Длъжностна характеристика наименование на длъжносттаДата18.03.2017
Размер65.16 Kb.

ЕВРОПОЛ

Хага, 08.01.2009

Файл №: 2330- 397
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование на длъжността: Ръководител по програмирането и поддръжката на сървърни платформи и център за данни

Подчинен на: Ръководителя на звено „ИКТ инфраструктура и операции”
1. Цел на длъжността
Отдел „Управление на информацията и технологии” (IMT) отговоря за разработката на управлението на информацията и възможностите на комуникационните технологии, както и за тяхното предоставяне и поддръжка, гарантиращо подобрена обмяна на информация относно престъпността между държавите-членки.
Заемащият длъжността ръководи екипа, отговорен за всички ИТ операции и програмни дейности по сървърните (server-side) платформи, включително хардуер, съхранение на данни, мидълуер и приложения, както и за поддръжката и програмирането на средства, приложими в център за данни.
2. Задачи и отговорности
Успешният кандидат ще има следните основни задачи и отговорности:


 • цялостно планиране, координация, определяне на приоритети, изготвяне на графици и контрол на качественото изпълнение на дейностите по програмиране и операции на екипа;

 • осъществява постоянна връзка с другите ръководители на екипи за ИКТ операции и програмиране и улеснява ефикасното изпълнение на задачи, възложени за съвместно изпълнение от екипите и звената;

 • докладва за състоянието на дейности и операции в своята сфера на отговорност, вижда евентуални проблеми и ги насочва за разрешаване на по-високо ниво, както е необходимо;

 • ръководи вътрешни проекти за техническа поддръжка и въвеждане на ново сървърно (server-side) оборудване и софтуер, както и на свързани с тях инструменти за управление на системата;

 • отговаря за техническата поддръжка на средствата и оборудването на центъра за данни, както и за връзката със звено „Общи услуги и средства”;

 • работи с доставчиците на ИТ продукти и услуги в своята сфера на компетентност;

 • планиране, снабдяване, инсталиране и поддръжка на техническия сървър и инфраструктурата, продуктите и услугите за съхранение на данни;

 • планира и ръководи разпределението на бюджета за ИТ, гарантирайки подходящи нива на икономичност по отношение на решенията в сферата на отговорност на групата;

 • разработва процедури, предлага и въвежда нови инструменти и работни практики за непрекъснатото подобряване на ефикасността и качеството на услугите в своята сфера на отговорност;

 • гарантира, че в екипа се съставя и завежда подходяща и актуализирана документация, включително технически стандарти за конфигуриране на сървъри и мидълуер;

 • развива и поддържа в екипа дух и подход, ориентирани към клиента и услугите;

 • осведомява крайните потребители по въпроси, свързани с ИТ;

 • планира и въвежда мерки за гарантиране на сигурността, гъвкавостта и продължителността на ИТ услугите, за които е отговорна групата;

 • грижи се за техническото и личното развитие на членовете на екипа;

 • подготвя изпълнението, планира обучения и мотивира членовете на екипа с цел да гарантира добри нива на ефективност и ефикасност;

 • осъществява връзка с координатора по обученията за въпроси, свързани с ИТ, и поддръжка на потребителите;

 • дава оценки от първо ниво за работата на членовете на екипа.

3. Изисквания


3.1 Общи изисквания (член 24 от Правилника за персонала)

Заемащият длъжността трябва:
 • да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз и да има пълни граждански права;

 • да има добри познания по най-малко два официални езика на ЕС, включително отлични устни и писмени умения по английски език;

 • добри организационни и аналитични умения;

 • високо чувство за професионализъм;

 • да има завършено висше образование, за предпочитане по предмети, свързани с ИТ.

Заемащият длъжността трябва да има:


a. Професионален опит:  Основен:  • минимум 10 години опит в организирането на ИТ програмиране и операции;

  • минимум 3 години опит на ръководна позиция, свързана със системната администрация, в ИТ организация, където е имал отговорности в областта на линейното управление;

  • добри познания и опит в ръководните процедури за системно програмиране и операции, както и в тяхното документиране;

  • добри познания и опит в операциите и поддръжката на център за данни;

  • опит в планирането и контрола по изпълнението на бюджета за ИТ;

  • опит в работата с ИТ доставчици на продукти и услуги.
  Желателен:


b. Професионални познания  Основни:  • добри познания по използване и поддръжка на сървърна (server-side) оперативна система, мидълуер и приложения на Microsoft Windows;

  • добри познания по уеб базирани приложения на много нива, и по-специално по Microsoft IIS;

  • експертни познания по конфигуриране и поддръжка на Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange и Microsoft SQL Server;

  • добри работни познания по мрежи за съхранение на данни, инфраструктури за архивиране и свързани технологии;

  • добри познания по технологии и средства, прилагани в центрове за данни, включително кабини и рафтове, електрозахранване, екологични мерки;

  • добри познания по проектиране и използване на процеси, за предпочитане базирани на ITIL;

  • добри познания по контролиране на системи, инструменти за разпространение на софтуер и инструменти и средства за сигурна дистанционна системна администрация;

  • добри познания по инструменти за управление на конфигурацията;

  • работни познания, свързани с непрекъснатия процес на работа и с подходите и техниките за възстановяване при аварии;

  • широки познания по техники и методи за управление на проекти;

  • изявени организационни, лидерски, ръководни и комуникационни умения, както и умения да предоставя помощ;  Желателни:  • познания по Microsoft SharePoint, Biztalk и ISA сървър;

  • познания по IBM WebSphere и най-общо по архитектури на J2EE приложения;

  • работни познания по администриране и поддръжка на системи за управление на документи и съдържание;

  • познания по изискванията за поддръжка по отношение на корпоративни приложения за личен състав, финанси и други административни функции;

  • трудов опит в ИТ организация, където процесите са основната движеща сила и която е ориентирана към матриците; познания по рамки и поддържащи роли и инструменти за ИТ процеси;

  • широки познания по основните компоненти на ИТ инфраструктурата;

  • познания по изисквания за защита на TEMPEST и свързани технологии.c. Професионални умения и компетенции:  Основни:  • демонстриран интерес към потребителя; разбиране за инфраструктурни понятия и технологии и за тяхното въздействие върху клиентите и услугите, свързани с работата;

  • демонстрирана проницателност, тактичност, политически нюх и дипломатични умения, необходими за насърчаването на ефективните отношения и за създаването на дух на разбирателство в рамките на IMT и с други групи;

  • отлични умения за обущване, водене на документация и представяне пред публика, включително умение да общува и изслушва ефективно на всички нива на организацията, включително изпълнителното ръководство и основните заинтересовани клиенти.  Желателни:
  • познания по управление на проекти;

  • умения да анализира сложни и извънредни въпроси, като изготвя план за действие и управлява или подпомага групата, включително техническите експерти, при изпълнението на плана.4. Заплата (попълва се от звено „Личен състав”)
Скала: 5
Основната заплата е 6694,23 EUR (удръжката на данъци в рамките на Европол е прибл. 20–25%)
Освен това, когато е приложимо, може да се отпуснат семейни надбавки:


 • 5% от основната заплата – надбавка за домакинство;

 • 284,20 EUR (нето) – за издръжка на дете;

 • 926,77 EUR (нето) – надбавка за експатриране;

Допълнителни надбавки (ежегодно пътуване до дома, образование, наем и други надбавки, отлична здравна застраховка и т.н.)

Социалните отчисления и данъци следва да се удържат от горепосочените суми.


5. Допълнителна информация

5.1 Основни дати:


Краен срок за кандидатстване: 23.02.2009 г.

Процедура по набиране: 12. и 13.03.2009 г.

Дата на започване на работа: възможно най-скоро

5.2 Адрес за контакт:

Ако имате допълнителни въпроси относно гореописаната длъжност или имате нужда от насоки за попълване на формулярите за кандидатстване, можете да прегледате насоките на Европол за набиране на персонал (EUROPOL RECRUITMENT GUIDELINES), да ни пишете на recruitment@europol.europa.eu, или да се обадите на +31 (0) 70 302 5184/298.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница