ДО: г-жа ирена георгиева зам. Министър на туризма копие: г-н минчо цветковДата17.09.2017
Размер43.78 Kb.
Изх. № 82/ 19.11.2015 ДО: Г-ЖА ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

КОПИЕ: Г-Н МИНЧО ЦВЕТКОВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Относно: Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления


Уважаема г-жа Георгиева,
Във връзка с провежданите на Европейско ниво консултации относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления и по повод Ваша молба към АБТТА за изразяване на становище относно предложението за включване на туроператорите и туристическите агенти в списъка на икономическите оператори, задължени да събират и предават резервационни данни на пътниците, PNR, бих искал да коментирам, както следва:
- Резервационни данни на пътници, пътуващи с редовни полети

При резервации на самолетни билети по редовни линии, PNR данните се генерират в момента на резервация, след което следва издаване на самолетния билет и трансфер на данните към съответния авиопревозвач през Глобалните дистрибуционни системи (GDS). Обичайно данните се генерират преди датата на отпътуване и в рамките на периода от момента на резервация до момента на полет в тях могат да настъпят различни изменения, напр. пълна или частична промяна на маршрута, частична отмяна на полет, др. Туроператорът и туристическият агент най-често не разполагат с информация за настъпилите промени в PNR записите, особено за тези от последните минути – отмяна на полет, презатоварване, неявили се пътници, др. В този смисъл, авиопревозвачът е единственият и най-логичен изпълнител за задължението за трансфер на коректни, актуални, недублиращи се PNR данни.


- Резервационни данни на пътници, пътуващи с чартърни полети

Списъкът с имената на пътниците са единствените PNR данни, генерирани при чартърни полети. Доколкото при тези полети не съществува единен международен стандарт за трансфер на данни, а системите, използвани от различните авиопревозвачи могат да се различават значително, въвеждането на унифицирани софтуерни решения би генерирало значителни финансови разходи за Европейските туроператори и туристически агенти.


На основание на горното, АБТТА изразява решително несъгласие с предложението за Директивата за използване на резервационните данни на пътниците …. в частта включване на туроператорите и туристическите агенти в списъка на лицата, задължени да събират и предават PNR данни.
В допълнение и като напомня, че според Европейския надзорен орган по защита на личните данни, ЕНОЗД, държавите членки следва - въз основа на собствен анализ да преценят на национално ниво дали предлаганите допълнения в PNR Директивата няма да нарушат изискванията и принципите на пропорционалност и необходимост, АБТТА прави следните компромисни предложения по ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ*:
- подкрепя Изменение  8, Съображение 11 на Проекта

(11) Въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи, вече събират и обработват PNR данни на своите пътници с търговска цел. Настоящата директива не налага на въздушните превозвачи или икономическите оператори, които не са превозвачи, никакво задължение да събират или запазват каквито и да е допълнителни данни на пътниците, нито задължава пътниците да предоставят каквито и да е данни в допълнение към тези, които те вече предоставят на въздушните превозвачи и икономическите оператори, които не са превозвачи.

- подкрепя Изменение  33, допълнение на Член 2 на Проекта

aa) „икономически оператор, който не е превозвач“, означава икономически оператор, като например туристическа агенция или туроператор, който предоставя свързани с пътувания услуги, включително резервации на полети, за които събира и обработва PNR данни на пътници;
- изразява решително несъгласие с Изменение  9, Съображение 11 a на Проекта

(11a) Икономическите оператори, които не са превозвачи, като например туристически агенции и туроператори, продават туристически пакети, които се възползват от чартърни полети, за които те събират и обработват PNR данни на своите клиенти, без непременно да прехвърлят данните на пътниците до въздушния превозвач, извършващ полета
- изразява решително несъгласие с използването на термина «икономически оператор, който не е превозвач“ във всички останали текстове на Директивата
- предлага следната редакция на Чл. 1.1.а на Проекта:

«На основание на оценка на риска, проведена на национално ниво, когато авиопревозвачът разполага само ограничен набор от данни за самолетни билети, закупени през икономически оператор, който не е авиопревозвач, държавите-членки ще преценят необходимостта от приемането на специфични регулации в националното законодателство, в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това ще бъде направено с отчитане на специфичния характер на тази дейност, а именно факта, че PNR данните се събират за собствените търговски цели».

С уважение
Байко Байков

Председател УС


*
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0248+0+DOC+XML+V0//BG
Каталог: files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Програма Смолян област Чепеларе Доспат Девин
pages -> Програма Смолян град Вход 3/6 лв Културен център "Николай Хайтов" Голяма сцена
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Топли напитки Бира 330 мл. Кафе „Espressto 40 лв. Tuborg 00 лв
pages -> Кодекс за поведение при компютъризирани резервационни системи, Регламент 1008/2008 относно Общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 101 и 102 от
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница