Доклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съветстраница5/10
Дата14.01.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.Провалени изборни процедури


Немалък процент от наблюдаваните конкурсни процедури за органите на съдебната власт завършиха без избор. В част от случаите след няколко процедури, в които участват едни и същи кандидати се стига до избор, но от изказванията и мотивите на членовете на ВСС не може да се установи защо един кандидат, който в предишна процедура не е спечелил доверието на кадровиците, след това бива избран обикновено със сериозно мнозинство. В наблюдавания период ВСС е провеждал повече от една процедура за административен ръководител на орган на съдебната власт 15 пъти, а отсъствието на публична мотивировка за причините, поради които се счита, че повторно явил се на конкурс неизбран кандидат е подходящ за поста, за който кандидатства, създава убеждение за възможно предварително сговаряне. В този контекст могат да бъдат разглеждани следните процедури:

На 02.10.2014 г. ВСС провежда избор за административен ръководител – председател на Военно-апелативния съд в София. Кандидатите са председателят на Военния съд в София Свилен Александров и бившия член на ВСС и съдия във ВОаС Димитър Фикиин, като гласуването показва, че един глас не му достига, за да оглави съда. Втората процедура за председател на ВОаС завършва на 26.03.2015 г. като в нея участват следователят от Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура Русе Пламен Петков и отново – Димитър Фикиин. Последният е избран с 19 гласа „за“.

Кадровият орган на съдебната власт не успява да излъчи титуляр за поста окръжен прокурор на Пазарджик два пъти. В наблюдавания период се провеждат две процедури, като в тях участват едни и същи кандидати. На 30.10.2014 г. на изслушване във ВСС се явяват зам.-окръжният прокурор на Пазарджик Васил Малинов, административният ръководител на Районна прокуратура Пазарджик Георги Кацаров и командированият в Софийската градска прокуратура прокурор от Районна прокуратура Пазарджик – Радослав Бакърджиев. Изказвания в подкрепа на кандидатите правят Румен Боев (за Малинов), Галя Георгиева (за Кацаров), а главният прокурор Сотир Цацаров апелира колегите си от ВСС да изберат или Малинов или Кацаров.

Заради грешка от страна на Румен Боев и Магдалена Лазарова се налага ВСС да прегласува два пъти кандидатите. „За“ Васил Малинов гласуват 11 от членовете на ВСС, 4 са „против“, 6 се въздържат. „За“ Георги Кацаров гласуват 10 кадровици, 10 са „против“, един се въздържа. След балотаж няма избран кандидат за поста. Васил Петров коментира, че „следващия път няма да имаме кандидати“. На 02.04.2015 г. ВСС отново изслушва кандидатите за окръжен прокурор на Пазарджик, като в конкурса отново се явяват Васил Малинов, Георги Кацаров и Радослав Бакърджиев, както и районният прокурор на Елхово Стойко Иванов. Още в първото гласуване Малинов получава необходимите гласове, като е подкрепен от 18 от членовете на ВСС, докато гласовете за Кацаров са 0.

В процедурата за председател на Окръжен съд Силистра (конкурсът е втори), която завършва на 4.12.2014 г. кандидатстват двамата заместник-председатели на съда Пламен Димитров и Людмил Хърватев (участвал и в предишния конкурс). По време на изслушването няма нито един въпрос към тях, а двама от членовете на ВСС – Даниела Костова и Ясен Тодоров, се изказват в подкрепа на Хърватев. Гласовете за Пламен Димитров са както следва – 7 „за“, 7 „против“, 4 „въздържал се“, а за Хърватев – 11 „за“, 0 „против“, 7 „въздържал се“. Третият конкурс се провежда на 01.04.2015 г., като в него участват отново двамата зам.-председатели. Изказванията на Даниела Костова, Камен Иванов и Ясен Тодоров са в посока да бъде проведен успешен избор. Хърватев получава 17 „за", 1 „против", 0 „въздържали се".

На 10.12.2014 ВСС провежда конкурс за председател на Районен съд Омуртаг, участват съдиите от съда Невяна Захариева и Станимир Йорданов-Кюлеров. Единственото изказване в подкрепа на един от двамата кандидати – Захариева е на Даниела Костова. Гласуването е както следва: Захариева - 12 гласа "за", 0 "против", 6 "въздържал се", Кюлеров - 7 "за", 5 "против", 6 "въздържал се". Проваленият избор е коментиран от Каролина Неделчева: „Току-що не избрахме председател на един малък съд, като общо по щат там има трима съдии, ако прочетохте концепциите им. Единият от тримата, който днес не се яви е председателят, който е с два изкарани мандата и няма право да го направи за трети път. Това са единствените възможни кандидатури за този съд. Така че, много Ви моля по-отговорно. В крайна сметка оставяме малки съдилища без председатели, без мотиви защо не избираме някой от явилите се“.

Вторият конкурс се провежда на 01.04.2015 г., като в него се явява единствено Невяна Захариева, която гласно получава подкрепата на Даниела Костова. Избрана е за председател на РС Омуртаг с 16 „за", 2 „против", 0 „въздържал се".

ВСС провежда процедура за председател на Административен съд Смолян на 11.12.2014 г. Кандидатите са четирима – зам.-председателят на Окръжния съд в Смолян Игнат Колчев, съдиите от административния съд Васил Чакъров и Добринка Грибачева-Узунова и председателят на Районния съд в Мадан Динко Хаджиев. В подкрепа на Колчев са изказванията на Галина Карагьозова и Юлия Ковачева, която призовава изборът да е между него и Грибачева. Отново се налага прегласуване заради грешка на Милка Итова. Стига се до балотаж между съдиите Колчев и Грибачева. Резултатът е както следва: Игнат Колчев получава 12 „за“, 6 „против“, 1 „въздържал се“. Грибачева: 7 „за“, 2 „против“, 10 „въздържал се“ (гласовете в нейна подкрепа се запазват от първото гласуване). Вторият конкурс е проведен на 17.09.2015 г., в него отново се явяват Игнат Колчев и Грибачева, както и нов кандидат – административния съдия в Смолян Красимира Селенова. Публична подкрепа получава Грибачева от главния съдебен инспектор Теодора Точкова, Мария Кузманова и Светла Петкова. След балотаж Колчев получава следните гласове - 14 „за“, 4 „против“, 4 „въздържал се“ и е избран за председател на Административния съд в Смолян (резултат за Грибачева 6 „за“, 5 „против“, 11 „въздържал се“.

В конкурса за председател на Районен съд Костинброд, проведен на 12.03.2015 г., се явяват съдията от Районен съд Сливница Аксиния Атанасова (командирована в РС-Костинброд), съдията от РС-Костинброд Стефан Стойков и председателят на Районен съд Бяла Слатина Силвия Житарска-Димитрова. Единственото изказване в дискусията е на Галя Георгиева, която казва, че съдът трябва да бъде поет от външен човек и ще подкрепи съдия Житарска. Резултатите са както следва: за съдия Атанасова - 3 „за”, 3 „против”, 13 „въздържал се”, за съдия Стойков - 5 „за”, 5 „против”, 9 „въздържал се”, за съдия Житарска - 10 „за”, 2 „против”, 7 „въздържал се”. Резултатът на балотажа е – за съдия Стойков - 6 „за”, 6 „против”, 7 „въздържал се”, за съдия Житарска – 11 „за”, 2 „против”, 6 „въздържал се”. Вторият опит на ВСС да избере председател на РС Костинброд се провежда на 24.09.2015 г., явяват се отново съдията от Районен съд Сливница Аксиния Атанасова и председателят на РС Бяла Слатина Силвия Житарска – Димитрова, не участва съдия Стойков. Трима от членовете на ВСС се изказват в ползва в ползва на съдия Аксиния Атанасова, това са Милка Итова, Камен Иванов и Димитър Узунов. Съдия Атанасова е избрана с 16 гласа „за", 2 „против", 3 „въздържал се", гласовете за съдия Житарска намаляват в сравнение с първата процедура - 5 „за", 7 „против", 9 „въздържал се".

За нов председател на Районен съд Свищов ВСС решава на 28.05.2015 г. В конкурса участват две съдийки от съда – Диана Радева и Пенка Йорданова. По време на дискусията Галина Карагьозова и Ясен Тодоров и председателят на ВКС Лозан Панов подкрепят съдия Пенка Йорданова. Резултатът е както следва – за съдия Радева - 7 "за", 3 "против", 6 "въздържал се", за съдия Йорданова - 9 "за", 4 "против", 3 "въздържал се". Втората процедура се провежда на 15.10.2015 г., като в него отново участват Радева и Йорданова. С 18 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“ ВСС избира съдия Йорданова за председател на РС Свищов (гласовете за съдия Радева са както следва: 5 „за“, 7 „против“, 11 „въздържал се“.

На 09.04.2015 г. се провежда конкурса за окръжен прокурор на Варна, в който участват районният прокурор на Варна Цветанка Гетова, досегашният окръжен прокурор на ОП-Варна Владимир Чавдаров. Въпроси към двамата няма, изказва се единствено Румен Боев в подкрепа на Чавдаров. Изборът е неуспешен, прокурор Гетова получава 2 гласа “за”, 10 “против”, 10 “въздържал се”, прокурор Чавдаров - 8 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържал се”. Вторият конкурс е на 16.07.2015 г. Прокурор Чавдаров отново кандидатства, явява се и прокурорът от ОП – Варна Красимир Конов. Изказванията на Михаил Кожарев и Ясен Тодоров са в ползва на Чавдаров, който е избран с 16 гласа „за", 3 „против", 3 „въздържал се", прокурор Конов получава 2 гласа „за", 8 „против" 12 „въздържал се“.

На конкурса за районен прокурор на Районна прокуратура Карлово, проведен на 14.05.2015 г. се явяват районните прокурорки в Карлово Петя Радева и Димитрина Шекерова и районният прокурор в РП Пловдив – Христо Анчев. Единственото изказване в подкрепа на някои от кандидатите е на Румен Боев, който счита, че Анчев трябва да бъде избран. Гласуването е както следва: за прокурор Петя Радева - 2 „за", 5 „против" и 13 „въздържал се", за прокурор Димитрина Шекерева - 6 „за", 4 „против" и 10 „въздържал се", за прокурор Христо Анчев - 11 „за", 6 „против" и 3 „въздържал се". Резултатите от балотажа са както следва: за Димитрина Шекерева - 9 „за", 3 „против" и 8 „въздържал се", за прокурор Христо Анчев - 11 „за", 5 „против" и 5 „въздържали се". Вторият конкурс е проведен на 8.10.2015 г., като първоначално прокурор Анчев е заявил участие в него, но впоследствие депозира молба, с която заявява отказ от участие. Димитрина Шекерова е подкрепена в дискусията от главния прокурор Сотир Цацаров: „Каквито и цели да декларира в концепцията си един административен ръководител или прокурор, истината е, че качествата му се проявяват преди всичко в пряката работа, или ако мога така да се изразя - в реална бойна обстановка“. След проведеното гласуване прокурор Шекерева е избрана с 20 гласа "за", 0 "против" и 1 "въздържал се".

В наблюдавания период ВСС провежда общо три процедури за председател на САС (една неуспешна процедура е проведена 26.06.2014 г., като в нея участва доскорошният административен ръководител на съда Веселин Пенгезов, към този момент отстранен от длъжността заради повдигнато обвинение за длъжностни престъпления) – на 19.11.2014 г. (участват Веселин Пенгезов и и.ф. председателя на съда Стефан Гроздев), на 30.04.2015 г. и 17.12.2015 г. с единствен кандидат съдия Нели Куцкова.

Двойни“ процедури са проведени и в следните случаи:

- за председател на Апелативния съд Велико Търново на 19.11.2014 г. с единствен кандидат Десислав Любомиров – съдия в СГС, и на 20.05.2015 г. с кандидати зам.-председателят на Окръжен съд Велико Търново Янко Янев (избран с активната подкрепа на главния прокурор Сотир Цацаров) и съдията от АС Велико Търново Галя Маринова. В конкурса отказ от участие депозира зам.-председателят на съда Румян Христов.

за административен ръководител на Районна прокуратура Стара Загора (на 26.02.2015 г. с кандидат - районният прокурор в Стара Загора Николай Калчев, и на 24.06.2015 г. с кандидат – районният прокурор Стара Загора Гриша Мавров, който получава подкрепата на съвета.- за председател на Районен съд Габрово на 19.03.2015 г. с кандидати – зам.-председателят на съда Радосвета Станимирова и съдията от РС Габрово Христо Христов, и на 29.10.2015 г. с кандидати – отново съдия Христов и съдията от РС Габрово Пламен Денев, който получава подкрепата на съвета.

-за районен прокурор на Районна прокуратура Казанлък на 11.06.2015 г. с кандидати прокурорът от РП Казанлък Иван Стоянов и и.ф. административният ръководител Кръстин Кацаров, и на 19.11.2015 г. с единствен кандидат районния прокурор Таня Димитрова, която получава подкрепата на съвета.

Неуспешен е и конкурсът за председател на Окръжен съд Благоевград, проведен на 21.01.2016 г. с единствен кандидат досегашният административен ръководител на съда Катя Бельова. Към настоящия момент е обявена втора процедура, в която желание за участие е изявила само съдия Бельова. На 21.01.2016 г. ВСС не успява да избере председател на Районен съд Благоевград, като в конкурса участват зам.-председателя на съда Владимир Пензов и съдиите в съда Вера Коева и Атанас Иванов. Към настоящия момент нова процедура не е обявена. Два пъти се провежда процедура за избор на Районна прокуратура Мадан – на 9.04.2015 г. и 11.02.2016 г. с единствен кандидат прокурорът от РП Мадан Веселин Георгиев. Обявен е нов конкурс, като желание за участие е изявил отново прокурор Георгиев.

С неизлъчен победител приключват и процедурите за районен прокурор на Смолян, проведена на 24.03.2015 г. с кандидат районния прокурор от Пловдив Георги Кърпаров, конкурсът за районен прокурор на Царево, проведен на 31.03.2015 г. с кандидат районният прокурор в Царево Кънчо Крумов, процедурата за районен прокурор на Несебър, проведена на 15.10.2015 г. с кандидат районния прокурор Георги Русев, конкурсът за районен прокурор на Габрово, проведен на 05.11.2015 г. с кандидати районният прокурор Милен Миков и зам.-районният прокурор Пламена Дичева-Атанасова (процедурата е обявена, кандидатите са същите), процедурата за районен прокурор на Малко Търново, проведена на 10.12.2015 г. с кандидат – районният прокурор Райко Стоянов (процедурата е обявена, кандидатства отново той), конкурсът за председател на Районния съд в Гоце Делчев, проведен на 04.02.2016 г. с кандидат районният съдия Стоян Хаджиев (процедурата е обявена, участва отново той и съдията в РС Гоце Делчев Васко Петров), процедурата за районен прокурор на Тервел, проведена на 18.02.2016 г. с кандидат районният прокурор Маринела Марчева (процедурата е обявена, участва отново тя), конкурсът за председател на Районния съд Никопол с кандидат председателят на Районен съд Червен бряг Христо Първанов.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница