човек, който не се приспособи към тези обществени ценности, се счита за неморален. Хората обикновено следват човешкия морал - смес от юридически и религиозни правила, табута и неписани закони, базиращи се на съществуващото обществено мнение.

Основите на любовта също са изградени върху човешкия морал. Любовта зависи от този човешки морал и се приспособява към него, за да не бъде наказана с всеобщо неодобрение. Бракът като институция е морално приемлив, защото е приспособен към човешката законност, докато конкубинатът среща неодобрение, защото не почива на юридическа норма. В нашето изследване ще поставим под въпрос методите на прилагане на днешната морална система не защото не сме съгласни със съдържанието й, а защото тези правила се превръщат в несъзнателни съобщения, които сляпо програмират и принуждават хората да ги възприемат като морални. Животът несъмнено би бил далече по-лош, ако не съществуваха такива правила, тъй като слепите инстинкти на човека биха властвали свободно.

Какъв е произходът на моралните и юридическите правила? Защо са създадени? Може да твърдим, че правилата са създадени, тъй като негласно е прието, че човекът несъзнателно и инстинктивно е напълно неморален и е необходимо да се програмира по начин, който допринася за стабилния обществен ред. Чудно какво би станало, ако всички закони и морални правила се отменят за един месец. Тогава хората биха се показали такива, каквито всъщност са - неморални. Ясно е, че моралното индоктриниране е само сбор от бариери и ограничения, вградени в човешкия мозък, за да контролират „човешкото животно". Вътрешно то си остава такова, каквото винаги е било. Ето защо моралът е външен; индивидът е принуден да потиска или да скрива истинските си подтици, за да не бъде отхвърлен от обществото.

Първобитният човек все още властва в неговото подсъзнание. Тъкмо там индивидът подсъзнателно нарушава всички известни правила: убива, краде, унищожава, мами жена си, извършва кръвосмешение и дава свободна воля на всички животински инстинкти. Моралните принципи действат само във външния свят и не променят вътрешния свят на човека. Въпреки че са полезни, те засягат само общественото благополучие, но не и вътрешния свят на индивида -затова живеем в донякъде морално общество, въпреки че то се състои от вътрешно неморални индивиди. Иисус ги нарича „лицемери", с което иска да покаже едновременното съществуване на външен морален критерий и вътрешно загниване.

Пуританството често се мъчи да установи правила с такава съкрушителна сила, че да принуди индивида да върви по правия път. Тези ограничения засягат единствено положението на отделния човек. Същото наблюдаваме при закона - строгостта на присъдите служи не само да наказва, но и да предотвратява престъпленията. Всичко това е създадено да защити обществото - кой обаче ще защити индивида? Кой може да му помогне да придобие вътрешен морал, за да стане по-духовен? Това може да стори единствено самият индивид, след като разбере явлението, което разглеждаме. Нужно е да определим кога човек се държи по изцяло морален начин и кога - не.

На пръв поглед той изпълнява всички изисквания, когато строго се придържа към човешките, моралните и религиозните закони. Това обаче не винаги е вярно, защото трябва да се вземат предвид и духовните достойнства в постъпките на човека. „Морал" означава да мислим, чувстваме и действаме според вътрешна представа, присъща на Аза - вътрешен критерий или преценка за правилно или неправилно. Азът отличава съвършеното от несъвършеното, фалшивото от истинското, достойното от недостойното. Хората постъпват морално не поради истинска вътрешна мотивация, а поради силна външна принуда на закона и обществените норми.

Чудно е дали в спазването на закони, които не можем да нарушим, се крие някакво духовно достойнство. Наистина ли е морален индивид, който не краде и не убива, защото се бои от наказание? Човешкият морал е непълен - той не изисква от индивида да приеме доброволно тези норми. Затова можем да говорим само за морални постъпки и в много редки случаи - за морални намерения. За моралните постъпки на индивида няма вътрешна гаранция- той спазва закона, защото няма друг избор - така му налага обществената система от награди и наказания.

Разбира се, това не важи за всички, защото има хора, които действат правилно, следвайки вътрешни, а не външни правила. Струва си да помислим обаче дали вътрешният подтик се дължи на свободна воля или произтича от културната програма. Обикновено хората постъпват според обществените закони. „Нормалният" индивид на практика пренебрегва действията на Висшето Аз и постъпва според сляпата програма на заученото поведение. Индивидът обикновено няма истински вътрешен морал, който е продукт на само-мотивация. Може да съществува морален изблик, който е пасивен, но истинският морален акт се среща много рядко, защото е породен от волята.


Следователно различаваме три вида морал:

  1. Обществен или външен

  2. Програмиран индивидуален

3. Самомотивиран индивидуален
Хората могат да се разделят на четири групи:

  1. Неморални, които не спазват закона.

  2. Неморални, които спазват закона поради страх.

  3. Хора, които са възприели част от обществения морал и спазват тези норми не от страх, а по вътрешно убеждение, създадено и възпитано от обществото. В тази група спазването на морала е само условен рефлекс и не е самомотивирано.

  4. Хора, които спазват моралните и юридическите правила поради свободна вътрешна мотивация, а не външна принуда.

Ако се замислим, ще разберем, че истинският морал не се основава на силата на закона, а на Аза на индивида, на неговото вътрешно свободно убеждение и желание да спазва нормите, които той самият е приел за морално валидни. В противен случай индивидът не осъществява „морално действие", а „морална пасивност", тоест пасивно спазва известни условия по сляп, механичен начин, без разбиране за стойностните значения. Според нас, не съществува истински морал без действително да се разбират значението и смисъла на тези принципи.

По този начин може да разгледаме явлението, при което вътрешно неморални индивиди извършват морални постъпки - нещо безкрайно по-добро, отколкото обратното. В този тип външна моралност, за съжаление, отсъства духовна стойност, но обществото не се тревожи от това. Разликата между вътрешния и външния морал е много важна за индивид, който желае да постигне известна степен на духовно съвършенство и висша хуманност. В крайна сметка единствено духовните достойнства позволяват на индивида да бъде възприеман като морално същество и гарантират устойчивост и постоянство на качествата му. Той ще се отнася с уважение към закона по собствена воля, а не по задължение. Дори ако законът не предвижда наказания за дадени нарушения, моралният човек все пак няма да ги извърши, защото представата за правилно и неправилно е част от самото му същество. Той не действа по силата на програмата си, а по свободен избор.

Този анализ показва важната разлика между външния и вътрешния морал. Притежаването на външен морал не е гаранция за вътрешен морал, но вътрешният гарантира външния. Такъв индивид има самогенерираща се вътрешна морална съвест, която е активна и динамична, а не програмирана и еуфорична.

Интересно е да отбележим, че обществото приема всички, които спазват закона, за честни и морални. Какво обаче става с онези, които престъпят закона, останат незаловени и запазят безупречен външен морал, дори когато са извършили много сериозни престъпления. В този случай, когато индивидът е не само неморален, но и престъпник, той запазва моралното си положение според законите на обществото, но не и според божествения или природния закон. Затова човек е истински морален само когато вътрешно спазва моралните правила от любов към истината, справедливостта, от уважение към Природата и разбиране на принципа на причината и следствието, а не поради страх от наказание, по принуда или условен рефлекс.

Възможно е да съществува законност без морал и морал без законност. Кант твърди, че истинският морал е функция на съзнанието и включва съзнанието за законност. Истинският морал е изцяло независим от страхове, надежди и всякакви външни източници.

Каква би могла да бъде най-моралната постъпка на човека? За разлика от разпространената представа, тя не е свързана с благотворителност, доброта и любов, а със способността на индивида за самоконтрол. Всъщност, колкото повече самоконтрол има един човек, толкова по-морален ще стане вътрешният му свят. Истинският самоконтрол се състои в осъзнаване и устойчивост към страстите, а не в потискане на инстинктите, емоциите и мисълта.

Човек може да се отдели от животинската си страна и да се издигне над нея дотолкова, доколкото успее да се само-контролира. Тогава той става по-съзнателен, тоест вече не е пасивен, а самомотивиран и самогенериращ се. Такъв индивид ще постигне индивидуалност, която му позволява да промени поведението си по силата на собствени правила, създадени след внимателно наблюдение на действителността. Той се освобождава от ролята си на придатък към обществената структура или отражение на колективните импулси на вида. Самоконтролът непрекъснато го приближава към придобиването на свободна воля и поемането на отговорност за самия себе си. Общественият морал е колективна отговорност. За индивида това всъщност означава безотговорност, тъй като тя не може да бъде отнесена към един-единствен източник. Вътрешният морал е отговорност на самия индивид. Да бъдеш морален означава да поемеш пълна индивидуална отговорност и да отговаряш пред природата за собствените си действия. На това е способен само наистина съзнателен човек. Ето защо индивидът, на когото липсва достатъчен самоконтрол, не може да постъпва морално: той се ограничава в сляпо и несъзнателно следване на пътищата, посочени от мнозинството.

Щом моралът е обществен закон, следва един жизнено важен въпрос - какво би се случило, ако в миналото човечеството изцяло се бе отклонило от правилния път, възприемайки порочни или погрешни възгледи? Нямаше ли тогава злокачествените форми на поведение да се считат за приемливи, а постъпките, породени от доброта и любов - за нещо осъдително? Несъмнено щяхме да разменим само имената им. Щяхме да наричаме злото добро, а доброто - зло. Когато нямаме критерий, как може да открием грешката? Само онези индивиди, които са постигнали съзнание за вътрешен морал , биха могли да разпознават грешките и злото. Затова колективното поведение на човека е опасно - патологичното и неморалното може неволно да се разглежда като нормално и допустимо. Възприемането на неправилни ценности е съвсем ясно причината за бързото западане на велики цивилизации. Когато колективните ценности са изкривени, когато няма мъдреци, притежаващи вътрешен морал и издигната съзнателност, човечеството се лута слепешком, неръководено от по-висш разум.

Истинските мъдреци често действително съществуват, но тъй като извършват „греха” да мислят различно от мнозинството, те биват смятани за луди или будят съмнение и недоверие. За нещастие масите приемат съвети и идеи само от хора с голям личен престиж, обикновено измерван във финансов или академичен капитал, а не от гледна точка на действителната му стойност. Често някой „полумъдрец", притежаващ малко знания и вътрешна будност, може да се окаже несъизмеримо по-вреден за човечеството, отколкото неукия човек, защото няма гаранция какъв ефект ще имат личните му действия, ако бъде изопачена някоя наистина разумна представа. Ерудираните хора с много малко изключения разбират само една незначителна част от разнообразието на живота.

Тук се стремим да реабилитираме любовта и моралността и да спасим духовните ценности на човечеството, удавени в море от материализъм, защото пътят към еволюцията е загубен.

Наред с „тъмната страна" на моралното поведение, има и „божествено" морално поведение, което съответства повече на природните закони, отколкото на човешките. Дотук засегнахме съвсем бегло законния ред в Природата. Темата за природните закони е от голямо значение и за да я разберем, трябва да направим сравнение с моралните закони.


Морален закон (етичен):

Може да бъде нарушаван; изразява се със забранителен език; действа в света на следствието и резултатите; изразява императив, който е валидно и обективно начало на закономерностите в Природата.


Природен закон (научен):

Не може да се нарушава; изразява се с полезен, практически език; действа в света на причините; може да бъде доказан; изразява постоянните взаимоотношения, наблюдавани при природните явления.


Ние наричаме неотменните принципи в Природата „природни закони" и вярваме, че те произтичат от правилата на играта, зададени от Създателя на Вселената. Тези принципи са постоянни, вечни и надхвърлят доброто и злото. Тъмната страна на любовта и морала определихме като изкривяване или покваряване на естественото. Човекът е покварено животно в смисъл, че е изоставил чисто животинския си статус и, поемайки пътя към противоположния полюс, за да стане човек, е загубил чистотата на дивото животно без да придобие човешка съзнателност. Съществуването му на „хибрид" го е опорочило и той е загубил представа за справедливост и правота. Хомо сапиенс е животно, върху което е присаден божествен принцип. Нищо чудно, че тази необикновена смес довежда преди всичко -до хаос поради отчаяното търсене на критерии, за които няма прецедент, Опорочаването, за което говорим, е вътрешно присъщо на трескавите проучвания и изследвания, чрез които хомо сапиенс се стреми да намери собствената си самоличност и съдба. Това обаче не оправдава порочността на човека, защото той е изгубил правилния път, по който би могъл да стигне до своята същност и еволюция. Порочността, която първоначално е била логична и естествена, днес е плод на невежество, небрежност, безотговорност и дезориентация. Независимо от факта, че човекът-хибрид живее в Природата по нейно благоволение, той не спазва законите й, а се мъчи да наложи своята воля. Волята му често е хаотична и произволна. Това не се случва при дивите животни, които съществуват в хармония с мъдростта на Природата и спазват законите й. Ето защо „тъмната страна" може да се определи като извращаване на естественото, а божествената -като чиста и естествена. Пътят към осъществяване на човека включва възстановяването на изгубената чистота чрез придобиване на истинска човешка съзнателност. За тази цел индивидът трябва да посвети усилията си на разумна и хармонична връзка с Майката-Природа. Този път води към непрекъснат напредък и еволюция.

Във връзка с темата за любовта и морала, нека накратко разгледаме проблема на изневярата - един от най-парливите видове неморалност в любовта.

Какво е изневяра? В речника тази дума е определена като нарушаване на съпружеската вярност, нарушаване на брачното задължение да бъдеш верен. Но как да определим какво представлява съпружеската изневяра? Дали става въпрос за копулация с друг индивид, който не е съпруг (съпруга)? Ако работата се свежда само до това, ще стигнем до извода, че животните постоянно си изневеряват, което е смешно и глупаво.

Изневярата е престъпване на духовно, а не на сексуално задължение. В любовта важно е духовното задължение, а не копулацията. Ето защо несправедливо и неправилно е да свързваме така наречената изневяра с временната смяна на сексуалния партньор. Ако връзката е наистина вътрешна, то изневярата не е спестена никому. Няма човек, който дълбоко в себе си рано или късно да не пожелае изживяване извън брака. Това желание с нищо не отстъпва на половите контакти, а може би представлява още по-сериозно прегрешение. Копулацията изразява само генитално участие, а то може да не засегне човек вътрешно, докато незадоволеното желание в любовта оказва силно влияние върху вътрешния свят на индивида.

Тук пак ще се върнем към разликата между вътрешния и външния морал - може да се окаже по-неморално да влезем в емоционални, отколкото в генитални отношения. Сексуалното желание изчезва след коитуса, но емоциите може да съществуват неопределено дълго. Хората се кълнат във вечна любов, но никога не си обещават „вечна копулация", защото тя сама по себе си не е свързана с никакви задължения в любовта. Проблемът тук е, че сексуалното се счита за мръсно или опетнено и поради това приемаме, че коитусът е по-голям грях отколкото вътрешното желание на индивида за любовна връзка от емоционален тип. Прието е, че грехът е свързан с нарушаване на договора за изключително право на физическа връзка, а не на емоционалната връзка.

Думата „изневяра" трябва да се използва предпазливо, като се отчитат различните й страни. Съществува вярност на сърцето, на секса, на разума и на духа. Човек може да изневери със сърцето си и да запази сексуална вярност, да изневери физически, а да остане емоционално, умствено и духовно верен. Това налага да определим кой тип изневяра е по-сериозен - духовната или сексуалната.

В идеалният случай, разбира се, съществува пълна вярност, тоест вярност на всички нива. На практика това е невъзможно поради човешката слабост и превратностите на съдбата.

Като разглеждаме изневярата, не можем да установим някакво общо правило - трябва да преценяваме всяка ситуация поотделно, като се стремим да определим степента или нивото на изневяра, особено ако тя е нарушила духовната връзка на страните или е подкопала взаимното доверие. За жената признанието на съпруга й, че е влюбен в друга, макар и никога да не я е докоснал, представлява по-голяма травма, отколкото сексуалната авантюра с незначителни поледици.

Изневярата е неизвинима, но трябва да обърнем внимание и на оцеляването или разрушаването на духовните връзки в двойката. Много бракове са се превърнали в спокойни и щастливи оазиси, след като са преживели удара на изневярата, а други са се разпаднали при най-малката заплаха, което обикновено се дължи на липса на истинска, дълбока духовна връзка. Ако връзката е действително силна, тя ще издържи всякаква криза. Духовната преданост всъщност е основа на истинската вярност.

Нека разгледаме сексуалните навици на някои крайни пуритани, които дълги години успяват да запазят пълно физическо целомъдрие поради религиозни или психологични причини, но вътрешната похотливост и болезненост превръщат душата им в истински ад. Дали те са по-морални и по-чисти от другите? Разбира се. че не. При тях липсва вътрешен морал. Спазвайки „сексуалната законност", те дават воля на психологичната си неморалност. Обществото често изживява шок. когато някой от тези „чисти" индивиди се окаже всъщност дълбоко перверзен въпреки привидната моралност.

Много важно е да разберем разликата между понятията „чист" и „нечист", употребени по отношение на даден човек. Това е главното в етиката на любовта и е особено важно, ако индивидът желае да израсне духовно чрез любов. Стереотипът за чистота е свързан с отслабване на физическото тяло чрез пост и молитва, въздържане от секс, алкохол и тютюн. Смята се, че така човек става по-духовен, може би защото според общоприетата представа духът укрепва, когато плътта бъде подложена на лишения и в резултат на това индивидът се пречиства. Не отричаме достойнствата на аскетизма, но отхвърляме духовната ценност на тази система, когато не е сублимирана и придружена от строг вътрешен контрол, физическото въздържание не е най-важното нещо. По-важна е вътрешната нагласа. Съществува един вид вътрешно целомъдрие - то отразява чистотата, към която човек трябва да се стреми, ако желае да израсне духовно чрез любов. Това се постига с обучение и самоконтрол. Когато индивидът насочи висшата си съзнателност и интелигентност към трите жизнени центрове - инстинкти, емоции и интелект, той прегражда пътя на онзи вид „неорганична мастурбация", която вече разгледахме и която дълбоко нарушава вътрешното равновесие.

„Чистотата" е степента на човечност на индивида, тоест степента, в която даден човек се приближава до висшия, човешки полюс на еволюцията, отдалечавайки се от животното. Вече споменахме какъв е пътят към висшата еволюция на хомо сапиенс и посочихме, че той все още се намира в началото му. За да възстанови първичната си чистота, хомо сапиенс трябва да се издигне посредством еволюция до „човешката чистота". От гледна точка на природата, това може да се сравни с невинността на животното, но допълнена с висша човешка съзнателност.

„Чистотата" е степента на съвършенство, постигната от индивида в рамките на биологичния вид, тоест степента на приближаване до висшите възможности на този вид.

Очевидно придвижването по пътя на еволюцията е много бавно. Може да са необходими хиляди години, за да постигнем върха на възможностите си. В други книги посочваме възможността за индивидуална еволюция, промяна и превръщане в „истински мутант", като по този начин се извършва огромен скок в бъдещето. Това е стремеж и цел на истинските херметически училища от най-дълбока древност до днес и много необикновени хора са доказателство за успеха на тези училища.

Невъзможно е да отделим любовта от индивида, защото истинската любов е любов между духовно издигнати хора, докато фалшивата любов е отношение между същества, намиращи се на по-ниско еволюционно стъпало.

Когато индивидът стане „чист", тоест истински човечен, той напуска завинаги биологичния вид хомо сапиенс и се превръща в звезден човек. С този херметически израз определяме индивид, който успее да надхвърли земното познание и да придобие истинска звездна мъдрост. Този истински човек притежава действителен морал, произтичащ от вътрешно съзнание, а не от наложени правила - той върши добро по желание, а не по задължение или егоистични подбуди. Неговата чистота не зависи от храната и постъпките му. Той „върши само онова, което трябва да върши и се въздържа от другото", като решенията му са резултат на вътрешна преценка. Този дълбок вид. мъдрост произтича от съзнателната му духовност. Духовният човек - онзи, чийто дух се проявява чрез мозъка - постъпва морално, защото олицетворява самата моралност- той никога не действа срещу висшата универсална етика. Този човек може да бъде неразбран от намиращите се на по-ниско еволюционно ниво, защото те не са в състояние да си обяснят постъпките и мислите на звездния човек. Те му приписват собствените си изкривени намерения, проектират своя несъвършен човешки модел върху този духовен индивид, като търсят причини за постъпките му от гледна точка на собствените си емоционални и егоистични мотиви.

Истински моралният човек не потиска либидото си, а го сублимира, като му придава съзнателност и интелигентност, така че става ненужно да го контролира. Като придобива човешка интелигентност, той се освобождава от нагоните, противоречащи на висшите норми на етичните, човешките и природните закони. Тези сили не изчезват, а се превръщат във висши добродетели, които отразяват същността на сублимацията.

Във връзка с морала възникват някои въпроси: морално ли е да осъждаме другите, а да прикриваме собствените си грешки? Морално ли е да съдим без да знаем цялата истина? Допустимо ли е да вредим на ближния си с агресивни действия, които човешкият закон не наказва и следователно не носим никаква отговорност? Морално ли е да се мъчим да придобием нещо, което не заслужаваме? Морално ли да нямаме зряло, изградено и устойчиво Аз, което да отговаря за действията ни?

Особено неморално е, че хората постоянно сменят своето „ръководещо Аз" - центъра, който контролира психологичната будност, направляваща психобиологичната единица. Това положение може да се сравни с фирма, която няма законен представител и издава фалшиви документи. Обикновеният човек не притежава устойчива индивидуалност и поради това няма истинска база за действията си. Той е като чек или книжни пари без покритие. Тази ситуация е неморална, защото по същество е измама. Оттук произтичат и повечето човешки проблеми. Когато „ръководещото Аз" бъде изместено от друга индивидуалност и тя напълно дискредитира предишната, обещаното, което отначало ни се е струвало толкова прекрасно, сериозно и вдъхващо доверие, сега напълно губи смисъл. Дали е случайност, че всички хора лъжат? Те са обикновено искрени с другите, но се самозалъгват, защото нямат постоянна самоличност. Човекът, който се отмята от обещаното преди час, не е лъжец; той е друго лице, което не знае нищо за предшественика си. Налице е нова морална ситуация - човекът е добронамерен в действията и задълженията си, но не може да ги изпълни така, както първоначално е възнамерявал. Това е вечната история на мнозина, които нарушават обещанията си и мамят както себе си, така и другите, защото не притежават непрекъснатостта на устойчивото и зряло Висше Аз. Затова трябва да сме снизходителни с хората, които понякога нарушават обещанията си към семейството си или изневеряват на принадлежността си към философски и идеологически каузи, на приятелите си и в любовта. Не трябва обаче да забравяме факта, че тези недостатъци може в даден момент да причинят много сериозни последици както за хората, неспазващи обещанията си, така и за техните роднини, приятели и близки.

В този случай човек може да притежава вътрешна моралност без намерение за измама, но тъй като му липсва основата на висшата интелигентност на действията, емоциите и мислите, той не успява да изпълни задълженията си.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница