Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2012/2013Г. І. Материална базастраница2/5
Дата07.02.2017
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5

Участие на ученици със СОП от СОУ ,,Отец Паисий” – с. Медковец в кампанията „Участвам и променям”:

 • Физическо здраве - „Здравословно хранене”; „Разчитане на етикетите на храните”; „Ролята на играта и почивката”; „Дентална култура”; „Хигиена на тялото”- м. октомври 2012 г.

 • Психично здраве – „Справяне с различните форми на тормоз”, „Притеснения, страхове , тревожности и търсене на помощ” – събеседване с психолог – м. ноември 2012 г. « Превенция и злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици» - март 2013г.

 • Социално благополучие – „Етика и поведение в отношенията и уважение към себе си и другите” – м. януари 2013 г. « Съвременни форми на комуникация, Интернет и социални мрежи « - изготвяне на Интернет проект – април 2013г.

 • Тренинг - „Кой съм аз? Какво зависи от мен? Как общувам с другите? Към какво се стремя”- м. декември 2012г. «Тютюнопушене и нашето здраве» - февруари 2013г.

 • Конкурси и изложби

- 1-ви ноември – „Ден на народните будители” – изложба на предмети, изработени от ученици със СОП по време на лятното училище в СОУ „Отец Паисий”– с. Медковец – м. ноември 2012г.

  • Коледно тържество - изложба на предмети, изработени от ученици със СОП и сценично представяне на приказка за дядо Коледа –

м. декември 2012 г.

  • Изложба на рисунки на ученици на тема “Приказна зима" –

м. януари 2013 г.

  • Конкурс на тема: „Любовта в нас” - за литературно творчество и за рисунка - февруари 2013 г.

 • Изложба на обредни хлябове на тема: „За хляба наш” - април 2013г.

 • Изложба на рисунки на тема: „Първа пролет” - март 2013 г.

 • Изложба на рисунки на тема: „Осми март” - март 2013 г.

- Изложба на рисунки на тема: „Ден на Земята”- април 2013 г.

 • Спорт

 • Състезание „Бързи – смели - сръчни”- март 2013 г.

 • Традиционен спортен празник - май 2013 г.

В мероприятията участваха активно деца със СОП.
В община Вълчедръм се проведоха следните мероприятия с активно участие на ученици със СОП:

 • Световен ден на ромите – съвместно с училищата от община Вълчедръм по проект «Амалипе» - 24.04.2013 г.

 • Общоградско тържество и манифестация за Деня на славянската писменост и култура – гр.Вълчедръм - 24.05.2013г


В I ОУ „Васил Левски”– Вълчедръм:

 • Акция „Да опазим децата на пътя“ и най-добър велосипедист - 19.10.2012г.;

 • Фолклорен празник на приказките и семейните добродетели за Деня на християнското семейство - 21.11.2012г.;

 • Фолклорно ревю, надпяване и надиграване - 06.12.2012г.

 • Патронен празник -19.02.2013г.

 • „Това го знаят мама и татко” – Занимание съвместно с родителите – ІІІ клас - 14.03.2013г.

 • „ В светлината на Великден” - 30.04.2013 г

 • „Да опазим живота на децата „ - по БДП- 10.05.2013 г.

 • Годишно тържество - 31.05.2013 г.

Във II ОУ „Иван Вазов”– Вълчедръм:

 • „Хайде дa играем” – спортен празник с участие на ученици със СОП - 26.10.2012г.;

 • Изложба на картички и материали за деня на Християнското семейство и посещение на храма Св.Петка - 21.11.2012г.;

 • «Маратонско четене»- 29.11.2012г. ;

 • „Василица” –празник на ромите - 14.01. 2013г.

В Гимназия „Димитър Маринов” – гр. Вълчедръм:

 • Откриване на учебната година - 17.09.2012 г.;

 • Празник на град Вълчедръм - 14.10.2012г. ;

 • Патронен празник на Гимназия ”Д.Маринов”- с участие на ученици със СОП - 15.10.2012г.;

 • Ден на народните будители - 31.10.2012г. ;

 • Коледна украса на ресурсен кабинет с изработени рисунки, картички и коледни играчки от ученици със СОП - 14.12.2011г.;

 • Ден на Земята – Гимн. „Д.Маринов” - 22.04.2013г.

 • Изпращане на 12 клас - 15.05.2013 г.

В ОУ Христо Ботев- с. Златия :

 • Коледно тържество - 21.12. 2012г.

 • Баба Марта - 01.03.2013г.

 • Празник на мама - 08.03.2013г.

 • Годишно тържество - 31.05.2013 г.

Съвместни дейности и инициативи с учителите от общообразо-вателните училища в община Берковица: • Участие в подготовка, организиране и провеждане на поредица от мероприятия свързани с пролетни народни обичаи „Тодоров ден – конски великден” и „Комичкане”, съвместно с ресурсни учители и интегрирани ученици на територията на общ. Берковица - 22.03. 2013г.

 • По случай Великденските празници учениците Лули Линова – VII кл. І ОУ, Седефка Розова VI кл. ІІ ОУ и Вероника Костова ІІ ОУ участваха в пресъздаване на обичая „Кумичене” под ръководството на специалните педагози Е. Гоцова, Д. Николова и Б. Костадинова- 27.03.2013г

Във II ОУ „Христо Смирненски”–гр.Берковица:

 • Посещение на къща-музей „Иван Вазов” – гр. Берковица;

В III ОУ „Иван Вазов” - гр.Берковица:

 • Участие на ученици в общински турнир по футбол - 25.10.2012г.

 • Участие на ученици със СОП от ІІІ ОУ „Иван Вазов” и ІV ОУ „Г. С. Раковски” в учебна евакуация при пожар на 21.11.12г.;

 • Участие на всички ученици със СОП в училищни Коледни тържества.

 • Презентация на тема: „Не на тормоза в училище”, подготвена от учениците от VIII клас - 27.02.2013

 • Участие на ученици със СОП в „FUN DAI – Ден на забавленията” – организиран от „Марбъл Проджект” – 16.05. 2013г.

 • Участие на Вачо Илиев в междуучилищен турнир по футбол по случай Ден на българския спорт – 18.05.2013г.

 • Участие на Вачо Илиев Иванов от VI клас в състезание послучай Световния ден на водата – 22.03.2013 г.

 • Участие на Светлин Игнатов от VI клас и Камелия Каменова от VI клас при в конкурс за рисунка „Обичам природата и аз участвам” по повод Седмицата на гората - 01-07 април 2013 г.

 • Участие на Камелия Каменова от VI клас в пролетен бал „Децата на Берковица – цветята под Ком” със стихотворението „Художник” от В. Ханчев-27.04.2013 г.

 • Участие на ученици със СОП в Учебна евакуация при пожар – 08.05. 2013г.

 • Участие на Петя Дайчева и Лилия Райнова в общоучилищно тържество по случай патронния празник в Читалище „Иван Вазов” – 23.05.2013г.

 • Участие на ученици със СОП в състезателни игри организирани от БМЧК под надслов „Месец на доброволеца- лято на здравето”- 07.06. 2013г.

 • Учениците Мирослав Митков и Светлин Игнатов VI клас бяха включени в Клуб „Учениците и училищният вестник” по Проект „УСПЕХ”

IV ОУ „Г.С.Раковски”

 • Включване в училищното тържество по случай патронния празник на 31.10.2012г;

 • По инициатива на РИО- Монтана в ІV ОУ се проведе състезание по правопис „Пиша правилно” , в което взе участие Светла Илиева VIII клас – 19.03.2013г.

 • Участие на ученици със СОП в Учебна евакуация при пожар –

08.05. 2013г.

 • Владо Мигленов- VIII клас е включен в секция „Бърза помощ” по Проект „УСПЕХ”.

В НУ «Васил Левски» - гр.Вършец

 • Посещение на театрална постановка „Червената шапчица” на 31.10.2012 г. с учениците от IV клас.


Участие на ученици със СОП от Берковица в кампанията „Участвам и променям”:

 • Участие на Камелия Нинова Каменова и Даниел Алексиев Панов от VI клас на III ОУ „Иван Вазов” – гр.Берковица в конкурс за рисунка на тема: „Как искам ЕС да промени моя град” на 01.11.2012г. в гр. Монтана. Получиха грамота за своето участие;

 • Включване на Даниел Алексиев Панов от VI клас на III ОУ „Иван Вазов” – гр.Берковица в изложба с рисунки на тема: „ Възпоменание на жертвите от ПТП” на 18.11.2012г.

Съвместно с учителите от общообразователните училища в гр. Монтана ресурсните учители подготвиха и проведоха следните мероприятия, в който участваха ученици със СОП:В I ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - гр. Монтана:

 • Коледно тържество;

В VI ОУ „Любен Кравелов” - гр. Монтана:

 • Отбелязване Деня на народните будители;

Във II СОУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Монтана:

 • На 16 ноември 2012г. учениците със СОП участваха със свои творби в изложбата, организирана от Ресурсен център- Монтана под мотото:

Заедно през лятото в игри, учение и забавления” - с това мероприятие се отбеляза «Деня на толерантността». Ученици и учители от училището присъстваха на събитието. В знак на своята толерантност учениците подариха на присъстващите деца със СОП направени от тях подаръци;

 • В чест на Патронният празник на училището се прповедоха много и различни мероприятия: състезанията – «Бързи смели сръчни», «Топка над въже» , «Щафета» .Подреди се изложба с творби на учениците. Представи се презентация : «Живот и творчество на Н. Вапцаров»

 • През м. ноември 2012г. ЕПОВ се проведе работна среща на тема

« Екипност в работата».

 • На 18.04.2013г. колективът на Второ СОУ «Н.Й.вапцаров»- гр. Монтана бе информиран по въпроси свързани с учениците със СОП: обучение, отношения в семейството, Увреждания по МКБ10 и техните характеристики и др. Мероприятието е свързано със седмицата на отворените врати в Ресурсен център- Монтана.

В VII СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр.Монтана:

 • През месец ноември 2012г. учениците със СОП отбелязаха Деня на народните будители с тържество;

 • През месец ноември 2012г. учениците със СОП участваха със свои творби в изложбата, организирана от Ресурсен център - Монтана под мотото: "Заедно през лятото в игри, учение и забавления”, с която се отбеляза «Деня на толерантността»;

 • През месец декември 2012г. учениците изработиха Коледна украса, с която се украси ресурсния кабинет.

 • През м. януари 2013г. се проведе среща на ЕПОВ и учители от училището на тема: „ Особености на мисленето на учениците със СОП”.

 • През м. март с посещение на постановката « Приказни мъниста» се отбележи международния ден на театъра 27.03.2013г.

 • На 20.04.2013г в Ресурсен център– Монтана се закри седмицата на отворените врати. Ученикът Борислав Веселинов II клас взе участие в състезанието «Великденска работилница».

 • На 26.04.2012г. ученикът Здравко Сергеев X клас участва в благотворителна Изложба – Базар , която се проведе в Дневен център – Монтана. На изложбата се представиха предмети и произведения на изкуството, свързани с празниците Цветница и Великден.

 • Учениците Борислав Веселинов II клас и Малина Софкова VI клас ще участват в Националтия конкурс организиран от КНСБ на СБУ за деца и ученици със СОП в жанр Живопис.

В VIII СОУ „Отец Паисий” – гр.Монтана:

 • Отбелязване на „Хелоуин”;

 • Коледно тържество с участието на Емил Красимиров от VIII клас;

 • Ученикът Александър Иванов Илиев от V клас взе участие в:

- Конкурс за рисунка „ Банско 2013”;

- Изложба „Моето училище в бъдещето”. Той получи награда от директора г-жа Юлия Николова;

- В Козлодуй става носител на приз-поощрителна награда за „ Зелени технологии”;

- Поход до местността „ Калето” и рисунки в Историческия музей в Монтана.

 • Николай Ангелов- VI клас участва в конкурс за рисунка в Казанлък.

 • Радослав Димчев, Аксиян и Денис Катинови целогодишно участват като членове в Клуб” Таланти” към училището.

В ІV ОУ « Иван Вазов», Монтана

 • На 28.02.2013 г. се проведе «Ден на розовата фланелка» във връзка със Световен ден за борба с тормоза в училище.

В ОУ „Петър Парчевич” – гр.Чипровци:

 • Конкурс на тема: „Как искам да се промени моят град ?”;

 • Коледно тържество;

 • Участие в кампанията: ”Да изчистим България за един ден” на 20.04.2013г. с учениците: Гина Минкова, Александър Ивов, Кристиян Ванимиров, Никол Иванова;

 • Участие във Великденски празник- 30.04.2013г.;

 • Участие в Отбелязване деня на българският спорт с учениците:

- Кристиян Ванимиров, Александър Ивов в Турнир по футбол на малки врати

- Гина Минкова и Кристиян Ванимиров в народна топкаВ ОУ „Отец Паисий” – с. Георги Дамяново:

 • Анелия Тонева Александрова и Сергей Сашков Петков от III клас са участвали в Коледно тържество изнесено пред старческия дом в с.Г.Вереница;

 • Учениците със СОП са участвали съвместно със съучениците си в Коледните тържества в училишето.

 • Анелия Тонева Александрова и Сергей Сашков Петков от III клас са участвали в тържество за 1 март в старческия дом в с.Г.Вереница;

 • Давид Пламенов от 5 клас се представи добре в конкурса на тема: «Безопасно движение».

В ЦДГ «Детелина» - с.Георги Дамяновов

 • Цветина Герганова Красимирова участва със стихотворение и песен в Коледното тържество на 21.12.2012г.

 • Децата със СОП участваха в тържество за Великден

 • Децата със СОП участваха в тържество за приключване на предучилищна група.


Участие на ученици със СОП от Монтана в кампанията „Участвам и променям”:

 • Учениците със СОП от VII СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр.Монтана участваха в кампанията «Участвам и променям» като отбелязаха деня на Холокоста чрез засаждане на жълти минзухари;

 • На 13.12.2012г. се проведе Коледно тържество с деца и ученици със СОП в Ресурсен център – Монтана. Бе представена викторина с въпроси, свързани с традиции и обичаи за Коледа, коледно филмче, раздаване на подаръци от дядо Коледа и почерпка. Присъстваха родители и учители.

1.3. Реализация на консултативната дейност
През учебната 2012/2013г. са проведени следните консултации с ученици, родители, учители и възпитатели:

1. Общ брой на проведени консултации с ученици720 ,

1.1. Брой на проведени консултации с ученици от ресурсните учители – 698 ;

1.2. Брой на проведени консултации с ученици от психолозите – ежедневни;

1.3. Брой проведени консултации от учител на деца с нарушено зрение – 20 ;

1. 4. Брой проведени консултации с ученици от учител, слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух - 2.

2. Общ брой на проведени консултации с родители515 , от които:

2.1. Брой проведени консултации с родители от ресурсните учители – 303 ;

2. 2. Брой проведени консултации с родители от психолозите – 158;

2. 3. Брой проведени консултации с родители от учители на деца с езиково-говорни нарушения – 32 ;

2. 4. Брой проведени консултации с родители от нарушено зрение – 8 ;

2. 5. Брой проведени консултации с родители от учител, слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух – 14 .

3. Общ брой проведени консултации с учители и възпитатели712, от които:

3.1. Брой проведени консултации от ресурсните учители – 449 ;

3.2. Брой проведени консултации от психолозите – 212 ;

3.3. Брой проведени консултации от учители на деца с езиково-говорни нарушения – 32 .

3. 4. Брой проведени консултации от учител на деца с нарушено зрение – 4 ;

3. 5. Брой проведени консултации от учител, слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух – 15 .

В часовете за консултация ресурсните учители, учителите на деца с езиково-говорни нарушения, психолозите, учителя на деца с нарушено зрение и слухово-речевия рехабилитатор консултираха родителите на учениците за усвояване на различни форми, методи, техники на работа и използване на различни видове терапии като:фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия и други, съобразно индивидуалните потребности на учениците със СОП. За желаещите родители е на разположение и специализирана литература по проблемите на интегрираното обучение. Оказва се методическа помощ от ресурсните учители на екипите от специалисти, работещи с интегрираните ученици в общообразователните училища.


  1. Реализация на координационната дейност

При необходимост Ресурсният център осъществява интеграция, координация и синхронизация в ревалидационната дейност със специализираните консултативно – диагностични центрове. В тази връзка се осъществява тясно взаимодействие и мултидисциплинарна консултация с лекари ото – рино – ларинголози, детски невролози, фониатри, стоматолози – ортодонти, ортопеди и др.

Координацията в дейността на ресурсните учители, логопеди и психолози с класните ръководители и учители способства за установяване на единство, системност и последователност в корекционно – възпитателната ревалидация.

С цел популяризиране на интегрираното обучение и възпитание в областта, както и изясняване спецификата на интегрираното обучение и организацията на учебния процес са проведени 75 работни срещи: • В I ОУ „Никола Първанов” гр.Лом Красимира Игнатова проведе работна среща на тема: „Вътрешна диференциация и клинична характеристика на деца със ЗПР”; 3 работни срещи с родители и учители; 1 с родители и учители в ОУ « Св. Климент Охридски»-с. Сталийска махала ; 1 с родители и учители в ЦДГ № 9 « Светулка»- Лом

 • Във II ОУ „Константин Фотинов – Лом – Даниела Алексиева и Виолета Цветанова проведоха на 05.12.2012 г. открито заседание на ЕПОВ към училището на тема: „Ролята на екипа в училището, в което се обучават и възпитават ученици със СОП”.

 • Ресурсните учители от IV ОУ „Хр. Ботев” гр. - Лом съвместно с ЕПОВ, учители и родители на ученици със СОП проведоха 3 работни срещи:

- Участие на ресурсните учители към заседанията на МО в IV ОУ „Христо Ботев” гр. - Лом ;

- През м. декември бе проведена дискусия на тема „Използване на интерактивни методи в обучението”;

- Открито заседание на ЕПОВ в училището. Родители и учители от ПГХЗ „Дмитрий Менделеев” гр. Лом проведоха открито заседание на тема: „Възможности за обучение на учениците със СОП, завършващи VIII клас”

- 2 работни срещи ПГХЗ „Дм.Ив.Менделеев”- Лом с цел професионално ориентиране на учениците.


 • Работна среща с граждани от Норвегия, кандидати за осиновяване на дете със СОП от ЦДГ № 1 « Снежанка», Лом

 • Ресурсният учител в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци съвместно с ЕПОВ, учители и родители на ученици със СОП проведоха среща на тема: „Родителите- партньори в обучението на ДСОП” през месец януари 2013г.

- Участие на ресурсния учител в заседанията на МО в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци – месец ноември 2012г. на тема: „Ограмотяването на първокласника”.

- Презентация « Работа в ресурсен кабинет» представена пред родители и учители. • Работни срещи се проведоха и в ОУ « Св.Св. Кирил и Методий»- Ковачица, ОУ « Хр. Ботев»- Расово, ОУ « П. Р. Славейков»- Василовци, ОУ « Хр. Ботев»- Д. Цибър, ОУ « П. Яворов »- Крива бара и ЦДГ № 6 « В. Пишурка»- Лом. Обсъждаха се теми и въпроси възникнали по време на работата с учениците със СОП.

 • В СОУ „Отец Паисий”- с. Медковец и ОУ „Кирил и Методий“- с.Замфир бяха проведени 6 работни срещи, на които са обсъждани: начините за работа с учениците със СОП; проблеми в поведението им и изнасяне на доклад на тема: ”Интегрираното и приобщаващото образование на учениците със СОП”; презентация съвместно с педагогическия съветник -„Тормоз в училището-анализ на ситуацията”;

Аутизъм–диагноза и диференциална диагноза”; презентация съвместно с педагогическия съветник-„Тормоз в училището анализ на ситуацията”; „Наркотиците – отрова на дози”; презентация на К. Каменова „История на интегрираното образование в СОУ Отец Паисий – с. Медковец” за Деня на отворените врати към РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана.

В община Вълчедръм старши ресурсен учител Кети Пънтова и психолог Антон Цифудин проведоха следните работни срещи:

 • Доклад на тема: „Аутизъм” в І ОУ «В.Левски», ІІ ОУ „Ив.Вазов”, Гимназия ”Д.Маринов” през м. декември 2012г., м.февруари 2013г.;

 • Презентация-«Културни детерминанти в обучението и възпитанието на ДСОП» , доклад на тема „Какво знаем за аутизма ? ” на 16.11.12г. в ОУ „Хр.Ботев” с.Златия ;

 • « Обучение и общуване с деца със СОП» проведено в: ОУ „Хр.Ботев”- с.Златия, І ОУ «В.Левски», ІІ ОУ „Ив.Вазов”, Гимназия ”Д.Маринов” – гр.Вълчедръм;

 • Родителите в помощ на ресурсния учител ”- от 19 до 30.11.2012 г в І ОУ „В.Левски”;

 • На 14.11.2012 г. в Гимназия „Димитър Маринов” се проведе семинар на тема „Сексуална култура и възпитание” със сборна група от ученици от IX, X, XI и XII клас;

 • Работа с родителите на ДСОП” – ЦДГ „Мечо Пух”- с.Златия -м. декември 2012г.

 • В община Берковица се проведе 1 работна среща с ОЗД и представители на ДПС в ДДЛРГ „Л. Тенева”;

 • През учебната 2012-2013 година в община Берковица се проведоха 30 работни срещи с родители, учители и представители на различни институции работещи с деца, на които се обсъждаха въпроси свързани с интегрираното обучение на деца и ученици със СОП;

 • Консултативна среща в ЦДГ „Зора” – Монтана, с директора и медицинското лице, относно идентифициране на дете със СОП и запознаване с набора от документи необходими за представяне пред ЕКПО;

 • По молба на председателя на ЕПОВ в НУ «Васил Левски» – гр. Вършец подготвяне и предоставяне на информационни материали, касаещи ресурсното подпомагане;

 • Три работни срещи инициирани от Директора на НУ «Васил Левски»–гр.Вършец и класните ръководители с родители, във връзка с реда и набора документи за представяне на деца пред ЕКПО и текущи въпроси свързани с ресурсното подпомагане;

 • Разпространяване на информационни брошури и дипляни и разяснителна кампания в ЦДГ «Слънце» - Габровница, ЦДГ „Звънче” - Берковица и НУ „В. Левски” – Вършец, във връзка със Седмицата на отворените врати в Ресурсен център – Монтана;

 • През м. ноември 2012г. се проведе работна среща на тема «Екипност в работата» във ІІ СОУ «Н.Й.Вапцаров» - гр.Монтана;

 • През м. януари 2013г. се проведе работна среща на тема „Особености на мисленето на учениците със СОП” в VІІ СОУ « Проф. д-р Асен Златаров» - гр.Монтана;

 • Старши учител на деца с нарушено зрение Бисерка Костадинова проведе работна среща в началото на учебната година с Директора на СОУ за деца с нарушено зрение „ Луи Брайл”- гр. София, относно осигуряване на учебници на децата с нарушено зрение и проблемите на същите в социализирането в обществото;

 • На 15. 01.2013г. старши учител на деца с нарушено зрение Бисерка Костадинова посети РСО – «Съюз на слепите» – гр.София с цел монтиране на говоряща програма.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница