Доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката справка съгласно чл. 51 от зопДата15.10.2018
Размер35.1 Kb.


Приложение 9

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Справка съгласно чл. 51 от ЗОП

Характеристика на доказателството


Минимално равнище

Документално доказателство

Период

1

Наличие на приета методология за оценка на кредитоспособността на общините

Приета от участника методология за оценка на кредитоспособността на общините

Попълнена декларация от банката (в свободен текст), която удостоверява съществуващото състояние. Към нея се прилага заверено от кандидата копие от вътрешния акт (решенията на оправомощения орган) за приемането на методологията и съответните вътрешни правила и процедури за изпълнение и други свързани документи относно приетата методология.

Методологията трябва да е приета преди датата на обявяване на обществената поръчка.

2

Наличие на звено за обслужване на общини

Наличие на звено за обслужване на общини в структурата на кандидата.

Попълнена декларация от банката (в свободен текст), която удостоверява съществуващото състояние. Към нея се прилага заверено от кандидата копие на извлечение от управленската структура на банката.

Звеното трябва да съществува преди датата на обявяване на обществената поръчка.

3

Опит в кредитиране на общини

Минимум 1 кредит предоставен на община

Представени заверени от кандидата копия на договори, от които да е виден предмета на договора, името на общината, стойността и сроковете на изпълнение.

През последните 3 години преди датата на обявяване на поръчката.

4

Опит в банково обслужване на общини

Минимум 5 общини обслужвани от банката

Представени заверени от кандидата копия на договори, от които да е виден предмета на договора, общината - клиент, стойността и сроковете на изпълнение, както и препоръки за добро изпълнение от общините:

Към датата на подаване на заявлението за участие

5

Опит в усвояване на кредитни линии от международни финансови институции (МФИ)

Минимум една осъществена кредитна линия от международни финансови институции

Представени заверени от кандидата копия на договора с МФИ, от които да е виден предмета на договора, стойността и сроковете на изпълнение:

През последните 5 години преди датата на обявяване на поръчката.

6

Дистрибуционен капацитет на банката

Наличие на поне един клон на кандидата във всички областни градове на страната.

Попълнена декларация от банката (в свободен текст), която удостоверява съществуващото състояние. Към нея се прилага заверено от кандидата копие на документ за клоновата структура на банката.

Към датата на подаване на заявлението за участие.


Пояснения:


  • В случай че поради конфиденциалност или други причини кандидатът не може да приложи копие от договорите, то той трябва да представи препоръка (референция) от клиента, която да съдържа следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента дали работата на Изпълнителя е била извършена качествено и в срок.

  • Под международни финансови институции се разбират финансови институции, които са създадени от няколко държави и се регулират от международното право. Собственици или акционери на тези институции основно са правителствата на съответните държави, въпреки че международни институции и други организации също могат да бъдат акционери.


Участниците трябва да отговарят на всички минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница