Днес Европейската комисия предложи мерки за борба с престъпниците, които фалшифицират евро банкноти и монети. Според оценки щетите от фалшифицирането на единната валута от нейното въвеждане през 2002 гДата28.02.2018
Размер45.08 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 5 февруари 2013 г.Европейската комисия засилва защитата на еврото със средствата на наказателното право

Днес Европейската комисия предложи мерки за борба с престъпниците, които фалшифицират евро банкноти и монети. Според оценки щетите от фалшифицирането на единната валута от нейното въвеждане през 2002 г. досега възлизат най-малко на 500 млн. евро. Целта на предложението е укрепване на защитата на еврото и другите валути от фалшифициране чрез наказателноправни мерки. Сред тях са засилване на трансграничните разследвания и въвеждане на минимални наказания, в това число и затвор, за най-сериозните престъпления, свързани с фалшифициране. Предложението също така ще даде възможност заловените фалшификати да бъдат анализирани по време на съдебните производства, за да бъдат открити още фалшиви евро банкноти и монети в обращение.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг заяви: „Европейските граждани и предприятия вярват в автентичността на банкнотите и монетите. Тя обаче не е даденост. Еврото е втората по значимост валута в света и ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да спрем посегателствата на престъпниците към него. С днешното предложение засилваме борбата срещу фалшифицирането на пари с възпиращи наказателноправни санкции и по-ефективни мерки за разследване. Фалшифицирането на пари от организираната престъпност подкопава общественото доверие във валутата и засяга сериозно правителства, предприятия и отделни лица. Отговорните за това не бива да останат ненаказани – време е да премахнем регулаторните пропуски, за да спрем фалшифицирането в Европейския съюз.“

Алгирдас Шемета, комисар по данъчно облагане, митнически съюз, одит и борба с измамите, заяви: „Еврото е една от най-ценните придобивки на ЕС. Но ако ние не се борим заедно, за да го защитим, друг няма да го стори. Валута, която е обща за 17 държави и 330 милиона души, е привлекателна цел за фалшификаторите. Затова трябва да гарантираме, че престъпниците са наказвани за делата си. Един по-хармонизиран подход към санкциите и по-добро трансгранично сътрудничество ще ни помогнат да нанесем тежък удар върху фалшифицирането на евробанкноти и монети

Директивата, която е съвместна инициатива на заместник-председателите Рединг и Рен и комисар Шемета, ще задължи страните членки да създадат ефективни инструменти за разследване с цел откриване на случаи на фалшифициране на пари. Тези инструменти трябва да бъдат еквивалентни на използваните за борба с организираната или друга тежка престъпност. Комисията предлага въвеждането на минимално наказание от поне 6 месеца затвор за сериозни случаи на производство и разпространение на фалшиви пари. Ще бъде въведено и максимално наказание от поне 8 години затвор за разпространението на фалшиви пари (каквото в момента вече съществува за производството на фалшиви пари съгласно Рамково решение на Съвета 200/383/ПВР). Това ще засили защитата на еврото, като възпира по-ефективно престъпленията в Съюза и подобрява сътрудничеството между съдебните органи, за да помогне за залавянето на измамници.

В допълнение на всичко това с Директивата ще се изисква страните членки да гарантират, че националните центрове за анализи и националните центрове за анализ на монетите също са в състояние да изследват фалшифицираните евро банкноти и монети по време на съдебни производства, за да могат да бъдат открити и други фалшифицирани евро в обращение.

Предистория

Общо в света има в обращение евро банкноти на стойност около 913 млрд. евро и евро монети на стойност 16 млрд. евро.

Еврото и други валути продължават да бъдат на прицела на групи на организираната престъпност, действащи в областта на фалшифицирането на пари. От въвеждането на единната валута през 2002 г., фалшифицирането на евро е довело до финансови щети в размер на най-малко 500 млн. евро. Това се илюстрира от залавянето на големи суми фалшифицирани евро банкноти и монети и от продължаващите ежегодно случаи на разрушаване на нелегални работилници за печатане на банкноти и монетосечене във и извън Европейския съюз. Всичко това показва, че сегашните мерки срещу фалшифицирането са недостатъчни и затова е необходимо подобряване на защитата на еврото на европейско равнище. През второто шестмесечие на 2012 г. от обращение бяха изтеглени 280 000 фалшифицирани евро банкноти.

Според последни данни на Европейската централна банка банкнотите с деноминация 20 и 50 евро се фалшифицират най-често. Повечето (97,5 %) от фалшификатите, заловени през втората половина на 2012 г., са открити в страни от еврозоната, като едва около 2 % са намерени в страни от ЕС извън еврозоната, а 0,5 % - в други части на света.

Предложената Директива се основава на Рамково решение на Съвета 2000/383/ПВР относно засилване чрез наказателноправни и други санкции на защитата срещу фалшифициране във връзка с въвеждането на еврото. В Директивата са запазени повечето разпоредби на Рамковото решение (и най-вече изложените там определения за престъпленията), като в същото време са взети под внимание новите разпоредби, въведени от Договора от Лисабон, които засилват способността на ЕС да се бори с измамите, като му дават законодателни компетенции в областта на наказателното право. Според Международната конвенция за борба с подправянето на парични знаци от 1929 г. (Женевска конвенция) засилената защита на еврото трябва да важи и за други валути. Директивата допълва разпоредбите на Женевската конвенция и улеснява нейното прилагане в Европейския съюз.

На 10 януари 2013 г. Европейската централна банка представи новата банкнота от 5 евро. Тя е първата банкнота от серията „Европа“, която ще бъде пусната в обращение в еврозоната. Това ще стане на 2 май 2013 г. От пускането им в обращение през 2002 г. евро банкнотите и монетите се превърнаха в нагледен символ на европейската интеграция.За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Уебсайт на Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Европейска комисия — политика в областта на наказателното право: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htmMemo/13/63

Законодателният текст е достъпен на следния адрес: http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htmЗа контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/13/88


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница