Дни на отворените врати: „да растем заедно“ — регионите и градовете в ес превръщат теорията в практика с инвестиционни планове за 2014-2020 гДата21.01.2018
Размер41.82 Kb.Европейска комисияСъобщение за медиите

Брюксел, 3 октомври 2014 г.ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ: „ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО“ — регионите и градовете в ЕС превръщат теорията в практика с инвестиционни планове за 2014-2020 г.

От 6 до 9 октомври 2014 г. около 6000 представители на европейски региони и градове ще се съберат в Брюксел за 12-те ежегодни Дни на отворените врати, за да обсъдят как реформираната политика на сближаване на ЕС може да подпомогне създаването на работни места и растежа. Реформирането на политиката бе ръководено от комисаря по въпросите на регионалната политика Йоханес Хан. В резултат от реформата политиката на сближаване стана модерен, насочен към резултата инвестиционен инструмент за всички европейски региони, а ресурсите бяха концентрирани в ключови сектори като иновации, конкурентоспособност на МСП, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и преминаване към нисковъглеродна икономика.

Домакини на Дни на отворените врати – Европейска седмица на регионите и градовете са Европейската комисия и Комитетът на регионите. Проявата е много важна платформа за дискусии и дебати за това как инвестиционните стратегии на страните членки за регионалното финансиране от ЕС ще помогнат за постигане на европейските цели и за възобновяване на растежа в регионите. Споразуменията за партньорство и оперативните програми в момента се анализират от службите на Комисията, за да се гарантира оптималното използване на финансирането с помощта на реалистични и ефикасни планове.

В коментар по повод предстоящата проява комисар Хан заяви: „Тазгодишните Дни на отворените врати са важен момент за регионите и градовете, за да обмислят как най-добре да се възползват от възможностите, предоставяни от нашата реформирана политика на сближаване. Трябва да гарантираме, че благодарение на планираното използване на инвестициите на ЕС в страните членки ще бъдат постигнати резултатите на „Европа 2020“ в съответствие с нашите цели. В споразуменията за партньорство и оперативните програми за 2014-2020 г., които сме видели досега, ясно се очертава преминаване към инвестиции в реалната икономика. Това означава помощ за МСП, научноизследователската и развойна дейност и иновациите, мерки в областта на трудовия пазар, образованието, борбата срещу бедността и, разбира се, помощ за нисковъглеродната икономика. Трябва да гарантираме, че всички региони в Европа наистина „растат заедно“ и че в основата на това стоят внимателно планирани и приобщаващи стратегии, откриващи пътя към конкурентоспособност в бъдеще“.

Председателят на Комитета на регионите Мишел Льобрюн заяви: „През последните няколко години на регионите и градовете в ЕС се падаше една трета от публичните разходи. Дните на отворените врати ще дадат възможност на работещи в сферата на политиката на сближаване да обменят добри практики, като в същото време запознаят с мненията си вземащите решения. Това е част от нашия ангажимент за предотвратяване на всякакво забавяне в прилагането на мерки, които са от най-голямо значение за нашите общности и за насърчаване на обмена на най-ефективните решения в Европа“.

Под мотото „Да растем заедно – интелигентни инвестиции за хората“ представители на регионални и местни органи в ЕС ще се срещнат с експерти, създатели на политики и работещи в тази сфера от публичния и частния сектор. Един от важните въпроси, обсъждани на срещата, ще бъде укрепването на институционалния капацитет на националните органи. Съгласно публикувания през юли 2014 г. Шести доклад за сближаването инвестициите в този капацитет ще бъдат увеличени със 70 % в периода 2014-2020 г. Това увеличение отразява нарастващото значение на стабилното управление, за да се гарантира ефективно използване на публичните ресурси.

В споразуменията за партньорство – 16 от общо 28 от тях вече са приети – се наблюдават окуражаващи тенденции относно планираните инвестиции на ЕС в подкрепа на иновациите и малките предприятия, както и засилено използване на финансови инструменти. Нещо много важно — очаква се инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници да надхвърлят 38 млрд. евро — над два пъти повече от сумата, инвестирана в нисковъглеродна икономика през 2007-2013 г.

С общ бюджет от около 352 млрд. евро за финансовия период 2014–2020 г., политиката на сближаване ще играе изключително важна роля в ключови за постигане на устойчив и дългосрочен растеж области като иновации, помощ за МСП, подобряване на квалификациите на хората, социално приобщаване и енергетика. Дните на отворените врати подпомагат напредъка на дебата и превръщането на амбициозните цели в реалност.Контекст

Председателят на Комитета на регионите Мишел Льобрюн и комисар Хан ще дадат пресконференция в 13:00 ч. на 6 октомври в Комитета на регионите.

Същия ден в 16:00 ч. генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Хурия ще даде пресконференция в залата за пресконференции на Европейския парламент, която ще бъде посветена и на представянето на два специални доклада:

резюме на „Регионални прогнози на ОИСР — 2014 г.“, включващ информация за ефекта от кризата върху регионите, състоянието на финансите на регионално равнище и правителствените реформи;

преглед на набора от показатели, които са в основата на доклада на ОИСР за регионалното благосъстояние, включително някои приложения за регионите и градовете в ЕС.

По време на проявата ще бъде представен и доклад за управлението и партньорството на множество равнища от специалния съветник на комисар Хан Люк Ван ден Бранде — бивш председател на Комитета на регионите.

Победителите във фотоконкурса Европа в моя регион за 2014 г. от Азорските острови (Португалия), Латвия и Литва ще получат наградите си от комисар Хан в сряда, 8 октомври, в 11:45 ч. в сградата Берлемон.

След успешното му пилотно издание по време на Дните на отворените врати през 2013 г., майсторският клас ще се състои и през тази година. В него ще участват 30 докторанти и начинаещи изследователи в областта на регионалната и градската политика.Освен семинарите в Брюксел до декември 2014 г. ще се проведат повече от 300 прояви под мотото „Европа в моя регион/град“.

За повече информация:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - Всички снимки във Flickr

Медийна програма

Региони партньори по държави

За контакти:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65 Мобилен телефон: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10 Мобилен телефон: +32 460 793310IP/14/1081


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница