До (Бенефициент- наименование)Дата21.06.2018
Размер93.08 Kb.ДО


________________________

(Бенефициент- наименование)


________________________

(Адрес на бенефициента)
О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана №01 от дата 09.02.2017 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:


Доставка на униформено работно облекло и обувки за 50 охранители, наети по проект BG0505M9OP001-1.003-0987 „Сигурни в бъдещето си”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.
Зимно яке

 • Със свалящи ръкави

 • Състав на плата: 100% полиестер, промазан-водоустойчив и ветроустойчив

 • Цвят: черен

 • Термоподплата: двойно капитонирана силиконова вата - 250 г/м.

 • Да се затваря догоре с цип и копчета

 • С ластик в долната част на якето и на ръкавите

 • На десния ръкав да има джоб с цип за радиостанция

 • В предната част на якето да има два горни и два долни външни джоба с капаци

 • Подплатата да има възможност за сваляне при необходимост

 • Яката да е тип „столче“ с джоб, с вградена в нея качулка

 • Със светлоотразителни елементи

 • Да присъства емблема с логото на „ASP“ на левия ръкав и емблема „SECURITY“ на предна лява част на нивото на гърдите

50

Зимен панталон

 • Тип: „клин“

 • Състав на плата: 33%памук/67% полиестер-200г/кв.м

 • Модел: тип клин, с два предни джоба, два задни външни джоба с капаци и един страничен десен джоб с капак и с ластици отдолу

 • Да включва подвижна поларена термоподплата, която да се захваща с копчета

 • Коланът на панталона да е с 8 броя двойни гайки с понтове

 • Да има светлоотразителни елементи

50

Блуза с дълъг ръкав

 • Тип: „ла коста“

 • Състав на плата: 100% памук, минимум 180 гр/м

 • С бродерия логото на „ASP“ на ляв ръкав и бродерия „SECURITY“ на предна лява част на нивото на гърдите

50

Тактически колан – зимен

50

Зимни обувки

 • Тип: „кубинки“

 • Материал: естествена кожа – лицева част естествена импрегнирана кожа

 • С мембрана и анатомично ходило

 • Да са стабилни, водоустойчиви, дишащи, предназначени за продължително ходене

 • Да се връзват с метални капси и куки

50

Тактически елек – зимен

 • Материал: здрава, двойна основа, водозащитна кордура.

 • С възможност за носене на пистолет, пълнител, други помощни средства като фенер, телефон, телескопична палка с подсилени рамене

 • С два задни помощни джоба

 • Да се закопчава с цип

 • С бродерия логото на „ASP“ на гърба и бродерия „ASP“ на предна дясна част на нивото на гърдите

50

Калъф за бронежилетка

 • Материал: кордура

 • Със странично припокриване на балистичните панели

 • С еластични лепящи ленти за фиксиране към тялото

 • С джобове за допълнителни балистични вложки

 • Със система за прикачване на модули и

50

Лятно яке

 • Със свалящи ръкави

 • Състав на плата: минимум 60% памук

 • Цвят: черен

 • Да се затваря догоре с цип и копчета

 • С ластик в долната част на якето и на ръкавите

 • На десния ръкав да има джоб с цип за радиостанция

 • Със свалящи се ръкави

 • В предната част на якето да има два горни и два долни външни джоба с капаци

 • Яката да е тип „столче“

 • Със светлоотразителни елементи

 • Да присъства емблема с логото на „ASP“ на левия ръкав и емблема „SECURITY“ на предна лява част на нивото на гърдите

50

Летен панталон

 • Състав на плата: минимум 60% памук

 • Цвят: черен

 • Тип: „клин“

 • С два предни джоба, два задни външни джоба с капаци, и един страничен десен джоб с капак в областта над коляното

 • Подходящ за носене с кубинки

 • Коланът на панталона да е с 8 броя двойни гайки с понтове

 • Със светлоотразителни елементи.

50

Блуза с къс ръкав

 • Тип: „ла коста“

 • Състав на плата: 100% памук, минимум 180 г/м

 • С бродерия логото на „ASP“ на ляв ръкав и бродерия „SECURITY“ на предна лява част на нивото на гърдите

50

Тактически колан – летен

 • С възможност за носене на оръжие, допълнителен пълнител, белезници, радио, щурмова палка, ключове и фенер

50

Летни обувки

 • Тип: „кубинки“

 • Материал: естествена кожа – лицева част естествена импрегнирана кожа

 • С мембрана и анатомично ходило

 • Да са стабилни, водоустойчиви, дишащи, предназначени за продължително ходене

 • Да се връзват с метални капси и куки

50

Тактически елек – летен

 • Материал: здрава, двойна основа, водозащитна кордура.

 • С възможност за носене на пистолет, пълнител, други помощни средства като фенер, телефон, телескопична палка с подсилени рамене

 • С два задни помощни джоба

 • Да се закопчава с цип

 • С бродерия логото на „ASP“ на гърба и бродерия „ASP“ на предна дясна част на нивото на гърдите.

50

Калъф за бронежилетка- летен

 • Материал: кордура

 • Със странично припокриване на балистичните панели

 • С еластични лепящи ленти за фиксиране към тялото

 • С джобове за допълнителни балистични вложки

 • Със система за прикачване на модули

50


2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС
( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


 1. Валидност на офертата:...........

 2. Начин на плащане:............

 3. Срок за доставка:

 4. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

 5. Приложения към офертата

  1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)www.eufunds.bg
Договор BG05M9OP001-1.003-0987-C01 „Сигурни в бъдещето си”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница