До директора на риосв гр. ПлевенДата05.08.2018
Размер18.6 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ГР. ПЛЕВЕН

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От “Шопов комерс – Емил Шопов” ЕООД, , с. Българене, област Плевен, с ЕИК: 201120588, община Левски, гр. Левски, ул.“Васил Априлов” № 5

Пълен пощенски адрес: с. Българене, област Плевен, община Левски, ул.“Васил Априлов” № 5

Телефон: 0878296060, e-mail: shopovkomers@gmal.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата: Емил Шопов - юридическо лице

Лице за контакти: Емил Георгиев Шопов - GSM: 0878296060
Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение от “Шопов комерс – Емил Шопов” ЕООД, с. Българене, област Плевен, община Левски, ул.“Васил Априлов” № 5, относно изграждането и лицензирането на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ТДОЧЦМ/ и център за разкомплектоване / предварително третиране/ на ИУМПС и ИУЕЕО, с площ от 886 / осемстотин осемдесет и шест /кв.м., намираща се в Поземлен имот № 211018, в местността "Курвенец", землището на с.Българене, община Левски, област Плевен.

Намеренията ни са за обработване и съхраняване до 5 т. скрап на ден.

.

Прилагам:


  1. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.)

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г./.

  3. Документи, доказващи обществен интерес (при наличие на такъв).

4. Документ за платена такса: IBAN: BG22 UBBS 80023106158306, BIC код на банката: UBBS BGSF, Банка ОББ – АД – Плевен, Такса по ПМС 348/2008г.

  1. Актуална скица от СГКК- гр. Левски

Дата:14.03.2011 г. Възложител:..........................................

/ Емил Георгиев Шопов /
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница