Доклад от декан на ( ак дл н. ст име,презиме и фамилия )Дата02.12.2017
Размер19.17 Kb.
БЛАНКА НА ФАКУЛТЕТА
ДО РЕКТОРА

НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТДОКЛАД

от ………………………………………………..................................   декан на

(ак. дл. н. ст. име,презиме и фамилия)

.................................................................................................................................(име на факултет)

Уважаеми г-н Ректор,

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност професор по област на висше образование ......................................., професионално направление ..................................................................................., научна специалност ............................................................................., обявен в ДВ бр. …….от ..............., съгласно Ваша заповед № РД-.............. от.................г., беше назначено и започна работа научно жури.

Със свой доклад от ...............20.....г., председателят на научното жури ................................................................................ ни уведоми, че на .................... 20........ г. е проведено заключително заседание на научното жури и е взето решение, според което:

вариант 1: на ФС към факултет ................................................................. не се предлага избор на кандидат за заемане на академичната длъжност професор към Аграрен университет по област на висше образование ..............................................................................................................................., професионално направление .................................................................................,

научна специалност ......................към катедра ............................................на факултет .................................................................................................................................................вариант 2: на ФС към факултет ..................................................................... се предлага да избере ......................................................................................... за професор в Аграрен университет по област на висше образование ......................................................................................................................................., професионално направление ....................................................................................,

научна специалност .......... към катедра ......................................................... на факултет ...............................................).

На ФС на факултетет ............................................................................., проведен на ............20.....г., с .......... гласа ‘ЗА’ и .......... гласа ‘НЕ’, решението на научното жури беше прието/не беше прието (Протокол № ...... / ...........20.......г.).


Уважаеми г-н Ректор,

На основание на горните обстоятелства и в съответствие с чл. 92, ал. 2 и чл. 86, ал. 5 и ал. 6 на ППЗРАСАУ, Ви предлагам да утвърдите избора на Факултетния съвет и

вариант 1: да не назначавате на академичната длъжност професор кандидат, участвал в процедурата

вариант 2: да назначите ................................................................................. на академичната длъжност професор към катедра ........................................на факултет .........................................................).

Приложения:


  1. Доклад на научното жури до Декана на факултет ………………………...

  2. Протокол № …... / ……….20… от Факултетния съвет за избор на кандидат за академична длъжност.

……... 20…г. Декан: .....................................Гр. Пловдив (..............................)


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница