Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на водастраница12/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ТЕЦ-изпуск.

Устройство №1

/комин/


mg/Nm3

2 000

-

-


-

--

784 (ПГ1)

1

100
-

94 (ПГ1)

1

100

ТЕЦ-изпуск.

Устройство №2

/КМ 12/


mg/Nm3

1 700

Няма измерване- не работиРМЗ – леярен цех

Електродъгова пещmg/Nm3


500

-

-

-

-Няма измерване- не работи

РМЗ-леярен цех

Дробометна камераmg/Nm3


500

-

-

-

-Няма измерване- не работи

РМЗ-леярен цех

Пещ за изпичане на сърцаmg/Nm3


500

Няма измерване- не работи- не работи

Твърди частици

/прах/

kg


50 000


ТЕЦ-изпуск.

Устройство №1

/комин/


mg/Nm3

100

-

-

-

-


18.4 (ПГ1)

1

100

14.2 (ПГ1)

1

100

ТЕЦ-изпуск.

Устройство №2

/КМ 12/


mg/Nm3

80

Няма измерванеРМЗ – леярен цех

Електродъгова пещmg/Nm3

30

-

-

-

-Няма измерване- не работи

РМЗ-леярен цех

Дробометна камераmg/Nm3


30

-

-

-

-Няма измерване- не работи

Варова пещ №1

mg/Nm3

80

-

10.3

1

100

Авариен комин на варова пещ №1

mg/Nm3

80

-

10.3

1

100

Сатурационни тела 10-13

mg/Nm3

80

-

11.8

1

100

РМЗ-леярен цех

Пещ за изпичане

на сърца


mg/Nm3

30

Няма измерване

kg

Няма посочена норма в КР

Не работи

Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 &R61

kg

Рискова фраза ЛОС R40

kg


-

ЛОС без горните рискови фрази

kg


-

Машинно отделение

флексопечат

kg

-

Подготвително отделение

Флексопечат

- общообменна


mg/Nm3

100

-

Не работи

-фотополимерни клишета

mg/Nm3

100

-

Не работи

Флексопечатна машина-предварително сушене

mg/Nm3

100

-

99.94

1

100

-

33.69

1

100

Флексопечатна машина-финално сушене

mg/Nm3

100

-

86.58

1

100

-

75.35

1

100

Флексопечатна машина

Общообменна вентилацияmg/Nm3

100

-


73.75

1

100

-

28.86

1

100

ДПМ - ляв газоход

mg/Nm3

100

-


Не работи

-

-
97.8

100

ДПМ – десен газоход

-

Не работи

-

-

97.27
100

Дълбок печат

Общообменна аспирацияmg/Nm3

100

-


Не работи

-

-

-

24.59

-

100

Кашираща машина

Локална аспирацияmg/Nm3

100

-


99.4

1

100

-

Не работи

-

-

Кашираща машина

Общообменна аспирацияmg/Nm3

100

-


93

1

100

-

Не работи

-

-

Хексахлорциклохексан

(НСН)#

kg

-

Други **

кg

-

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализации


Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В. Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

Параметър


Единица

НДЕ съгласно КР


Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг


Съответ-ствие1

2

3

4

5

6

Дебит на отпадъчните води

m3/ ден

m3/ час

m3/ год


Колектор №1

m3/ден

10 281

1110

Непрекъснат

Да

m3/час

918

46

Непрекъснат

Да

m3/год

2 964 000

405 083

Непрекъснат

Да

Колектор №2

m3/ден

-

138

Непрекъснат

Да

m3/час

-

5.74

Непрекъснат

Да

m3/год

400 409

50 306

Непрекъснат

Да

Сгуроотвална канавка

(СО)


m3/ден

1 900

8.06

Непрекъснат

Да

m3/час

100

0.34

Непрекъснат

Да

m3/год

352 400

1 233

Непрекъснат

Да

РH
Колектор №1

К1

6-9

7.13

1

Да6.95

1

Да7.42

1

Да7.5

1

Да

Колектор №2

К2

6,5-9

6.9

1

Да4.91

1

Не4.82

1

Не6.09

1

Не

СО
6-9

7.54

1

ДаНяма измерване*

-

-Няма измерване*

-

-Няма измерване*

-

-

Неразтворени вещества

mg/dm3

К1

mg/dm3

50

45.8

1

Да42.4

1

Да26.3

1

Да10.2

1

Да

К 2

mg/dm3

200

1083

1

Не429

1

Не187

1

Да77.5

1

Да

СО

mg/dm3

50

34

1

ДаНяма измерване*

-

-Няма измерване*

-

-Няма измерване*

-

-

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница