До Министъра по околна среда и води г-н Джевдет ЧакъровДата14.06.2017
Размер25.61 Kb.


До Министъра по околна среда и води

Г-н Джевдет Чакъров

1000 София, бул. "Мария Луиза" 22
Искане
От (трите имена) ......................................................................................................................

Пълен адрес за кореспонденция: ............................................................................................. ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
Уважаеми г-н Министър,
Настоявам да прекратите процедура по Оценка за съвместимост (ОС) на сПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски” процедирана незаконосъобразно до етап обществена консултация от Директора на РИОСВ – София. В нарушение на чл. 13 и чл. 12 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, директорът на РИОСВ не е прекратил ОС въпреки явното противоречие на заданието на сПУП с плана за управление на Природен Парк Витоша, който не допуска никакво ново строителство, включително и на ски писти и съоръжения на територията на парка, а допуска само ремонта и модернизацията на съществуващите такива. В нарушение на това сПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” предвижда противозаконна промяна и оптимизиране на плана за управление на парка и 114 хектара ново строителството на сгради, паркинги, ски писти и съоръжения. РИОСВ – София да изиска от предложителя “Витоша ски” представяне на алтернатива, която:


  • Да изключи новото строителство на територията на Природен парк Витоша, включително и на ски писти и съоръжения, като бъдат оставени само компонентите по модернизация на съществуващи такива.

  • Да изключи от сПУП територии държавна публична собственост, както и териториите и съоръженията с частна собственост на други собственици.

  • Да бъде допълнена оценката за съвместимост на сПУП с оценка на въздействията върху следните видове, за които такава оценка в момента липсва: Rupicapra rupicapra (дива коза), Ursus arctos (мечка), Canis lupus (вълк), Tozzia carpathica, Drepanocladus vernicosus, Buxbaumia viridis.

  • Да бъде допълнена оценката за съвместимост на сПУП с оценка на площта на засегнатите местообитания на животински видове, съгласно чл. 32, ал 2 на Закона за биологичното разнообразие, която в момента напълно липсва.

При непредставяне на такава алтернатива да не се съгласува сПУП на туристическа и ски-зона „Алеко” с предложител “Витоша ски”.


Настоявам за провеждане на пълна процедура по обществено обсъждане с минимум един месец срок за запознаване с документите по интернет и едновременно във всяка община от Софийска голяма община.
Настоявам да не се засяга парк Витоша от ново строителство в дългосрочен аспект, а да се търси подобряване на услугите във вече съществуващите съоръжения и ски писти.
Считам, че законите на страната трябва да се променят, така щото не инвеститора да наема експертите за извършване на екологични оценки, а специална държавна агенция на основата на платена държавна такса. Това е единственият начин да се спре практиката на винаги положителните доклади за екологични оценки и проекти и планове без никакви въздействия върху околната среда..
Недопустимо е да продължава практиката решения по законосъобразност, като това за Витоша, да се вземат от политическите ръководства на ведомствата, а не от отговорните и компетентни държавни експерти в рамките на техните длъжностни характеристики. Заради това сега никой не носи реална отговорност пред закона за подобни незаконни решения и гражданите нямат ефективни начини да контролират решенията на правителствените органи. Сегашното устройство на администрацията е непрозрачно, неефективно и генериращо корупция и беззаконие.
Настоявам за изпълнение на поставените искания и да бъда информиран за Вашите действия чрез писмен отговор или публично медийно изявление по всяка една от точките.

Дата..................С уважение:
Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница