До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница5/6
Дата07.08.2018
Размер323 Kb.
1   2   3   4   5   6

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималният товар на една палетна единица със вафли да бъде до 500 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е най-малко 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.

Дата ..................... Подпис и печат ..........................

Приложение № 2.5

За обособена позиция пет


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по пета обособена позиция:

Доставка на грис пшеничен до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 3 500,900 тона интервенционен ечемик от Словакия”;


Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по пета обособена позиция от документацията за участие грис пшеничен, чрез:
1. Трансфер до България на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик и замяната му срещу грис пшеничен, който е наличен или ще бъде закупен от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

2. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик срещу грис пшеничен, който е наличен или ще бъде закупен от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.(излишното се зачертава)
със следните характеристики:


Показатели

Грис пшеничен

Предложение

дребен пшеничен грис
1. цвят

Бял до кремав, без наличие на тричави частици
2. мирис

Специфичен за пшеничния грис, приятен, без мирис на плесен, запарено, кисели и други несвойствени миризми
3. вкус

Специфичен, без горчивина и киселина
4. хрускане

При сдъвкване да не се усеща
5. Влага, % не повече от:а) базисна

14,0
б) допустима:-за периода от 01-04 до 01-10

14,5
-за периода от 02-10 до 31-03

15,0
6. Обща пепел, в % на абсолютно сухо вещество, в % не повече от

0,60
7. Пепел, неразтворима в 10 % солна киселина, в % на абсолютно сухо вещество, не повече от

0,1
8. Киселинност, в градуси по Нойман на абсолютно сухо вещество, не повече от

3,0
9. Едрина на гриса

Пресят с копринено грисово сито № 34 да дава надсявка, не повече от 1% чист грис. Пресят с копринено грисово сито № 42 да дава надсявка, не по-малко от 85%. Пресято с копринено сито № 9 да дава пресявка, не повече от 3%.
10. Метални примеси, в mg/kg грис:а) желязо и други метални примеси в размери на частиците до 0,3 мм, не повече от

3,0
б) частици с игловидна и плосковидна форма

не се допускат
Срок на годност

Не по малко от 5 месеца към датата на доставка
Опаковка с маса - нето 1 кг. а един стек да съдържа 10 пакета.

Допустимо отклонение от нетната маса на опаковките от 1 кг. ± 1%Хартиени пликове съгласно БДС 3433-77, двупластови, художествено оформени съгласно БДС 5569-65, полипропилен (РР, идентификационен код 5 по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки) Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: вид на продукта и качество, наименование на производителят, дата на опаковане, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на участника.

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница