До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница4/6
Дата07.08.2018
Размер323 Kb.
1   2   3   4   5   6

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималният товар на една палетна единица със спагети да бъде до 700 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е най-малко 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.


Дата ..................... Подпис и печат ..........................


Приложение № 2.4

За обособена позиция четириТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по четвърта обособена позиция:

Доставка на вафли обикновени до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 17 462,989 тона интервенционен ечемик от Словакия”;Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по четвърта обособена позиция от документацията за участие „вафли обикновени”, чрез:
1. Трансфер до България на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик и замяната му срещу вафли обикновени, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставката им (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

2. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик срещу вафли обикновени, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставката им (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.(излишното се зачертава)
със следните характеристики:


Показатели

Органолептични

Вафли обикновени - нетунквани

Предложение

1. Външен вида) форма

Разнообразна – определена и постоянна за отделния асортимент
б) повърхност

С ясно изразен орнамент на кората, без петна, повреди и отчупвания, с равномерен отрез, без протичания на пълнежа.Допускат се пукнатини и слабо зацапани от пълнежа вафли, с неравномерна дебелина на пълнежа, а за фигурните вафли и вафлите с неголеми нарушения на повърхността, общо не повече от 3 броя в килограм, за вафлите, в пълнежа на които влиза какао на прах – не повече от 5 броя в килограм. За кремовите вафли се допуска частично отчупване на горния слой на вафлените кори, неравномерен отрез, неравномерна дебелина на пълнежа, слабо зацапани от пълнежа по повърхността, общо не повече от 2 броя до 100g опаковка, 3 броя до 160g опаковка, 4 броя до 200g опаковка, 6 броя до 300g опаковка.
2. Цвята) на корите

От светложълт до бежов, за кори с добавки в зависимост от добавката. Корите са равномерно изпечени. Допускат се кори със слабо препечени места, но не прегорели до тъмнокафяв цвят
б) на пълнежа

Еднотонен, характерен за съответния вид пълнеж или различни за всеки пласт на вафли с различен пълнъж
в) на кувртюра3. Строеж при разрез

Слоеве от кори и пълнеж, плътно прилепнали един към друг
а) на корите

Равномерно развита пористост, без следи от неизмесване
б) на пълнежа

Добре хомогенизиран, равномерно разпределен. Допускат се отклонения от горните изисквания не повече от 5 броя в килограм за вафли „Гофрети”, „Цигари” и други фигурни, а за останалите вафли не повече от 3 броя в килограм.
4. Качество на пълнежа

Консистенция еднородна, без твърди частици /освен добавени полодове, ядки и др./ При масления и пралинов пълнеж-нежно-маслена, лесно топяща се маса. При кремовите вафли – фина аерирана маса.
5. Вкус и мирис

Характерни за вложените материали, без страничен привкус и мирис
Показатели

Физико-химически

вафли-нетункванис маслен пълнеж

с пралинов пълнеж

с комбиниран пълнеж
6. Влага, % не повече от:

2,5

2,0

2,5
7. Обща захар /като зах./ % на абс.с.вещество

от 29,5 до 45,0

от 27,5 до 42,5

от 22,5 до 47,5
8. Масленост, % на абс.с.вещество

от 24,0 до 35,0

от 23,0 до 28,5

от 17,0 до 36,0
9. Пълнеж, %, не по-малко от:

62

65

65
10. Пепел неразтворима в 10 % солна киселина, %, не повече от:

0,1

0,1

0,1
11. Кувертюр,%, не по-малко от:

-

-

-
12.Захарното и масленото съдържание на отделните асортименти трябва да отговаря на теоритично изчисленото по разходни норми

+ 2,5
Срок на годност:

не по-малко от 6 месеца към датата на доставка
Опаковка с маса до 0.550 кg, а един кашон да съдържа 18 броя кутии.

Допустимо отклонение от нетната маса на опаковките до + 2 %
В пакети от полиетилен,топлолепящ целофан, алуминиево фолио или полипропилен целофанов тип, поставени в картонена кутия. Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: вид на продукта и качество, наименование на производителят, дата на опаковане, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на участника.

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница