До кмета на община крумовград град крумовград област кърджалиДата23.10.2018
Размер19.81 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № ПВОЗ-31/2015г./…............2015 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ГРАД КРУМОВГРАД

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Относно: Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Крумовица, поречие – река Арда, част от водно тяло с код BG3AR200R009река Крумовица и притоци, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: „Дибив и преработка на златосъдържащи руди”, участък „Ада тепе” на находище„Хан Крум” село Вранско, община Крумовград, област Кърджали.

Във връзка с установена техническа грешка при обявяване на географските координати в изпратеното Ви, съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Крумовица, поречие – река Арда, част от водно тяло с код BG3AR200R009 – „река Крумовица и притоци”, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: „Дибив и преработка на златосъдържащи руди”, участък „Ада тепе” на находище„Хан Крум” село Вранско, община Крумовград, област Кърджали, Ви уведомяваме, че коректните географски координати на точката на заустване са следните:


N – 41°28'37,008" E – 25°38'39,588"

Молим същите да бъдат публично обявени, като бъдат поставени на определените за това места в Общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявяването им.


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 3526 1/1

Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница