Доклад на Групата специалисти по обществените медии в информационното общество (mc-s-psm) Кратко изложение


Стратегии за насърчаване, улесняване и развитие на услуги за разширяване на демократичното участиестраница2/5
Дата16.06.2017
Размер0.7 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

Стратегии за насърчаване, улесняване и развитие на услуги за разширяване на демократичното участие

Дания
Като водещ обществен медиен оператор в Дания, DR изпълнява функции, които са тясно свързани с датското демократично общество. Както се посочва в raison d'être

за DR от 1994г., „DR обслужва обществото като дава на индивидуалния гражданин властта да участва активно в демократичното общество”. През 2005 raison d'être се преформулира така, че да дава определение за значението на DR за обществото, културата и отделния гражданин:

Мисията на DR е да информира, забавлява и вдъхновява.

DR предлага програми и услуги за всички хора. На широката публика DR предлага разнообразна палитра, от която хората да си избират, върху която да размишляват, да се учудват и смеят, която да ги провокира, обсебва напълно и която да възприемат като своя.

Целта на DR е да бъде поле за допитване за цялото население, давайки ни възможност да разберем себе си, времената, в които живеем, и хората около нас като по този начин напътства нашите действия.

DR трябва непрестанно да предоставя на хората независима и висококачествена алтернатива на търговските медии.

Основните принципи в мисията на DR са: генериране на обществени, културни и индивидуални ценности; поставяне на стандарти на правдоподобност, независимост, баланс, разнообразие и качество; гарантиране качеството със всеки програмен жанр; изграждането на мостове в бъдещия медиен пейзаж на Дания.

По отношение ценностите в обществото DR: поощрява диалога и разбирателството; стимулира населението да говори открито, да взема участие и да споделя мнения; утвърждава участието на широката публика в дебата около демократичното общество; принадлежи на страната като цяло.

По отношение на културните ценности DR: допринася за споделянето опита на датчаните; създава, поддържа и отразява изкуство; поддържа и проверява датската идентичност, език и история, включително и в международен план.

По отношение на отделния гражданин DR: насърчава хората да носят отговорност, да са активни и да подобряват живота си; прави неразбираемото разбираемо и релевантно; забавлява и генерира ентусиазъм.

По този начин стратегията на DR за насърчаване на по-интензивно демократично участие е тясно свързана с понятието за широка обществена дейност. DR има задължението да предоставя както общи програми, които да сближават датчаните, така и по-специализирани програми за отделни граждани и хора със специални интереси. DR е единствената медийна корпорация, която е отдадена на излъчването на програми и услуги за всички в Дания независимо от тяхната раса, пол, социално и географско положение и т.н. и DR осъзнава ролята си като фундаментален фактор на възможността да се генерират ценности в датското общество. Например общите програми се изпълняват от Р3 и Р4, които са най-популярните радиостанции в Дания, а DR1 е главния телевизионен канал на DR, който обединява датската аудитория около широк спектър от програми като например най-гледаното ежедневно предаване за новини, забавната програма в петък вечер и висококачествените драма сериали на DR през съботните вечери.

В същото време DR се грижи за отделния човек и хората със специални интереси посредством няколко отделни канала, програми и услуги по радио, телевизия и интернет.

Взаимовръзката между общи и специализирани програми е от ключово значение за усилията на DR да насърчава по-широкото демократично участие на всички нива за тези, които вече участват, а също и за тези, чието участие е затруднено. Това е и ключовия елемент от стратегията на DR за това, че демократичното участие е много широко понятие и че насърчаването участието на потребителите и ангажираността им по широк кръг от въпроси стимулира способността и желанието да се участва в демократичните процеси.

Финландия
Във Финландия има de facto монопол на обществените медии, поради което Ylesradio (YLE) в момента е единствения обществен оператор. YLE има определена стратегия за насърчаване, улесняване и развитие на услуги, които насърчават по-широкото демократично участие на гражданите.

Германия
Германските обществени електронни медии (ОЕМ) имат отделна стратегия за насърчаване, подпомагане и развитие на услугите, които засилват демократичното участие на гражданите.

Пример за това са Ръководните правила за програми на ZDF (Richtlinien für Sendungen). В част I параграф 3 на тези правила се указва, че програмите трябва да дават възможност на всеки да модулира свободно мнението си. Така например, за да се постигне това, трябва ясно да се разграничават предаването на новини и коментарите. Според част II параграф 2 на правилата, програмите трябва да предоставят пълна информация, а според част III параграф 1, програмите трябва да изразяват принципите, присъщи на една демократична и социална държава, основана на силата на правото и конституционализма. Програмите са длъжни да критикуват недемократичните прояви. В рамките на програмите трябва да се изразяват свободно разнообразни мнения, което е от значение за свободната воля в демокрацията(част III параграф 2). В допълнение на това. Всички прослойки на обществото трябва да имат безплатен достъп до програмите. ZDF се задължава да информира и работи безпристрастно (част III параграф 3). Различните гледни точки трябва да се представят наравно (част III параграф 5). Взети заедно, тези разпоредби формират отделна стратегия за насърчаване и подпомагане на демокрацията.

Подобни правила могат да се открият и в ръководните принципи на ARD и декларацията на Deutschlandradio със собствено утвърдени ангажименти. В контекста на годишния си доклад от 2006 г., например, ARD дава отчет за дейността си през годината и представя програмните проспекти за 2007/ 2008 г. За да гарантира изчерпателен поток от информация по актуални въпроси, ARD предлага повече от шест часа с програми за новини всеки ден. Така се осигурява задълбочен преглед на всички актуални теми и се дава възможност на хората да изградят собствено мнение.

Латвия
Според латвийския Закон за радио и телевизия, основните принципи при изработването на програмите се съдържат в Националната мисия. Основните принципи на Националната мисия, от своя страна, са отразени в закона за радио и телевизия, както и в разрешенията за излъчване на предавания. Тези нормативни документи се базират на общи демократични ценности, регламентите на Европейския съюз и приоритетите от национален характер. Така се гарантират потока от подробна информация, независимостта на редакторите и многообразието на гледните точки. Всичко това е необходимо за формирането на лично мнение относно процесите в държавата, в Европа и света. Въпреки това, нормативните актове не предлагат необходимата обратна връзка на медиите със слушателите и зрителите. Нормативните актове не разглеждат необходимостта от това обществените оператори да функционират в мултимедийна действителност.

По-подробна програмна политика се съдържа в документа, който определя приоритетите на Националната мисия за съответната година; за всяка следваща година операторите проект за националната мисия, когото съгласуват с Националния съвет за радио и телевизия.Обединеното кралство
Всички обществени електронни медии имат стратегия, с която изпълняват съответната си обществена мисия, както се посочва в изявлението за програмна политика (ИПП), но обхватът на тази мисия варира за различните оператори. Така например, ангажиментите на каналите 3 и 5, по това, че предполагат да се „предоставя определен брой висококачествени и разнообразни програми”, не са толкова тясно свързани с по-широкото демократично участие на гражданите, както са например тези на BBC и Канал 4. По специално в Устава на BBC е уточнено, че една от обществените задачи на BBC е да „отстоява гражданството и гражданското общество” и да отразява нациите, регионите и общностите на Обединеното кралство.

Средства, използвани от ОЕМ за взаимодействие с гражданите
Дания
По принцип DR се стреми да използва всички приложими средства за общуване с хората, които са адресати на услугите на DR (които на практика представляват всички граждани на Дания). Традиционните телефонни включвания се използват свободно в значителен брой радио предавания с цел да се улесни публичният дебат и взаимодействието със слушателите. Пример за това е „Poul Friis” – много популярна ежедневна едночасова програма на живо по радио канала Р1, която засяга актуални интересни теми. Poul Friis е домакинът на програмата и всяко предаване започва със задълбочено интервю на госта, който обикновено е политик, човек с водещо мнение, председател на асоциация или специалист по избраната за деня тема. Poul Friis приканва слушателите да се включат по телефона със собствен принос и коментари, като вземат участие в дискусията заедно с госта в студиото. След между 15 и 20 минути, отделени за интервю, телефонните линии се отварят и всеки гражданин има възможност да сподели своите идеи и коментари по темата.

Общуването чрез текстови съобщения и електронна поща значително се увеличи през последните години и, във връзка с това, електронната страница на DR (http://www.dr.dk/) e пространство за многобройни инициативи за стимулиране на дебата и обратната връзка. Dr.dk/debat е голяма производна електронна страница, предназначена за дебат на всички нива и по всички теми, свързани с радио и телевизионните програми или просто като част от интернет услугата. Всекидневният „P1 Debate”, например, комбинира радио предаване с дебата, който тече в dr.dk. Особено за по-младото поколение dr.dk е поле за множество групи и клубове, където потребители си общуват и участват, а DR непрестанно изследва нови начини, при които потребителите взаимодействат помежду си и със DR.

През 1972 г. DR открива специален отдел за публичен достъп под заглавието „Tape Workshop” и отправя покана към гражданите да съставят своя собствена радио програма по тема, свързана с техния личен живот, идеи и ангажименти и да излъчат тези програми по националната мрежа. Професионални продуценти от DR тогава помагат на гражданите в използването на всички силни инструменти на радио комуникацията. Капацитетът на „Tape Workshop” е обхващал производството на 120 програми годишно от по 30 минути. По-късно е създаден подобен отдел за публичен достъп и за телевизионни програми.

Професионалните продуценти са определяни на ротационен принцип за участие в проекта за периоди от по една година и така над 40 продуцента имат възможност да се докоснат до нов начин на правене на програми, ангажиращ обикновените хора. Този опит те използват и в бъдещата си професионална дейност. Впоследствие става съвсем обичайно в програмите на DR да се включват елементи, изготвени от непрофесионалисти, а проектът „Tape Workshop” продължава цели 17 години – до 1989 година. В резултат на това, хората са получили възможността да участват в програмите на DR без да е необходимо да се създава специален отдел за публичен достъп.Финландия
YLE е преди всичко медийна компания, предоставяща радио и телевизионни програми за цялата страна. Според годишния доклад за 2006 година тя обхваща 92 % от финландците чрез телевизия и 67% от тях чрез радио всяка седмица. Въпреки това, в повечето случаи целта на предаванията е не толкова взаимодействие, отколкото разпространение. Вероятно това е една от причините, поради които YLE предоставя все по-голям брой интерактивни услуги, свързани с ефирните предавания, по интернет. Също така се създават нови интерактивни услуги и платформи за участие по интернет, които са сравнително независими от програмите, излъчвани в ефир. През 2006 година електронната страница на YLE е петата по популярност във Финландия. интернет вече е много силен посредник за младите финландци и тези на средна възраст, докато хората на възраст над 74 години предпочитат другите форми на комуникация.

Според друго изследване от 2006 г. сред публиката на YLE, най-важните обществени функции са: 1) предоставяне на официална информация и предупреждаване за извънредни ситуации, 2) излъчване на програми за всички хора във Финландия, независимо от местоположението им, и 3) надеждно и независимо предаване на новини. Това е илюстрация на имиджа на YLE като обществен оператор – предаването на новини и информация – което разбира се е основополагаща функция за всеки истински демократичен процес.

От друга страна, взаимодействието с гражданите, е поставено едва на десето място и се разглежда като по-маловажно от, например, прякото предаване на международни спортни събития. На шесто място е оценено задължението на YLE да обслужва интересите и на малцинствата и други специални групи с отделни програми за тях.

Изводът е, че компанията YLE предоставя по-скоро услуги за гражданите, но няма особено силни позиции в прякото общуване с тях. В последно време YLE опитва нова рекламна кампания, при която определени центрове на YLE в различни градове се отварят за хората, а персонал от столицата Хелзинки се изпраща в провинцията, за да се срещне със зрителите и слушателите. Но тези мероприятия са по-скоро изключения и се случват рядко.

Интересно е да се отбележи, че законът задължава YLE да поддържа възможността на хората да общуват помежду си, но дори и не приканва YLE към пряко взаимодействие със своите , гражданите. Вероятна причина за това е, че членовете на Управителния съвет на YLE се избират от Парламента и се счита, че това е достатъчен канал по, който гражданите непряко взаимодействат и влияят на YLE.

Освен предаването на разнообразни програми, YLE разполага с някои вътрешни правила и стратегии, които подпомагат гражданските демократични прояви. Например, Правилата за регулиране програмите на YLE акцентират върху независимостта и цялостния характер на програмите, които освен това трябва да са безпристрастни и балансирани и, там където е възможно, да обхващат всички гледни точки на обсъждания въпрос.Германия
За да се даде по-ясна представа за средствата, които се използват в Германия, е необходимо да се даде по-подробно определение на термина „взаимодействие”. Взаимодействието означава активна комуникация между обществените оператори и гражданите.

През 2004 година федералните области решават да разрешат на обществените оператори да използват интернет за отправяне на предложения към своите потребители, чрез които се осъществява взаимодействие. Тези предложения трябва да имат съдържание, свързано с програмите. Предвид тези обстоятелства, средствата, които се използват от германските ОЕМ, могат да се класифицират в две основни категории: (1) използването на интерактивни технологии за предложението и (2) използване на традиционните начини на взаимодействие със зрителите на програми (като гласуване в ефир, традиционни анкети по време на предавания и др.).Латвия
В Латвия взаимодействието на обществените медии с потребителите се случва по методите, известни в цяла Европа. Основните инструменти на това взаимодействие са телевизионните и радио програми, през които се отделя време за гласуване по телефона или чрез SMS, споделяне на мнения и поставяне на въпроси. Друго популярно средство за интерактивност е интернет, който предлага на хората все по-широк и разнообразен спектър от възможности за комуникация с хората, които правят или участват в програмите и т.н.

Както радиото, така и телевизията имат богати електронни архиви в интернет, където слушателите и зрителите намират изобилна информация на различни теми, а също и могат да гледат и случат програми, които са пропуснали.

Понякога, за по-отдалечени райони (например селски) или възрастни хора, обратната връзка се осъществява писмено.
Обществените оператори периодично имат консултации с латвийските неправителствени организации с цел да откроят интересите и желанията на различните групи от населението, които са представени в тези организации.

Други използвани средства са изготвянето на допитвания годишно по отношение на най-популярните програми; организирането на публични дискусии в период преди избори; организиране на работни групи и конференции.

За съжаление в Латвия все още не е въведена цифровата телевизия в обществените оператори, поради което не е възможно да се използват допълнителните средства на новите технологии. Държавата е поела решителен ангажимент да въведе дигиталното покритие до 2012 година.

Словения
Обществените медии в Словения предлагат няколко възможности за подкрепа, насърчаване и внедряване на демократичните нужди на гражданите. Всяка медия е задължена, при поискване на ответната страна, да публикува и противоположната гледна точка – със същата дължина и на същото място. Това създава огромни трудности за медиите и тази мярка, с която вероятно се е целяло да се подпомага демократичният диалог, правото на истина и обективното предаване на информация, се оказва непродуктивна. Тя създава опасност професионалната и разследващата журналистика да се подмени с „урна за мнения”. В този смисъл е необходимо да се промени нормативната уредба в посока на даване на по-ясни дефиниции, поради което се е открила възможност за злоупотреби.

От 1 януари 2008 година има специална институция омбудсман, който работи в обществения оператор RTV Slovenija и защитава интереса на зрителите и слушателите, отговаря и изпълнява ролята на посредник от тяхно име, съблюдава за нарушения на нормативната рамка и етични кодекс, докато от другата страна от него се очаква да защитава интегритета и независимостта на журналистите и програмните работници срещу несъстоятелни обвинения. Заслужава да се спомене това, че както документа „Професионални стандарти и етични принципи на журналистиката в програмите на RTV Slovenija”, така и дейността на омбудсмана, са специфично явление за Словения, което не може да се открие във всяка европейска страна и по този начин представлява стабилно понятие за установяване на демократични стандарти.Обединеното кралство
Всички ОЕМ са оператори и използват електронните медии, за да предават информация чрез програмите си. Електронната страница на BBC е една от най-посещаваните в интернет. Освен това, всички медии имат уебстраници, които подържат и в някои случаи надхвърлят обхвата на програмите. Тези уебстраници допускат интерактивност; възможни са абонаменти за актуална информация чрез разнообразни средства за комуникация (мобилни телефони, електронна поща и др.), като по тези начини се получават и зрителските отговори.

Понастоящем Ofcom предприема анкета, която включва въпроси във връзка с гражданството; съществува също и електронен форум. Първоначално Ofcom се вълнува единствено от интересите на потребителите, след което отделя специално внимание на връзката между потребители и граждани. Също така, според изискването, заложено в Communications Act, Ofcom се ангажира със задачата за насърчаване на грамотността в медиите; проведени са и известен брой изследвания относно ОЕМ и програмните жанрове, които се смятат за особено важни за гражданите. Конкретен пример за това е докладът за бъдещето на новините. Има работна група за потребителите, но няма такава за интересите на гражданите. Последните попадат в обсега на съвета по оценка на съдържанието, чиято основна работа е да разглежда оплаквания за нарушения на кодекса, който поставя определени ограничения върху съдържанието, въпреки че функциите на този съвет са по-скоро свързани с очертаване на принципните положения.

Предлагането на качествени и оригинални програми се насърчава по косвен начин чрез телевизионните награди, като например наградите на Кралското телевизионно общество (RTS), където номинациите се оценяват в множество категории за новини. Съществуват, разбира се, и награди в други области на национално и международно ниво. Политическото общество пък организира награди за политически предавания (включително сатирични творби).

Покритие на новите услуги, предлагани от ОЕМ
Организациите членки на EBU регистрират средно покритие от 21.4%. Това означава, че 21.4% от хората, ползващи интернет, са посетили или посещавали през този период уебстраница, собственост на членуваща организация. Интернет потребителите са най-силно привлечени от BBC, MTV3 (Финландия), DR (Дания) и NPO (Нидерландия), които достигат месечно покритие от над 35%.

Съществува пропаст при сравняването на електронните ресурси на различни организации членки, като графиката варира от над 55% покритие (както при BBC) до по-малко от 2% (както при белгийската RTBF). Въпреки това, повечето институции достигат покритие от поне един на всеки десет интернет потребители.

Що се отнася до развитието на електронните страници, при повечето членуващи организации се наблюдава положителна тенденция за последните седем месеца. Норвежкият обществен оператор NRK достига най-значителното развитие за периода август 2007 – март 2008 година с показател 6.5%. сред медиите, които претърпяват най-големи загуби на вниманието на зрителите/слушателите са германската ARD и Канал 4 във Обединеното кралство.

BBC и Groupe TF1 (Франция) са най-успешни в привличането на младите потребители към сайтовете си. Повече от половината хора на възраст между 15 и 24 години във Обединеното кралство са посетили поне веднъж сайт, който е собственост на BBC, а популярността на TF1 е 23.7%. Докато повечето страници имат покритие от над 10%, RTVE и ZDF изглежда имат повече трудности при привличането на по-младата аудитория.

Повечето медии изгубват влияние сред младите потребители през изминалата година. TF1 (+3.5%) и RTVE (+0.8%) са единствените организации, при които има растеж, докато при другите показателите намаляват със стойности от 1.2 до 9.2 единици.

Онлайн потребление на видео продукти
Младите хора прекарват повече време в интернет мрежата и при тях има по-високо ниво на потребление на видео програми отколкото при по-старите поколения. Компютърът се е превърнал в част от всекидневния живот, а успехът на сайтове като YouTube води до бум на сайтове, предлагащи аудио и видео продукти през интернет. Медийните компании преразглеждат целия си бизнес план с оглед на това да се увеличи разпространението и предлагането на видео материали.

Таблицата показва, че хората на възраст между 15 и 24 години през януари 2008 година са прекарали в интернет около пет часа повече, т.е. около 115 минути повече от средностатистическия потребител. Младите не само отделят повече време за онлайн потребление, но и гледат повече видео продукти в сравнение с другите потребители.

За медиите е важно да имат силно присъствие в мрежата, а покритието на видео продуктите в интернет показва, че (15.4%) и (14.4%), благодарение на предлаганото съдържание, са най-успешни в привличането на по-млади потребители. Същият показател за ITV, FTV Interactive и Канал 4 е 3% месечно.

Най-много време младите хора прекарват в страницата на Канал 4 – 230 минути през януари 2008 година. Канал 4 предлага безплатна услуга „catch-up streaming” (гледане на пропуснати предавания), „4oD” („4 on Demand”) с телевизия, филми и музикални продукти, които се предлагат 30 дни след като са излъчени. Сайтът включва значителен брой пълни програми, което най-вероятно е факторът, привличащ потребителите. Статистиката показва, че страници на други медии са предпочитани за по-къси програми и клипове.Примери за добри практики на предавания/услуги на обществените медии, целящи по-широко демократично участие на индивидите
Демокрацията не се ограничава само до изборите; това е продължаващ процес и медийната дейност между избори може да бъде дори по-важна за поддържане на демократичното участие, отколкото самото медийно отразяване на изборите. Въпреки сложността, организациите на обществените медии правят много за насърчаване, улесняване и развитие на услугите, които отговарят на демократичните нужди на гражданите. Тук не целим да правим детайлно и изчерпателно проучване, като съществуват и много други отлични примери, освен дадените по-долу. Нашите примери илюстрират ролята на обществените медии при демокрацията, с акцент върху участието и по-широката роля на обществените медии за развитието на демократизацията.

По-долу предлагаме кратко резюме на примери на добри практики за програми/услуги, които насърчават по-широкото демократично участие на индивидите. Тези примери са разделени в пет категории, които биват последователно разгледани: Информация, Улесняване, Сътрудничество, Демократизация, Мобилизация.


Информация

Всяка обществена медийна компания предлага новини на различни платформи. Новините са ключова услуга по отношение на демокрацията, която има богато наследство от обществените радио и телевизия, както и продължаващо голямо влияние. Новинарските услуги са сравнително познати, но е важно да се обърне внимание, че новините на обществените радио и телевизия са уникални с това, че разглеждат еднакво критично, както икономическите, така и политическите актьори и благодарение на техния специален статус, що се отнася до общественото финансиране и редакторската независимост, могат да бъдат спокойни и защитени. Пълното отразяване и задълбочената информация са специфичен аспект в тази категория, който всяка обществена медийна компания трябва да осигурява. Идеята е да се комбинира информацията от новините с документи и други материали, които да дадат на потребителите добра възможност за разбиране на проблемите в дълбочина, отвъд преходната, повърхностна история. Архивите при поискване, включващи излъчени в миналото материали, са изключително важен аспект в тази категория услуги, предоставяни от обществените медии. Такава е ситуацията почти навсякъде. Информационният аспект се отнася и до прозрачността на обществените медии, с оглед вземането на политически решения.Улесняване

Обществените медийни компании предлагат редица услуги, които да позволят на индивидите да получат информация относно редица теми и въпроси, от личен интерес за тях. Тези услуги улесняват вникването в проблемите и просвещението по начини, които са повече възпитателни, отколкото образователни. Разликата е в педагогическия подход. Образователният подход е историческият лекционен модел, докато възпитателният подход е интерактивен и основан на комуникацията. Онлайн игрите могат също да бъдат полезно средство за обогатяване на общото познание и разбиране на обществото. Подобни услуги са особено привлекателни за младата аудитория.


Сътрудничество

Web 2.0 описва развитието на онлайн социалните мрежи. Редица подобни услуги са добили популярност днес, особено YouTube, Flickr, MySpace, и Facebook. По-рядко се обръща внимание на тях, но услугите от типа социални мрежи, които обществените медии предлагат, съвместяващи радиотелевизионното разпространение и онлайн услугите във връзка с материали от тематичен интерес, създадени от потребителите, са от изключително значение за изграждането на демократичния дебат.


Демократизация

Ролята на обществените медии не е само в насърчаването на индивидуалното участие във връзка със специфичен въпрос или в дадена ситуация, колкото и важно да е това. Ролята на обществените медии има по-широк смисъл – подкрепа на продължаващия процес на демократизация, който създава перспективи и практики, които изграждат демокрацията в обществото.


Мобилизация

Последната категория, която ще бъде разгледана, се фокусира върху услуги, които подпомагат гражданите в личните им усилия да бъдат активни по отношение на обществени движения и участие. Това е нов хоризонт и затова тук няма много примери.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница