Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница21/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
ТипДоклад
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

9.3. План за изпълнение на предлаганите мерки за предотвратяване, ограничаване и при възможност
отстраняване и компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда
съобразно етапността на осъществяване на инвестиционното предложение

Таблица 13

Мерки

Период (фаза)
на изпълнение

Резултат
9.2.1 При разработване на технико-работния проект

1.

№ 1

проектиране

Опазване на водите на р.Мартиновска при сработка на язовира за изграждане на водовземането.

2.

№ 2

проектиране

Опазване на водите и сигурност при изграждане на водовземането за МВЕЦ “Мартиново”.

3.

№ 3

проектиране

Опазване на водите на р.Мартиновска от повишаване на мътността при сработка на водохранилището за изграждане на водовземането на МВЕЦ “Мартиново”.

4.

№ 4

проектиране

Осигуряване на минимално допустимия отток в р.Мартиновска за съхранение на биологичната пълноценност на речната екосистема.

5.

№ 5

проектиране

Конструктивна сигурност на мостовете при транспорт на товари за МВЕЦ.

6.

№ 6

проектиране

Управление на подготвителните работи за изграждане на водовземане за МВЕЦ “Мартиново”.

7.

№ 7

проектиране

Опазване на ихтиофауната.

8.

№ 8, 10

проектиране

Изпълнение на нормативните изисквания за конструктивна и технологична сигурност и сигурност за околната среда.

9.

№ 9

проектиране

Опазване качеството на водите на р.Мартиновска.

10.

№ 11, 13

проектиране

Подходящо вписване в ландшафта на двете МВЕЦ, възстановяване на нарушения ландшафт и опазване на почвите.

11.

№ 12

проектиране

Подаване на води за други приоритетни водопотребители.

12.

№ 14, 15

проектиране

Опазване качеството на водите по време на строителство и при експлоатация на двете МВЕЦ.

13.

№ 16

проектиране

Сигурност за населението.

14.

№ 17, 18

проектиране

Контрол над състоянието на язовирната стена на яз.”Мартиново” и гарантиране на нейната безопасност в експлоатация.
9.2.2 По време на строителство

1.

№ 1

строителство

Изпълнение на строителния график в рамките на 2,5 години.

2.

№ 2

строителство

Опазване качеството на водите и водните обитатели.

3.

№ 3, 4, 5, 6, 7

строителство

Опазване качеството на атмосферния въздух.

4.

№ 8, 15

строителство

Опазване качеството на водите на р.Мартиновска.

5.

№ 9

строителство

Опазване на животинския свят.

6.

№ 10

строителство

Безопасни условия на труд.

7.

№ 11

строителство

Извършване на рекултивация и възстановяване на нарушените терени. Опазване на почвите.

8.

№ 12, 13

строителство

Опазване на здравето на населението и условията на жизнената среда.

9.

№ 14

строителство

Управление на отпадъците и тяхното изнасяне от строителните площадки в края на строителството.

10.

№ 16, 17, 18, 19

строителство

Опазване здравето на строителните работници и механизаторите.
9.2.3 При въвеждане в експлоатация

1.

№ 1

въвеждане в експлоатация

Осигуряване на регламентирани правила за действие на експлоатационния персонал съгласно нормативните изисквания.
9.2.4 По време на експлоатация

1.

№ 1, 2

експлоатация

Прецизиране на мерките по опазване на околната среда. Опазване на животинския свят.

2.

№ 3

експлоатация

Сигурност на работата на яз.стена “Мартиново”.

3.

№ 4

експлоатация

Осигуряване на води за приоритетни водопотребители.

4.

№ 5

експлоатация

Съхранение на биологичната пълноценност на речната екосистема и опазване на животинския свят.

5.

№ 6

експлоатация

Управление на отпадъците.

6.

№ 7, 8

експлоатация

Изпълнение на нормативните изисквания за безопасно провеждане на високите води в р.Мартиновска и действия на експлоатационния персонал при аварийни и природни бедствия.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница