До всички работници и служители на „специализирана болница за активно лечение по онкология“ еадДата21.01.2017
Размер19.92 Kb.
ДО

ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Поради медийния и обществен интерес около изненадващата ми смяна като изпълнителен директор на лечебното заведение, извършено от бившия министър на здравеопазването с решение по Протокол № РД-16-249/23.07.2014 г., обявен едва на 05.08.2014 г., Ви информирам, че с последващо решение по Протокол № РД-16-290/07.08.2014 г. легитимният министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков отмени отстраняването ми от длъжност.
Въпреки предприетите от мен незабавни законосъобразни действия за спиране на вписването в Търговския регистър на г-н Любомир Иванов Стефанов като изпълнителен директор, съществуващи нормативни празноти дават възможност същото да бъде извършено, респ. за няколко дни в регистъра да фигурира лице, което и de jure, и de facto не притежава управителна и представителна власт по отношение на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД.
Ето защо Ви призовавам към разбиране и спазване на правовия ред при изпълнението на трудовите Ви функции през предстоящата седмица. Отправям този апел, намирайки категорична опора в разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от Търговския закон и във всички съдебни актове, постановени по сходни казуси, част от които представям на Вашето внимание:
1. Присъда № 220/09.07.2012 г. на СГС по в. н. о. х. д. № 2221/2012 г.: „Съдебната практика, както и правната теория са категорични, че вписването на промените в обстоятелствата по отношение на юридическите лица в Търговския регистър нямат конститутивно, а единствено оповестително действие, което цели да обезпечи правата на трети лица чрез невъзможността невписаните обстоятелства да могат да им се противопоставят. Аргумент в тази насока е разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от Търговския закон. От друга страна, именно решението на компетентните според Търговския закон органи на търговските дружества имат конститутивно действие по отношение представителната власт на лицето, избрано от тях за управляващ и представляващ съответното юридическо лице.“
2. Решение № 1023/21.06.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1987/2002 г.: „Конститутивно действие на вписването няма предвидено за представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество съобразно разпоредбата на  чл. 235, ал. 5 от Търговския закон. Предмет на същата разпоредба е оповестителното действие на вписването, а не неговото конститутивно действие. Освен това относно лицата, които знаят подлежащите на вписване обстоятелства, оповестителното действие важи по силата на тяхното знание без и преди вписването.“

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № РД-16-290/07.08.2014 г. с решения на министъра на здравеопазването.
С уважение,

Д-Р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница