Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница3/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2. Анотация на инвестиционното предложение, дейности и технологии


Инвестиционното предложение ще се осъществи в с. Баячево. Площта е достатъчно голяма и няма да се усвояват нови площи т.с. ще се строи в същия имот в който е съществуващата птицеферма. Сградата , която е съществуваща и в нея в момента се отглеждат пилета– е реконструирана и оборудвана за отглеждане на птици – бройлери, в нея ще се отглеждат още 3000 бройки за което има капацитет, а ще бъде построена нова сграда, в същия имот в която ще се отглеждат 60 000 броя пилета. По програмата за разреждане могат да се отглеждат до 39 кг на кв.м пилета.

След изпълнение на инвестиционното предложение ще бъде създадена една модерна птицеферма, отговаряща на всички съвременни изисквания. В края на сградата ще се оборудва помещение за интегрирана система на управление и наблюдение на процесите по отглеждане на птиците, помещение за горивната камера на отоплителната система, помещение за съхранение на медикаменти/дезинфектанти и помещение за хигиенизиране.

В сградата са предвидени системи за хранене, поене, вентилационна система, осветителна, отоплителна система и охладителна система, система за измиване и дезинфекция на сградите.
Нова Сграда изградена в същия имот № имот с номер 077005 в землището на с. Баячево с ЕКАТТЕ 03037 общ. Търговище. Тя ще се оборудва със . системите участващи в технологичното оборудване : хранилна, поилна, транспортна за фураж, отоплителна и вентилационна система. Тук ще се отглеждат 60 000 броя пилета.

Хранителната система ще е изпълнена от 9 броя линии от кръгли тубусни хранилки, 864 броя хранилни тасове. Пълненето ще се извършва от гъвкав спирален шнек,монтиран в тръбата на хранилната линия. При всяка линия ще има монтиран бункер с фураж с капацитет 90/170 кг, който ще се пълни автоматично от силозите – два по 40 тона - до сградата чрез гъвкав шнек. След напълване на всички бункери се преустановява автоматично пълненето чрез изключвател.Гъвкавият шнек ще се задвижва от мотор-редуктор с мощност 0,55 КW. Хранилната система ще е с окачна система, така че чрез ръчни лебедки да се вдигат линиите за да се почистят и регулират.Осигурява се до 55 броя на тубус, така че бройлерите са непрекъснато снабдени с фураж.

Поилната система ще е изпълнена от 12 броя поилни линии на които са ще са разположени 6200 броя нипели с капкоуловителни чашки. Нипелите ще имат монтирана улавяща капката чашка.Поилната система ще е снабдена с медикаторна група, чрез която се филтрира водата за пиене и се подават медикаментите. Поилните линии са с монтиран регулатор за налягане и нивопоказател.Това позволява регулиране на водата в зависимост от възрастта на пилетата.И тук има окачна система за повдигане. Чрез тази система за поене се възпрепятства мокрене на постелята и намаляване амоняка в сградата.

Към сградата ще се монтират два броя по 40 тона силози.Те са изпълнени от поцинкована ламарина отговаряща на изискванията на ЕС. Свързването на силозите е така изпълнено, че фуражът да се изразходва докрай без да се хаби.Системата за фуража от силоза до хранилните линии е изпълнено с гъвкав шнек, тръби и колена и задвижващ мотор-редуктор 0,55 КW.Вентилацията на въздуха в помещението ще се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. Ще бъдат монтирани 20 бр. вентилатори със следните технически данни:

  • 16 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обемен дебит по 44 700 Nm³/h;

  • 4 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обемен дебит 23 000 Nm³/h;

В съществуващата сграда вентилацията на въздуха в помещението се извършва с тунелни (стенни) вентилатори и клапи. Монтирани са 10 бр. вентилатори със следните технически данни:

  • 8 бр. вентилатори „Еър Мастер“ V 130 E13 с максимален обемен дебит по 44 700 Nm³/h;

  • 2 бр. аксиални вентилатори FF091-6EQ с максимален обемен дебит 23 000 Nm³/h;

Параметри на вентилационната система на цялата птицеферма

Сграда №

Вентилационна система

Режим на вентилация

Тип вентилатори

Брой

Капацитет

m3/h

Общ капацитет

m3/h

Работен 70%

m3/h

Топъл период

Студен период

1

„Еър Мастер”

8

44 700

357 600

250 320

+

-

Аксиални вентилатори

2

23 000

46 000

32 200

-

+

2

„Еър Мастер”

16

44 700

715200

500640

+

-

Аксиални вентилатори

4

23 000

46 000

32 200

-

+

Отоплителните уреди ще са с максимална мощност 0.450 MW. Мощността е по-малка от 0.5 MW и съгласно Приложение № 7 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии не подлежат на контрол. Дебита на тези точкови източници е съобразен с въздухоподаващата турбина на горивната камера - 450 Nm3/h. Печките са автоматизирани и специализирани за птицевъдство. Печките са общо 3 броя - в сграда №1 една печка и в сграда №2 – две печки. Отоплителната система ще е изпълнена от 3 броя автоматични печки на въглища .Печките ще са монтирана извън помещението за безопасност. Турбината на всяка печка е с капацитет 450 куб.м засмуква въздуха от сградата и след подсушаване и затопляне го връща обратно през метални въздуховоди. Този топъл въздух се разпределя равномерно в цялата сграда. Така се предотвратява мокра постеля и високо стойности на амоняк и въглероден диоксид. Печката е такава, че да се подава принудително кислород в горивната камера, което осигурява минимални газове от комина. За безопасност печките са монтирани извън сградите.

При отказ да се задейства някоя от системите ще има аларма със сирена извън сградата, която предупреждава дежурния да реагира.Всички контактори, защити и оперативни вериги са монтирани в табло.

Охладителната система ще е изпълнена от 36 броя охлаждащи панели, монтирани извън сградата. Допълнително ще е монтиран фонинг система за увеличаване чрез мъглуване ефекта на охлаждането.

Осветителната система ще е изпълнена от 9 линии по 69 м – бяла светлина и 3 линия 69 м – червена светлина – за ловене на пилетата.Всички осветителни тела са енергоспестяващи – 11 W. Всяка лампа е снабдена с адаптор за увеличаване на тока от 50 Нz до 2000 Нz.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница