Доклад №0400010112 за извършен одитДата05.08.2018
Размер27.74 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А
ДОКЛАД

за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките

по одитен доклад № 0400010112 за извършен одит

за финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Национална политическа партия „Българе”

за 2011 г.

(Виж Одитен доклад)

І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Разпореждане № 096 от 22.03.2013 г. на председателя на Сметната палата и Заповед № ОД-4-ПК-7 от 29.10.2013 г. на заместник-председател на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0400010112 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Национална политическа партия „Българе” за 2011 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), на представляващия партията е изпратен Окончателен одитен доклад № 0400010112 за резултатите от одита с две препоръки. С доклада не е определен срок за изпълнението им.1

Представляващият политическата партия не е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, с което не е спазена разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата.

Проверката е извършена с цел установяване на съответствието между дадените препоръки в Окончателния доклад по чл. 47, ал. 1 от ЗСП и действително предприетите мерки и извършените действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

По препоръка 1: При съставянето на ГФО в същият да намерят отражение всички извършени операции, свързани с осъществяване на дейността на партията.

В изпълнение на препоръката председателят на партията е издал заповед за определяне на отговорно лице, което да контролира приходите, разходите и счетоводната отчетност в партията, с цел всеобхватното включване на всички операции в Годишния финансов отчет.2Препоръка 1 е изпълнена.
По препоръка 2: Да се осигури осъществяване на годишна инвентаризация на активите и пасивите на партията

Във връзка с дадената препоръка, със заповед на председателя на партията, е разпоредено извършването на инвентаризация на активите и пасивите в ПП „Национална политическа партия „Българе” съобразно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан.3 От определената със заповедта комисия е съставен протокол и са установени само касови наличности.4Препоръка 2 е изпълнена.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Извършената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на Политическа партия „Национална политическа партия „Българе” за 2011 г. показва:

От представляващия политическата партия са предприети мерки и са изпълнени дадените препоръки.ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА:
(ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ)


1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитно доказателство № 3

4 Одитно доказателство № 4


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница